Giáo dục

Vật lý 6 bài 13: Máy cơ đơn giản

Vật lý 6 bài 13: Máy cơ đơn giản

Lý thuyết Vật lý lớp 6 bài 13: Máy cơ đơn giản tổng hợp các kiến thức về máy cơ cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải bài tập Vật lý lớp 6 chương 1bài 13, chuẩn bị cho các bài thi trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết nội dung bài Vật lý 6 bài 13.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A. Lý thuyết Vật lý 6 bài 13

1. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng

Lý thuyết Vật lý lớp 6 bài 13

Bạn đang xem: Vật lý 6 bài 13: Máy cơ đơn giản

– Khi kéo một vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

– Những khó khăn trong việc kéo trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng:

+ Phải tập trung nhiều người.

+ Tư thế không thuận lợi, dễ ngã.

+ Không lợi dụng được trọng lượng cơ thể.

+ Cần lực lớn (ít nhất bằng trọng lực của vật).

⇒ Để thực hiện công việc được dễ dàng hơn, ta dùng máy cơ đơn giản.

2. Máy cơ đơn giản

– Máy cơ đơn giản thường được dùng để di chuyển hoặc nâng các vật nặng lên cao một cách dễ dàng.

– Các loại máy cơ đơn giản thường dùng là: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy và ròng rọc.

Lý thuyết Vật lý lớp 6 bài 13

3. Những ví dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống

Lý thuyết Vật lý lớp 6 bài 13

Lý thuyết Vật lý lớp 6 bài 13

Lý thuyết Vật lý lớp 6 bài 13

B. Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 13

Câu 1: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực ……. trọng lượng của vật.

A. Nhỏ hơn

B. Ít nhất bằng

C. Luôn luôn lớn hơn

D. Gần bằng

Câu 2: Trường hợp nào sau đây không phải máy cơ đơn giản dùng trong thực tế?

A. Ròng rọc kéo cờ lên ở cột cờ

B. Mặt phẳng nghiêng để xe lên thềm nhà.

C. Xà beng để nhổ đinh.

D. Một học sinh thả một quả bóng từ trên cao xuống và nhận thấy quả bóng càng rơi, càng chuyển động nhanh lên.

Câu 3: Chọn phát biểu sai: Máy cơ đơn giản đã mang lại những lợi ích như thế nào cho con người?

A. Giảm hao phí sức lao động

B. Tăng năng suất lao động

C. Thực hiện công việc dễ dàng

D. Gây khó khăn và cản trở công việc

Câu 4: Khi đưa một vật có khối lượng 500kg lên theo phương thẳng đứng thì cần sử dụng một lực bằng bao nhiêu?

A. Nhỏ hơn 500 N

B. Nhỏ hơn 5000 N

C. Ít nhất bằng 500 N

D. Ít nhất bằng 5000 N

Câu 5: Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản?

A. Cái búa nhổ đinh

B. Cái bấm móng tay

C. Cái thước dây

D. Cái kìm

Câu 6: Người ta thường sử dụng ròng rọc để làm các việc nào sau đây?

A. Đưa thùng hàng lên ôtô tải.

B. Đưa xô vữa lên cao.

C. Kéo thùng nước từ giếng lên

D. Đáp án B và C đúng

Câu 7: Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?

A. F < 20N.

B. F = 20N.

C. 20N < F < 200N.

D. F = 200N.

Câu 8: Chọn câu sai.

Trường hợp nào sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản?

A. Đưa xe máy lên xe tải.

B. Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường.

