Giáo dục

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 4

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 4

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 4 vừa được CITD biên soạn và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

  Tin học 10 bài 4: Bài toán và thuật toán

  Câu 1: Thuật toán có tính:

  A. Tính xác định, tính liên kết, tính đúng đắn

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Tin học 10 bài 4

  B. Tính dừng, tính liên kết, tính xác định

  C. Tính dừng, tính xác định, tính đúng đắn

  D. Tính tuần tự: Từ input cho ra output

  Câu 2: Thuật toán tốt là thuật toán:

  A. Thời gian chạy nhanh

  B. Tốn ít bộ nhớ

  C. Cả A và B đều đúng

  D. Tất cả các phương án đều sai

  Câu 3: Trong tin học sơ đồ khối là:

  A. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

  B. Sơ đồ mô tả thuật toán

  C. Sơ đồ về cấu trúc máy tính

  D. Sơ đồ thiết kế vi điện tử

  Câu 4: Chọn phát biểu đúng khi nói về Bài toán và thuật toán:

  A. Trong phạm vi Tin học, ta có thể quan niệm bài toán là việc nào đó mà ta muốn máy tính thực hiện

  B. Thuật toán (giải thuật) để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác đó, từ Input của bài toán này, ta nhận được Output cần tìm

  C. Sơ đồ khối là sơ đồ mô tả thuật toán

  D. Cả ba câu trên đều đúng

  Câu 5: Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy số A theo trật tự tăng dần dừng lại khi nào?

  A. Khi M =1 và không còn sự đổi chỗ

  B. Khi số lớn nhất trôi về cuối dãy

  C. Khi ai > ai + 1

  D. Tất cả các phương án

  Câu 6: Cho thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số nguyên sử dụng phương pháp liệt kê dưới đây:

  Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…., aN;

  Bước 2: Min ← a1, i ← 2;

  Bước 3: Nếu i < N thì đưa đưa ra giá trị Min rồi kết thúc;

  Bước 4:

  Bước 4.1: Nếu ai > Min thì Min ← ai;

  Bước 4.2: i ← i+1, quay lại bước 3.

  Hãy chọn những bước sai trong thuật toán trên:

  A. Bước 2

  B. Bước 3

  C. Bước 4.1

  D. Bước 4.2

  Câu 7: Khi biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ (sơ đồ khối), hình chữ nhật có ý nghĩa gì?

  A. Thể hiện thao tác tính toán

  B. Thể hiện thao tác so sánh

  C. Quy định trình tự thực hiện các thao tác

  D. Thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu

  Câu 8: Input của bài toán: “Hoán đổi giá trị của hai biến số thực A và C dùng biến trung gian B” là:

  A. Hai số thực A, C

  B. Hai số thực A, B

  C. Hai số thực B, C

  D. Ba số thực A, B, C

  Câu 9: Cho bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N. Hãy xác đinh Output của bài toán này?

  A. N là số nguyên tố

  B. N không là số nguyên tố

  C. N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố

  D. Tất cả các ý trên đều sai

  Câu 10: “…(1) là một dãy hữu hạn các …(2) được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ …(3) của bài toán, ta nhận được …(4) cần tìm”. Các cụm từ còn thiếu lần lượt là?

  A. Input – Output – thuật toán – thao tác

  B. Thuật toán – thao tác – Input – Output

  C. Thuật toán – thao tác – Output – Input

  D. Thao tác – Thuật toán– Input – Output

  Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10

  Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Đáp án C C B D A C A A C B

  Trên đây CITD vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Tin học 10 bài 4. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Tin học lớp 10 nhé. Và để giúp bạn đọc học tập tốt hơn, CITD mời các bạn cùng tham khảo thêm một số tài liệu được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục Toán lớp 10, Ngữ văn lớp 10, Tiếng Anh lớp 10…

  Đăng bởi: CITD

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button