Giáo dục

Write a short paragraph about the festival you attended

Write a short paragraph about the festival you attended

CITD giới thiệu tới các bạn 6 đoạn văn hướng dẫn giải bài 3 Writing Skills 2 Unit 9 lớp 7: Write a short paragraph about the festival you attended trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals around the world. Với 6 đoạn văn mẫu Viết một đoạn văn ngắn về lễ hội mà em tham gia (có đầy đủ bài dịch) sẽ giúp các em dễ hiểu hơn, từ đó có ý tưởng xây dựng cho mình đoạn văn hoàn chỉnh theo yêu cầu bài ra.

Topic: Write a short paragraph about the festival you attended. Your writing should be included the following information.

Name of the festival?

Bạn đang xem: Write a short paragraph about the festival you attended

– What was the festival?

– Where was it held?

– When was it held?

– Who celebrated it?

– How was it held?

– Why was it held?

Write a paragraph about a festival in Vietnam – bài viết số 1

Five years ago, I attended a very big festival in Ha Noi. It’s called 1000th Anniversary of Thang Long – Ha Noi Festival. There are a lot of activities in this festival such as fireworks display, military parade, music performances, ect. It was organized very splendidly because the organizers are the Viet Nam government. Millions of people came to Ha Noi to participate in this great festival. It was held for ten days from October 1st 2015 to October 10th 2015. I saw lots of fireworks, parties, parades during these days. It was interesting. I took so many pictures on this festival because there were plenty of beautiful scenes. We organized this great festival to celebrate the 1000th anniversary of Thang Long – Ha Noi.

Bài dịch

Năm năm trước, tôi đã tham dự một lễ hội rất lớn ở Hà Nội. Nó có tên gọi là kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Có rất nhiều hoạt động trong lễ hội này như bắn pháo hoa, diễu hành quân sự, biểu diễn âm nhạc…. Nó được tổ chức rất lộng lẫy vì ban tổ chức là chính phủ Việt Nam. Hàng triệu người đã đến Hà Nội để tham gia lễ hội lớn này. Nó được tổ chức trong mười ngày từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 đến ngày 10 tháng 10 năm 2015. Tôi đã thấy rất nhiều pháo hoa, tiệc tùng, diễu hành trong những ngày này. Nó rất thú vị. Tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh trong lễ hội này vì có rất nhiều cảnh đẹp. Chúng tôi tổ chức lễ hội lớn này để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Talk about a festival you attended – bài viết số 2

My family and I attended the Buffalo – fighting Festival in Do Son last year. This festival is held every year, on August 9th according to Lunar calendar. The Buffalo – fighting Festival is held to remember the merits of gods, maintain the village discipline, to play for the prosperity and happiness for the local people. People played drum, danced and watched the buffalos. The drum sound and the scream of people urge the buffalo to play in a fierce way. Many buffalo owners, local people and tourists came to the festival. The festival was really fascinating and amazing.

Nội dung dịch

Tôi và gia đình đã tham dự Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn năm ngoái. Lễ hội này được tổ chức hàng năm, vào ngày 9 tháng 8 theo Âm lịch. Lễ hội chọi trâu được tổ chức nhằm ghi nhớ công lao của các vị thần, duy trì kỷ cương làng xã, nhằm cầu ấm no hạnh phúc cho nhân dân địa phương. Mọi người đánh trống, múa và xem trâu. Tiếng trống, tiếng hò hét của mọi người thúc giục đàn trâu hừng hực khí thế hừng hực khí thế. Nhiều chủ trâu, người dân địa phương và du khách thập phương đã đến dự lễ hội. Lễ hội thực sự hấp dẫn và tuyệt vời.

Viết một bài văn ngắn bằng tiếng Anh về chủ đề Festival – bài viết số 3

In 2014, I had chance to visit Lim Festival, a traditional festival in Vietnam where the famous Quan Ho folk songs are performed. This special festival was held on the thirteenth day of the first lunar month by local residents in Lim village, Bac Ninh province, Vietnam. Coming here on the festive days, I and thousands of visitors enjoyed the singing of traditional love duets (Quan Ho fork songs) performed by “lien anh” and “lien chi” (male and female Quan Ho singers) behind Lim pagoda, in Lim hill and on dragon boats on Lim rivers. Those singers wore traditional costumes and sang songs in pairs. There were strict rules for their performance in which the singers had to not only react quickly but also have a good understanding of traditional tunes as well as the historical and cultural features of the songs. Like other religious festivals, the Lim Festival went through all ritual stages, from the procession to the worshipping ceremony and other activities. I also watched a weaving competition among the village girls who wove and sang Quan Ho simultaneously. Other traditional games such as human chess-playing, cockfighting contest, rice-cooking contest, tug of war and wrestling were also held. Visiting this festival is a memorable experience to me.