C. Kéo xe máy ra khỏi hố sâu, khi xe bị sa hố.

D. Không có trường hợp nào kể trên.

Câu 9: Cầu thang xoắn là ví dụ về

A. Mặt phẳng nghiêng.

B. Đòn bẩy.

C. Ròng rọc.

D. Mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc.

Câu 10: Một người thợ xây muốn dùng lực khoảng 250N để kéo một bao xi-măng 50kg lên tầng thứ 10 của tòa nhà đang xây; một học sinh muốn dùng lực lớn hơn 100N để kéo một gàu nước 10kg từ dưới giếng lên; một người nông dân muốn dùng lực khoảng 300N để dịch chuyển một hòn đá 100kg. Muốn vậy 

A. Người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

B. Người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh không phải dùng máy cơ đơn giản, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

C. Người thợ xây phải dùng mặt phẳng nghiêng, người học sinh cũng phải dùng mặt phẳng nghiêng, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

D. Người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng mặt phẳng nghiêng.

Câu 11: Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản nào?

A. Mặt phẳng nghiêng.

B. Đòn bẩy

C. Mặt phẳng nghiêng phối hợp với đòn bẩy.

D. Không thể là ví dụ về máy cơ đơn giản.

Câu 12: Vật nào dưới đây thuộc máy cơ đơn giản

A. Đòn bảy

B. Lực kế

C. Thước cuộn

D. Bình tràn

Câu 13: Máy cơ đơn giản:

A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.

B. giúp con người làm việc có nhanh hơn.

C. giúp con người kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.

D. giúp con người nâng vật nặng lên cao dễ dàng hơn.

Câu 14: Những loại máy móc, dụng cụ nào sau đây sử dụng nguyên lí của các máy cơ đơn giản:

A. Cầu bập bênh

B. Xe gắn máy

C. Xe đạp

D. Máy bơm nước

Câu 15: Chọn câu sai. Trường hợp nao sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản?

A. Đưa xe máy lên xe tải.

B. Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường.

C. Kéo xe máy ra khỏi hố sâu, khi xe bị sa hố.

D. Không có trường hợp nào kể trên.

Câu 16: Người ta thường sử dụng ròng rọc để làm các việc nào sau đây?

A. Đưa thùng hàng lên ô tô tải.

B. Đưa xô vữa lên cao.

C. Kéo thùng nước từ giếng lên.

D. Đáp án B và C đúng

Câu 17: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực…………trọng lượng của vật.

A. nhỏ hơn

B. ít nhất bằng

C. luôn luôn lớn hơn

D. gần bằng

Câu 18: Chọn phát biểu sai. Máy cơ đơn giản đã mang lại những lợi ích như thế nào cho con người?

A. giảm hao phí sức lao động.

B. tăng năng suất lao động.

C. thực hiện công việc dễ dàng.

D. gây khó khăn và cản trở công việc.

Câu 19: Một người thợ xây muốn dùng lực khoảng 250N để kéo một bao xi măng 50kg lên tầng thứ 10 của tòa nhà đang xây, một học sinh muốn dùng lực lớn hơn 100N để kéo một gàu nước 10kg từ giếng lên, một người nông dân muốn dùng lực khoảng 300N để dịch chuyển một hòn đá 100kg. Muốn vậy:

A. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

B. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh không phải dùng máy cơ đơn giản, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

C. người thợ xây phải dùng mặt phẳng nghiêng, người học sinh cũng phải dùng mặt phẳng nghiêng, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

D. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng mặt phẳng nghiêng.

Câu 20: Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản?

A. Cái búa nhổ đinh

B. Cái bấm móng tay

C. Cái thước dây

D. Cái kìm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

D

D

D

C

D

D

D

A

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

A

D

A

D

D

B

D

B

C

—————————————-

Với nội dung bài Vật lý 6 bài 13: Máy cơ đơn giản các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về khái niệm, đặc điểm và vai trò của một số máy cơ đơn giản trong cuộc sống…

Trên đây CITD đã giới thiệu tới các bạn Lý thuyết Vật lý 6 bài 13: Máy cơ đơn giản. Để có kết quả cao hơn trong học tập, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết Vật lí 6, Giải bài tập Vật Lí 6, Giải SBT Lý 6, Trắc nghiệm Vật lý 6, Bài tập Vật lý 6, Tài liệu học tập lớp 6VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button