Giáo dục

Trắc nghiệm Sử 11 bài 4

Trắc nghiệm Sử 11 bài 4

Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) được CITD sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 bài: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Câu 1. Thực dân Pháp đã chiếm những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?

A. Philippin, Brunây, Xingapo

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Sử 11 bài 4

B. Việt Nam, Lào, Campuchia

C. Xiêm (Thái Lan), Inđônêxia

D. Malayxia, Miến Điện (Myanmar)

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 19 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của

A. Thực dân Anh

B. Thực dân Pháp

C. Thực dân Hà Lan

D. Thực dân Tây Ban Nha

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 19 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1863?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng

B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước

D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam

Đáp án: A

Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Ông vua nào ở Campuchia buộc phải chấp nhận quyền bảo hộ của thực dân Pháp?

A. Sivôtha B. Xihanúc C. Nôrôđôm D. Pucômbô

Đáp án: C

Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1884?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng

B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước

D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bùng nổ cuối thế kỉ XIX là do

A. Chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp

B. Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp

C. Ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến

D. Nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của hoàng tộc

Đáp án: A

Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Campuchia trong những năm 1861 – 1892 là

A. Acha Xoa B. Pucômbô C. Commađam D. Sivôtha

Đáp án: D

Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp trong những năm 1863 – 1866 do ai lãnh đạo?

A. Acha Xoa B. Pucômbô C. Commađam D. Sivôtha

Đáp án: A

Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia là

A. Ách áp bức bóc lột của chế độ phong kiến

B. Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp nhân dân

C. Thái độ nhu nhược của triều đình đối với quân Xiêm

D. Ách thống trị của thực dân Pháp gây nên nỗi bất bình trong hoàng tộc và các tầng lớp nhân dân

Đáp án: D

Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX nổ ra mạnh nhất ở đâu?

A. Xiêm Riệp và U đông

B. Uđông và Phnôm Pênh

C. Khăm Muộn và Xiêm Riệp

D. Phnôm Pênh và Khăm Muộn

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Acha Xoa đã mượn vùng đất nào của Việt Nam để làm bàn đạp tấn công quân Pháp ở Campuchia?

A. Châu Đốc, Tịnh Biên

B. Châu Đốc, Hà Tiên

C. Châu Đốc, Thất Sơn

D. Châu Đốc, Tây Ninh

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Năm 1864, nghĩa quân của Acha Xoa đã chiếm được vùng đất nào ở Campuchia?

A. Uđông B. Paman C. Campốt D. Phnôm Pênh

Đáp án: C

Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là

A. Khởi nghĩa của Acha Xoa

B. Khởi nghĩa của Pucômbô

C. Khởi nghĩa của Commađam

D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Cuộc khởi nghĩa của Pucômbô đã lấy vùng đất nào ở Việt Nam để xây dựng căn cứ?

A. Châu Đốc B. Tây Ninh C. Thất Sơn D. An Giang

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa của Pucômbô bao gồm

A. Người Khơme, Chăm, Xtiêng, Kinh

B. Người Khơme, Chăm, Êđê, Kinh

C. Người Khơme, Chăm, Xtiêng, Bana

D. Người Khơme, Chăm, Xơđăng, Chứt

Đáp án: A

Giải thích: Mục 4 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Năm 1866, nghĩa quân của Pucômbô đã chiếm được vùng đất nào ở Campuchia?

A. Uđông B. Paman C. Campốt D. Phnôm Pênh

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Lực lượng nghĩa quân nào ở Việt Nam đã liên kết với nghĩa quân của Pucômbô?

A. Trương Quyền, Nguyễn Trung Trực

B. Trương Định, Võ Duy Dương (Thiên hộ Dương)

C. Trương Quyền, Võ Duy Dương (Thiên hộ Dương)

D. Trương Định, Nguyễn Hữu Huân (Thủ khoa Huân)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 4 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Ý nghĩa nào phản ánh đúng sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam đối với cuộc khởi nghĩa của Pucômbô?

A. Nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam Kì thường xuyên cung cấp vũ khí, đạn dược cho nghĩa quân

B. Nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân

C. Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì thường xuyên tham gia huấn luyện quân sự, cung cấp lương thực cho nghĩa quân

D. Nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên phối hợp chiến đấu cùng nghĩa quân

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Năm 1893, sự kiện nào đã diễn ra liên quan đến vận mệnh của nước Lào?

A. Chính phủ Xiêm kí hiệp ước thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào

B. Các đoàn thám hiểm của Pháp bắt đầu xâm nhập nước Lào

C. Nghĩa quân của Phacađuốc giải phóng được tỉnh Savannakhet

D. Nghĩa quân Phacađuốc quyết định lập căn cứ tại tỉnh Savannakhet

Đáp án: A

Giải thích: Mục 5 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 20. Kết quả lớn nhất mà cuộc khởi nghĩa Phacađuốc ở Lào mang lại là

A. Giải phóng Luông Phabang và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào

B. Giải phóng Uđông và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào

C. Giải phóng cao nguyên Bôlôven và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào

D. Giải phóng Xavannakhét và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào

Đáp án: D

Giải thích: Mục 5 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bôlôven ở Lào trong những năm 1901 – 1937 do ai lãnh đạo?

A. Phacađuốc

B. Ong Kẹo và Commađam

C. Pucômbô

D. Thiên hộ Dương

Đáp án: B

Giải thích: Mục 5 Trang 24 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Ý nào phản ánh đúng về tình hình ở Lào vào năm 1937?

A. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân ở vùng biên giới Việt – Lào kết thúc

B. Cuộc khởi nghĩa do Ong Kẹo và Commađam lãnh đạo kết thúc

C. Cuộc khởi nghĩa do Phacađuốc lãnh đạo kết thúc

D. Tất cả các ý kiến trên đều đúng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 5 Trang 24 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự thất bại của các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

A. Mang tính tự phát

B. Lực lượng quân Pháp ở Đông Dương rất mạnh, đủ sức đàn áp phong trào

C. Thiếu đường lối đúng đắn và thiếu tổ chức mạnh

D. Chưa có sự đoàn kết, phối hợp đấu tranh

Đáp án: B

Giải thích: Mục 5 Trang 24 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Từ thời vua Môngkút (Rama IV, trị vì từ năm 1851 đến năm 1868), nước Xiêm (Thái Lan) đã thực hiện chủ trương gì để phát triển đất nước?

A. Kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài

B. Mở cửa buôn bán với bên ngoài.

C. Kêu gọi sự ủng hộ của Pháp

D. Ban bố các đạo luật nhằm phát triển kinh tế

Đáp án: B

Giải thích: Mục 6 Trang 24 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Triều đại tạo nên bộ mặt mới, phát triển nước Xiêm theo hướng tư bản chủ nghĩa là

A. Rama B. Rama IV C. Rama V D. Chulalongcon

Đáp án: C

Giải thích: Mục 6 Trang 24 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Năm 1887, đường xe điện được xây dựng sớm nhất Đông Nam Á tại nước nào?

A. Lào B. Việt Nam C. Myanmar D. Xiêm (Thái Lan)

Đáp án: D

Giải thích: Mục 6 Trang 25 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 27. Những cải cách ở Xiêm từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX đều theo khuôn mẫu từ

A. Các nước phương Đông

B. Các nước phương Tây

C. Nhật Bản

D. Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 6 Trang 25 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 28. Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị các nước đế quốc biến thành thuộc địa vì

A. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo

B. Thực hiện chính sách dựa vào các nước lớn

C. Tiến hành cải cách để phát triển nguồn lực đất nước, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo

D. Chấp nhận kí kết các hiệp ước bất bình đẳng với các đế quốc Anh, Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 6 Trang 25 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 29. Chính sách ngoại giao mềm dẻo của Xiêm được thể hiện ở việc