Bài dịch

Vào năm 2014, tôi có cơ hội đến thăm Lễ hội Lim, một lễ hội truyền thống ở Việt Nam nơi biểu diễn các bài hát dân gian Quan họ nổi tiếng. Lễ hội đặc biệt này được tổ chức vào ngày mười ba tháng giêng âm lịch của người dân địa phương tại làng Lim, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Đến đây vào những ngày lễ hội, tôi và hàng ngàn du khách thưởng thức những bài hát quan họ được thể hiện bởi những liền anh liền chị ở phía sau chùa Lim, trên đồi Lim và trên thuyền rồng trên sông Lim. Những ca sĩ đó mặc trang phục truyền thống và hát những bài hát theo cặp. Có những quy tắc nghiêm ngặt cho màn trình diễn của họ, trong đó các ca sĩ không chỉ phải phản ứng nhanh mà còn hiểu rõ về giai điệu truyền thống cũng như các đặc điểm lịch sử và văn hóa của các bài hát. Giống như các lễ hội tôn giáo khác, Lễ hội Lim đã trải qua tất cả các giai đoạn nghi lễ, từ lễ rước đến lễ cúng và các hoạt động khác. Tôi cũng đã xem một cuộc thi dệt giữa những cô gái làng vừa chơi vừa hát quan cùng một lúc. Các trò chơi truyền thống khác như chơi cờ người, thi đá gà, thi nấu cơm, kéo co và đấu vật cũng được tổ chức. Đến thăm lễ hội này là một trải nghiệm đáng nhớ với tôi.

Write a short paragraph about a festival you like best – bài viết số 4

Tet is a national and family festival. It is an occasion for every Vietnamese to have a good time while thinking about the last year and the next year. At Tet, spring fairs are organized, streets and public buildings are brightly decorated and almost all shops are crowded with people shopping for Tet. At home, every is tidied, special food is cooked, offerings of food, fresh water, flowers and betel are made on the family altar with burning joss- sticks scenting the air. First-footing is made when the lucky visitor comes and children are given lucky money wrapped in a red tiny envelope. Tet is also a time for peace and love. During Tet, children often behave well and friends, relatives and neighbors give each other best wishes for the new year.

Bài dịch

Tết là một lễ hội quốc gia và gia đình. Đây là một dịp để mọi người Việt Nam có dịp nhìn lại năm cũ và nghĩ về năm mới. Vào dịp Tết, hội chợ mùa xuân được tổ chức, đường phố và các tòa nhà công cộng được trang trí rực rỡ và hầu như tất cả các cửa hàng đều chật cứng người mua sắm cho Tết. Ở nhà, mọi thứ đều được dọn dẹp, nấu những món ăn đặc biệt ngày tết, đồ ăn, nước ngọt, hoa và trầu được đặt trên bàn thờ gia đình với những cây thốt nốt cháy tỏa ra không khí. Bước chân đầu tiên được thực hiện khi vị khách may mắn đến và trẻ em được nhận tiền mứng tuổi được để trong bao lì xì. Tết cũng là thời gian cho sự yên bình và tình yêu. Trong dịp Tết, người thân bạn bè và hàng xóm đều dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới.

Viết 1 đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh nói về lễ hội ở Việt Nam – bài viết số 5

Halloween is a holiday celebrated on October 31st. The most common colors of the day are orange and black. Halloween comes from the ancient Celtic festival Samhain. The ancient Celts believed that on October 31st, now known as Halloween, the boundary between the living and the deceased is not clear, and the dead become dangerous for the living by causing problems such as sickness or damaged crops. On Halloween, the ancient Celts would place a skeleton by their window to represent the dead. Believing that the head was the most powerful part of the body, containing the spirit and knowledge, the Celts used the “head” of the vegetable to decorate their houses. On this day people often wear strange clothes as characters in horrible novels or movies to frighten others. People usually like to dress as ghosts, skeletons, or witches. Now Halloween is an official holiday in almost all European countries.

