Giáo dục

Trắc nghiệm Sử 11 bài 5

Trắc nghiệm Sử 11 bài 5

Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) được CITD sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án về bài Châu Phi và các nước Mĩ La Tinh sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 bài: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Châu Phi?

A. Lục địa châu Phi rộng lớn, giàu tài nguyên

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Sử 11 bài 5

B. Trình độ phát triển chung của châu Phi thấp, chưa biết sử dụng đồ sắt

C. Các nước tư bản phương Tây cạnh tranh gay gắt để tìm thị trường

D. Dân cư sinh sống ở châu Phi thưa thớt, trình độ dân trí thấp

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào khoảng thời gian nào?

A. Những năm 50 – 60 của thế kỉ XIX

B. Những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX

C. Những năm 70 – 80 của thế kỉ XIX

D. Những năm 80 – 90 của thế kỉ XIX

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi khi

A. Kênh đào Xuyê hoàn thành

B. Kênh đào Panama hoàn thành

C. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ

D. Chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 26 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Ai Cập năm 1882 là

A. Đức độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

B. Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

C. Pháp độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

D. Bồ Đào Nha độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Các nước phương Tây xâm chiếm hệ thống thuộc địa ở châu Phi theo thứ tự là

A. Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ

B. Anh, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ

C. Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Bỉ

D. Anh, Bỉ, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ XIX B. Giữa thế kỉ XIX C. Cuối thế kỉ XIX D. Đầu thế kỉ XX

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Ý không phản ánh điểm giống nhau trong chính sách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu Phi và châu Á là

A. Chế độ cai trị hà khắc

B. Cấu kết với phong kiến và các thế lực tay sai

C. Đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp

D. Thực hiện chính sách “chia để trị”

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe ở Angiêri (1830 – 1847) nhằm chống lại kẻ thù nào?

A. Thực dân Anh

B. Thực dân Bồ Đào Nha

C. Thực dân Pháp

D. Thực dân Tây Ban Nha

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 27 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Người đứng đầu tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” là

A. Đại tá Átmét Arabi

B. Ápđen Cađe

C. Muhamét Átmét

D. Ápđen Phata en Sisi

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” được thành lập, đã

A. Kêu gọi đối phó với các thế lực thù địch

B. Tập hợp, tổ chức những thanh niên yêu nước

C. Chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang

D. Đề ra những cải cách mang tính chất tư sản

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Người lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Xuđăng năm 1882 là

A. Nhà sư Pucômbô

B. Nhà chính trị Ápđen Cađe

C. Nhà quân sự Átmét Arabi

D. Nhà truyền giáo Muhamét Átmét

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Cuối thế kỉ XIX cuộc đấu tranh nào của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây được xem là tiêu biểu nhất?

A. Cuộc đấu tranh của nhân dân Ai Cập

B. Cuộc đấu tranh của nhân dân Angiêri

C. Cuộc đấu tranh của nhân dân Môdămbích

D. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Êtiôpia

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Nhân dân Êtiôpia đã bảo vệ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân

A. Anh B. Pháp C. Đức D. Italia

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Hai nước ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân phương Tây ở cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là

A. Êtiôpia và Ai Cập

B. Angiêri và Tuynidi

C. Xuđăng và Angola

D. Êtiôpia và Libêria

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Quân Italia đã bị thảm bại trong trận đánh nào ở Êtiôpia

A. Adua B. Hôlétta C. Sentada D. Ápđi Ababa

Đáp án: A

Câu 16. Nguyên nhân dẫn đến thất bại trong phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân châu Phi là

A. Các phong trào diễn ra lẻ tẻ

B. Chưa có chính đảng lãnh đạo

C. Chưa có sự liên kết đấu tranh

D. Trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Khu vực Mĩ Latinh bao gồm

A. Toàn bộ khu vực phía Tây của châu Mĩ

B. Toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ

C. Trung Mĩ, Nam Mĩ một phần Bắc Mĩ và những quần đảo thuộc vùng biển Caribê

D. Bắc Mĩ, Trung Mĩ, một phần Nam Mĩ

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Thực dân phương Tây đã thống trị các nước Mĩ Latinh từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII là

A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

B. Anh, Tây Ban Nha

C. Pháp, Bồ Đào Nha

D. Đức, Hà Lan

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Chính sách thống trị nổi bật của thực dân phương Tây ở Mĩ Latinh là

A. Thiết lập chế độ thống trị phản động, gây ra nhiều tội ác dã man, tàn khốc

B. Thi hành chính sách thực dân mới, trao quyền cho người bản xứ

C. Lôi kéo lực lượng tay sai, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc

D. Thành lập các tổ chức chính trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 20. Nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh được thành lập năm 1804 là

A. Pêru B. Haitib C. Mêhicô D. Puéchô Ricô

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 28 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Cuộc đấu tranh của nhân dân Haiti dưới sự lãnh đạo của Tútxanh Luyéchiến tranhuya nhằm chống lại kẻ thù là

A. Pháp B. Italia C. Tây Ban Nha D. Bồ Đào Nha

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 29 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Các quốc gia độc lập ở châu Mĩ Latinh lần lượt được hình thành vào thời gian nào?