A. Vừa lợi dụng Anh – Pháp vừa tiến hành cải cách để tạo nguồn lực cho đất nước

B. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực Anh – Pháp vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền

C. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa chấp nhận kí kết hiệp ước bất bình đẳng với các đế quốc Anh, Pháp

D. Vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa phát huy nguồn lực của đất nước để phát triển

Đáp án: B

Giải thích: Mục 6 Trang 25 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 30. Chính sách ngoại giao đã đưa đến hậu quả gì cho nước Xiêm?

A. Đất nước chịu nhiều lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp

B. Đất nước bị các nước Anh, Pháp chia cắt, thống trị

C. Đất nước chịu nhiều áp lực từ các nước lớn

D. Đất nước thường xuyên lâm vào tình trạng khủng hoảng, bất ổn

Đáp án: A

Giải thích: Mục 6 Trang 25 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 31. Từ giữa thế kỉ XIX, ở các nước Đông Nam Á chế độ nào giữ địa vị thống trị?

A. Chiếm nô.

B. Phong kiến

C. Tư bản chủ nghĩa.

D. Xã hội chủ nghĩa.

Đáp án: B

Câu 32. Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ XIX.

B. Giữa thế kỉ XIX.

C. Cuối thế kỉ XIX.

D. Đầu thế kỉ XX.

Đáp án: D

Câu 33. Mã Lai hoàn toàn trở thành thuộc địa của thực dân Anh vào thời gian nào?

A. Cuối thế kỉ XIX.

B. Đầu thế kỉ XX.

C. Cuối thế kỉ XVIII.

D. Đầu thế kỉ XIX.

Đáp án: B

Câu 34. Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm

A. 1884. B. 1885. C. 1865. D. 1893.

Đáp án: D

Câu 35. Vào giữa thế kỉ XIX, Vương quốc Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm lược của

A. Nước Anh, Pháp, Mĩ.

B. Nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

C. Nước Mĩ, Hà Lan, Pháp.

D. Nước Anh và Pháp.

Đáp án: D

Câu 36. Triều đại nào của Vương quốc Xiêm đã theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm?

A. Triều đại Ra-ma I.

B. Triều đại Ra-ma IV.

C. Triều đại Ra-ma V.

D. Triều đại Ra-ma VI.

Đáp án: A

Câu 37. Trong chính sách đối ngoại của mình, Ra-ma V của Xiêm đã mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước nào?

A. Các nước Anh, Pháp.

B. Các nước Âu – Mĩ.

C. Các nước Anh, Pháp, Hà Lan.

D. Các nước Mĩ – Nhật Bản.

Đáp án: B

Câu 38. Ra-ma V trị vì đất nước Xiêm trong thời gian

A. 1868- 1892. B. 1886- 1892. C. 1868 – 1910. D. 1868- 1912.

Đáp án: C

Câu 39. Trong ba cuộc khởi nghĩa: Si-vô-tha, A-cha Xoa và Pu-côm-bô, cuộc khởi nghĩa diễn ra lâu nhất là

A. khởi nghĩa Si-vô-tha.

B. khởi nghĩa A-cha Xoa.

C. khởi nghĩa Pu-côm-bô.

D. tất cả các cuộc khởi nghĩa trên.

Đáp án: A

Câu 40. Thực dân Pháp xâm chiếm Lào khi

A. Đã xâm chiếm Thái Lan và Cam-pu-chia.

B. Đã hoàn thành việc bình định quân sự Việt Nam và Cam-pu-chia.

C. Vừa đặt chân đến Việt Nam, Cam-pu-chia.

D. Xâm chiếm xong hàng loạt các nước Đông Nam Á.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 41. Mở đầu cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Lào là cuộc khởi nghĩa

A. Khởi nghĩa do Ong Kẹo chỉ huy.

B. Khởi nghĩa của Com-ma-đam.

C. Khởi nghĩa của Pa-chay.

D. Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.