Bài dịch

Lễ hội Halloween được tổ chức vào ngày 31 tháng 10. Các màu phổ biến nhất trong ngày là màu cam và đen. Halloween được bắt nguồn từ lễ hội Samhain. Người dân tộc Celts tin rằng vào ngày 31 tháng 10, hiện được gọi là Halloween, ranh giới giữa người sống và người chết không rõ ràng và người chết trở nên nguy hiểm cho người sống bằng cách gây ra các vấn đề như bệnh tật hoặc mùa màng bị hư hại. Vào ngày lễ Halloween, người Celts cổ đại sẽ đặt một bộ xương cạnh cửa sổ của họ để đại diện cho người chết. Tin rằng cái đầu là bộ phận mạnh nhất của cơ thể, chứa đựng tinh thần và kiến thức, người Celts đã sử dụng “cái đầu” của rau để trang trí nhà cửa. Vào ngày này mọi người thường mặc quần áo kỳ lạ như những nhân vật trong tiểu thuyết hoặc phim kinh dị để làm người khác sợ hãi. Mọi người thường thích hóa trang thành ma, bộ xương hoặc phù thủy. Bây giờ Halloween là một ngày lễ chính thức ở hầu hết các nước châu Âu.

Viết một đoạn văn ngắn về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh – bài viết số 6

King Hung Temple Festival is a traditional festival that is considered the national festival in Vietnam. The festival commemorates the merit of the first King of Vietnam – Hung Kings. It’s an occasion for every Vietnamese to remember their origin and express their respect as well as gratitude to the ancestors of Vietnamese people. It is from 8th to 11th of the third lunar month in Phu Tho Province. This festival is impressive because there are many people joining it. The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, Lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival very much because it is so meaningful and I also like its joyfulness. Joining the pilgrimage to the ancestral land of King Hung Temple these days has become a beautiful tradition of Vietnamese people.

Viết về trung thu bằng Tiếng Anh – Bài viết số 7

Tết Trung Thu or Mid-autumn Festival, is also known in Vietnam as the “Children’s Festival”. It is held in the middle of the eighth lunar month. In the weeks before Mid-autumn Festival, you will see lots of mooncake stalls appearing on every other coners. The mooncakes are decorated boxes filled with differrent tastes, sizes and shapes. The most popular Trung Thu lantern is a star made with red cellophane. Almost chidren have it to participate in the lantern parade. On the night of the full moon, there are many interesting activities. Lion dancing is an essential element of the Mid-autumn festitives. lion dancing to every house in their neighbor with the hope that will bring fortune to these households. However, unless house owners give them some money, these dancers will not stop. The Mid-Autumn is precious time when family members meet up to eat moon cakes, gaze at the year’s most stunning moon, and talk with each other.

Bài dịch

Tết Trung thu, ở Việt Nam còn được gọi là “Tết thiếu nhi”. Nó được tổ chức vào giữa tháng tám âm lịch. Vào những tuần trước Tết Trung thu, bạn sẽ thấy rất nhiều gian hàng bánh trung thu xuất hiện trên mọi góc phố khác nhau. Bánh trung thu là những chiếc hộp được trang trí với nhiều vị, kích cỡ và hình dạng khác nhau. Đèn Trung thu được nhiều người yêu thích nhất là đèn ngôi sao được làm bằng giấy bóng kính màu đỏ. Hầu như trẻ em đều có một cái để tham gia rước đèn . Vào đêm rằm, có rất nhiều hoạt động thú vị. Múa lân là một hoạt động không thể thiếu của lễ hội Trung thu. Múa lân đến từng nhà trong xóm với hy vọng sẽ mang lại tài lộc cho các hộ gia đình này. Tuy nhiên, nếu chủ nhà không cho họ một số tiền, những vũ công này sẽ không dừng lại. Trung thu là khoảng thời gian quý giá khi Các thành viên trong gia đình gặp nhau để ăn bánh trung thu, ngắm nhìn mặt trăng đẹp nhất trong năm và trò chuyện với nhau.

Trên đây là Giải tiếng Anh lớp 7 Unit 9 Festivals around the world Skills 2. Như vậy, CITD đã giới thiệu tới các em một số Đoạn văn tiếng Anh về lễ hội mà em đã tham gia. Ngoài ra, để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, mời các em tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên CITD như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến…

Tham khảo thêm:

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button