A. Hai thập niên đầu thế kỉ XVIII

B. Hai thập niên cuối thế kỉ XVIII

C. Hai thập niên đầu thế kỉ XIX

D. Hai thập niên cuối thế kỉ XIX

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 29 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Sau khi giành được độc lập, vấn đề quan trọng nhất mà nhân dân Mĩ Latinh phải tiếp tục đối mặt là

A. Tình trạng nghèo đói

B. Kinh tế, xã hội lạc hậu

C. Các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo

D. Chính sách bành trướng của Mĩ

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Học thuyết của Mĩ về châu Mĩ Latinh có tên gọi là

A. Học thuyết Mơnrô

B. Học thuyết đôminô

C. Học thuyết Aixenhao

D. Học thuyết Truman

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Mục đích của Mĩ trong việc đề xướng học thuyết “Châu Mĩ của người châu Mĩ” ở thế kỉ XIX là

A. Giúp đỡ nhân dân các nước Mĩ Latinh

B. Vì quyền lợi của mọi công dân Mĩ Latinh

C. Bảo vệ độc lập, chủ quyền cho các nước Mĩ Latinh

D. Độc chiếm khu vực Mĩ Latinh, biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của Mĩ

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Để thực hiện học thuyết Mơnrô về châu Mĩ Latinh, Mĩ đã làm gì?

A. Thành lập tổ chức chính trị và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

B. Thiết lập liên minh quân sự và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược

C. Dung chính sách ngoại giao để mua chuộc, chia rẽ các nước

D. Dùng chính sách kinh tế để khống chế, nô dịch các nước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 27. Ý nào không phản ánh đúng ý đồ của Mĩ trong việc thành lập tổ chức “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ “ (gọi tắt là Liên Mĩ) năm 1889?

A. Tiếp tục bành trướng ở khu vực Mĩ Latinh

B. Đoàn kết với các nước châu Mĩ để cùng phát triển

C. Lấy danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ nhằm biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của đế quốc Mĩ

D. Độc chiếm vùng lãnh thổ giàu có ở Mĩ Latinh

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 28. Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha nhằm mục đích gì?

A. Tranh giành ảnh hưởng với Tây Ban Nha tại khu vực Mĩ Latinh

B. Thể hiện sức mạnh của Mĩ ở khu vực Mĩ Latinh

C. Chiếm những thuộc địa của Tây Ban Nha

D. Đánh bại thực dân Tây Ban Nha

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 29. Chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” được Mĩ đề xướng vào thời gian nào?

A. Cuối thế kỉ XIX B. Đầu thế kỉ XX C. Giữa thế kỉ XX D. Cuối thế kỉ XX

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 30. Thực chất của chính sách “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla” là

A. Dùng sức mạnh kinh tế, ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc Mĩ

B. Dùng sức mạnh quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc Mĩ

C. Dùng sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao ép các nước Mĩ Latinh phải phụ thuộc vào Mĩ

D. Dùng sức mạnh của đồng đôla để chia các nước Mĩ Latinh, từ đó ép các nước này phải phụ thuộc Mĩ

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 31. Chính sách mà Mĩ đã thực hiện ở khu vực Mĩ Latinh từ đầu thế kỉ XX chính là biểu hiện của

A. Chủ nghĩa thực dân mới

B. Chủ nghĩa thực dân cũ

C. Sự đồng hóa dân tộc

D. Sự nô dịch văn hóa

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 30 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 32. Mầm mống của chế độ tư bản chủ nghĩa xuất hiện sớm nhất ở vùng nào thuộc châu Phi?

A. Bắc Phi.

C. Nam Phi.

B. Tây Phi.

D. Tây Xu-đăng và Ma-đa-ga-xca.

Đáp án: A

Câu 33. Ở nhiều miền thuộc Tây Xu-đăng và Ma-đa-ga-xca, quan hệ xã hội chủ yếu là

A. Quan hệ phong kiến và quan hệ tư bản chủ nghĩa.

B. Quan hệ tư bản chủ nghĩa.

C. Quan hệ của chế độ bộ lạc và nô lệ.

D. Quan hệ của chế độ phong kiến.

Đáp án: D

Câu 34. Năm 1896 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Ê-ti-ô-pi-a?

A. Quân xâm lược I-ta-li-a bị thất bại ở Ê-ti-ô-pi-a.

B. I-ta-li-a tiến sâu vào nội địa, đánh chiếm một số vùng ở Ê-ti-ô-pi-a.

C. Quân đội I-ta-li-a bị thất bại ở A-dua.

D. Quân đội Ê-ti-ô-pi-a đã chiến thắng quân đội thực dân Anh.

Đáp án: C

Câu 35. Sau khi giành được độc lập, Bra-xin xây dựng đất nước theo thể chế chính trị như thế nào?