Đáp án: D

Câu 42. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào diễn ra trên địa bàn Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam là

A. Khởi nghĩa Pha-ca-đuốc.

B. Khởi nghĩa Ong Kẹo.

C. Khởi nghĩa Com-ma-đam.

D. Khởi nghĩa Pa-chay.

Đáp án: A

Câu 43. Trong các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Lào, cuộc khởi nghĩa nào giải phóng Xa-va-na-khét mở rộng sang cả vùng biên giới Việt – Lào?

A. Khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Pha-ca-đuốc.

B. Khởi nghĩa do Ong Kẹo chỉ huy.

C. Khởi nghĩa ba người con của Com-ma-đam.

D. Khởi nghĩa của Pa-chay.

Đáp án: A

Câu 44. Vì sao phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia cuối thế kỉ XIX bị thất bại?

A. Chưa có chính đảng của giai cấp tư sản và vô sản lãnh đạo.

B. Vào thời điểm này, thực dân Pháp còn rất mạnh.

C. Các phong trào đấu tranh chưa có sự đoàn kết thống nhất.

D. Các phong trào diễn ra tự phát, thiếu đường lối, thiếu tổ chức

Đáp án: D

Câu 45. Trương Quyền và Võ Duy Dương của Việt Nam đã từng liên kết với ai ở nước nào để đánh Pháp vào cuối thế kỉ XIX?

A. Ong Kẹo của nước Lào.

B. Pu-côm-pô của nước Cam-pu-chia.

C. Ra-ma V của nước Xiêm.

D. A- cha Xoa của nước Cam-pu-chia.

Đáp án: B

Câu 46:  Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn còn giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?

A. Philippin

B. Ma-lai-xi-a

C. Xiêm

D. In-đô-nê-xi-a

Câu 47: Nước nào ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?

A. Mã lai.

B. Xiêm.

C. Brunây.

D. Xingapo

Câu 48: Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a?

A. Anh

B. Hà Lan

C. Bồ Đào Nha

D. Tây Ban Nha

Câu 49: Năm 1885, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lược và thiết lập sự thống trị ở Miến Điện?

A. Anh

B. Hà Lan

C. Pháp

D. Tây Ban Nha

Câu 50: Sau cuộc chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha (1898), Philipin đã trở thành thuộc địa của đế quốc nào?

A. Mĩ

B. Tây Ban Nha

C. Anh

D. Pháp

Câu 51: Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của nước thực dân nào?

A. Thực dân Anh

B. Thực dân Pháp

C. Thực dân Hà Lan

D. Thực dân Tây Ban Nha

Câu 52: Những nước nào ở Đông Nam Á bị thực dân Pháp xâm lược?

A. Việt Nam, Lào ,Cam-pu-chia.

B. Việt Nam, Lào, Miến Điện.

C. Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan.

D. Việt Nam, Phi-lip-pin, Lào.

Câu 53: Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đã bị sáp nhập vào lãnh thổ Ấn Độ thuộc Anh?

A. Ma-lai-xi-a

B. Xin-ga-po

C. Miến Điện

D. Campuchia

Câu 54: Thách thức lớn nhất đặt ra cho các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỉ XIX là

A. Đứng trước nguy cơ bị các nước phương Tây xâm lược

B. Chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng, suy yếu

C. Mâu thuẫn trong nước gay gắt làm bùng nổ phong trào đấu tranh chống triều đình phong kiến

D. Tiềm lực quân sự, quốc phòng yếu kém đòi hỏi nguồn vốn lớn để hiện đại hóa

Trên đây CITD đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX). Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết được tổng hợp gồm có 54 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11 nhé. Và để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong học tập, CITD mời các bạn học sinh tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục sau: Trắc nghiệm Sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải Vở BT Lịch Sử 11, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà CITD tổng hợp và đăng tải.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button