A. Theo thể chế cộng hòa tư sản.

B. Theo thể chế quân chủ.

C. Theo thể chế quân chủ lập hiến.

D. Theo thể chế dân chủ tư sản.

Đáp án: B

Câu 36. Năm 1823, Mĩ đưa ra học thuyết ở khu vực Mĩ Latinh là

A. “Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ”.

B. “Châu Mĩ của người châu Mĩ”,

C. “Châu Mĩ của người Bắc Mĩ “.

D. “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đôla”.

Đáp án: B

Câu 37. Năm 1898, Mĩ gây chiến với nước nào để chiếm Ha-oai, Cu-ba, Pu-éc-tô Ri-cô?

A. Tây Ban Nha. B. Bồ Đào Nha. C. Anh. D. Pháp.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 38. Nơi nào ở châu Phi được xem là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại?

A. Nam Phi. B. Bắc Phi. C. Tây Phi. D. Đông Phi.

Đáp án: B

Câu 39. Từ năm 1914 – 1916, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Mê-hi-cô?

A. Tây Ban Nha tranh chấp Mê-hi-cô với Mĩ.

B. Bồ Đào Nha mở cuộc tấn công tái chiếm Mê-hi-cô.

C. Mĩ kiểm soát chặt chẽ Mê-hi-cô.

D. Mĩ hai lần đem quân đánh Mê-hi-cô.

Đáp án: D

Câu 40. Cư dân ở Trung và Nam Mĩ trong quá trình bị thực dân phương Tây xâm lược họ nói tiếng của nước nào?

A. Nói tiếng Anh và Pháp.

B. Nói tiếng Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.

C. Nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

D. Nói tiếng Anh hay tiếng Pháp.

Đáp án: C

Câu 41. Chính quyền Oa-sinh-tơn đã khống chế khu vực Mĩ La tinh làm thành

A. Khu căn cứ quân sự của Mĩ.

B. Thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

C. “Sân sau êm đềm” của Mĩ.

D. “Hậu phương an toàn” của Mĩ.

Đáp án: C

Câu 42. Cho các sự kiện:

1. Ở Ê-ti-ô-pi-a, đã đấu tranh chống thực dân I-ta-li-a và là một trong những nước giữ được độc lập ở châu Phi.

2. Ở Ai Cập diễn ra phong trào trào “Ai Cập trẻ”.

3. Ở Xu-đăng, diễn ra cuộc khởi nghĩa của Mô-ha-mét.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A. 2, 1, 3. B. 3, 1, 2. C. 2, 3, 1. D. 3, 2, 1.

Đáp án: C

Câu 43. Trong các nước tư bản phương Tây, nước nào chiếm nhiều diện tích nhất ở châu Phi?

A. Nước Pháp. B. Nước Anh. C. Nước I-ta-li-a. D. Nước Đức.

Đáp án: A

Câu 44. Phong trào “Ai Cập trẻ” đã lôi cuốn được các giai cấp và tầng lớp tham gia là

A. Một số giai cấp tư sản và tiểu tư sản tiến bộ.

B. Một số thanh niên yêu nước, căm thù thực dân.

C. Một số tiểu tư sản và trí thức ở thành thị.

D. Một số trí thức và sĩ quan yêu nước.

Đáp án: D

Câu 45. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp phải mất nhiều thập niên mới chinh phục được nước này. Đó là nước nào?

A. An-giê-ri. B. Ai Cập. C. Xu-đăng. D. Ê-ti-ô-pi-a.

Đáp án: A

Câu 46: Năm 1882 ở Ai Cập đã diễn ra sự kiện quan trọng gì?

A. Đức độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

B. Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

C. Pháp độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

D. Bồ Đào Nha độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê

Câu 47: Tổ chức chính trị “Ai Cập trẻ” đã đề ra những cải cách mang tính chất gì?

A. Vô sản

B. Dân tộc

C. Tư sản

D. Dân chủ

Câu 48: Hai quốc gia nào có nhiều thuộc địa nhất ở khu vực châu Phi?

A. Anh, Pháp

B. Anh, Đức

C. Pháp, Bồ Đào Nha

D. Bồ Đào Nha, Đức

Câu 49: Nguyên nhân chính nào làm bùng nổ phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi vào cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX?

A. Sự bóc lột của giai cấp tư sản

B. Sự cai trị, bóc lột hà khắc của Chủ nghĩa thực dân

C. Buôn bán nô lệ da đen

D. Sự bất bình đẳng trong xã hội

Câu 50: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi thất bại là

A. Phong trào diễn ra lẻ tẻ

B. Trình độ tổ chức thấp và chênh lệch về lực lượng

C. Các nước Châu phi chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân

D. Các nước phương Tây liên kết với nhau đàn áp

Như vậy CITD đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX). Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11 nhé. Để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong quá trình học tập, CITD mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục sau: Trắc nghiệm Sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải Vở BT Lịch Sử 11, Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 nâng cao, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà CITD tổng hợp và đăng tải.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button