Giáo dục

Trắc nghiệm Sử 11 bài 3

Trắc nghiệm Sử 11 bài 3

CITD xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 3: Trung Quốc được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 bài: Trung Quốc

Câu 1. Từ thế kỉ XVIII, nhất là sang thế kỉ XIX, Trung Quốc đứng trước nguy cơ trở thành

A. “Sân sau” của các nước đế quốc

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Sử 11 bài 3

B. “Ván bài” trao đổi giữa các nước đế quốc

C. “Quân cờ” cho các nước đế quốc điều khiển

D. “Miếng mồi” cho các nước đế quốc phân chia, xâu xé

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 12 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Yếu tố nào giúp các nước đế quốc xâu xé được Trung Quốc?

A. Phong trào bãi công của công nhân lan rộng khắp cả nước

B. Thái độ thỏa hiệp của giai cấp tư sản

C. Thái độ thỏa hiệp của triều đình Mãn Thanh

D. Phong trào nông dân chống phong kiến bùng nổ

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Với hiệp ước Nam Kinh, Trung Quốc đã trở thành một nước

A. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến

B. Thuộc địa, nửa phong kiến

C. Phong kiến quân phiệt

D. Phong kiến độc lập

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến của nhân dân Trung Quốc bắt đầu từ

A. Đầu thế kỉ XIX B. Giữa thế kỉ XIX C. Cuối thế kỉ XIX D. Đầu thế kỉ XX

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Chiến tranh thuốc phiện năm 1840 – 1842 là cuộc chiến tranh giữa

A. Pháp và Trung Quốc

B. Anh và Trung Quốc

C. Anh và Pháp

D. Đức và Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 13 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là

A. Trần Thắng B. Ngô Quảng C. Hồng Tú Toàn D. Chu Nguyên Chương

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra tại

A. Kim Điền (Quảng Tây)

B. Dương Tử (Quảng Đông)

C. Mãn Châu (vùng Đông Bắc)

D. Nam Kinh (Quảng Đông)

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là

A. Xây dựng được chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh)

B. Buộc các nước đế quốc phải thu hẹp vùng chiếm đóng

C. Xóa bỏ sự tồn tại của chế độ phong kiến

D. Mở rộng căn cứ khởi nghĩa ra khắp cả nước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Chính sách tiến bộ nhất của chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh) là

A. Thực hiện chính sách bình quân ruộng đất, bình quyền nam nữ

B. Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến

C. Xóa bỏ mọi loại thuế khóa cho nhân dân

D. Thực hiện các quyền tự do dân chủ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Người khởi xướng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là

A. Hồng Tú Toàn và Lương Khải Siêu

B. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu

C. Từ Hi Thái hậu và Khang Hữu Vi

D. Khang Hữu Vi và Tôn Trung Sơn

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Mục đích chính của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là

A. Khẳng định vai trò quan lại, sĩ phu tiến bộ

B. Đưa Trung Quốc phát triển thành một cường quốc ở Châu Á

C. Thực hiện những cải cách tiến bộ để cải thiện đời sống nhân dân

D. Đưa Trung Quốc phát triển, thoát khỏi tình trạng bị các nước đế quốc xâu xé

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Vị vua nào đã ủng hộ cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc

A. Khang Hi B. Càn Long C. Quang Tự D. Vĩnh Khang

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc phát triển chủ yếu trong lực lượng nào?

A. Đông đảo nhân dân

B. Tầng lớp công nhân vừa mới ra đời

C. Giai cấp địa chủ phong kiến

D. Tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là

A. Không dựa vào lực lượng nhân dân

B. Chưa được chuẩn bị kĩ về mọi mặt

C. Những người lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm

D. Sự chống đối, đàn áp của phái thủ cựu do Từ Hi Thái hậu đứng đầu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn bùng nổ đầu tiên tại

A. Sơn Đông B. Trực Lệ C. Sơn Tây D. Vân Nam

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn nhằm mục tiêu

A. Tấn công các sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh

B. Tấn công trụ sở của chính quyền phong kiến Mãn Thanh

C. Tấn công tô giới của các nước đế quốc tại Trung Quốc

D. Đánh đuổi đế quốc khỏi đất nước Trung Quốc

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của phong trào Nghĩa Hòa đoàn là

A. Bị liên quân 8 nước đế quốc đàn áp

B. Không nhận được sự ủng hộ của nhân dân

C. Thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí

D. Triều đình Mãn Thanh bắt tay với các nước đế quốc cùng đàn áp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Nội dung chính của Điều ước Tân Sửu (1901) là

A. Trả lại cho nhà Thanh một số vùng đất và các nước đế quốc được phép chiếm đóng Bắc Kinh

B. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và buộc phải để cho các nước chiếm đóng Bắc Kinh

C. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và cắt đất cho các nước đế quốc thiết lập các vùng tô giới

D. Nhà Thanh phải trả tiền bồi thường chiến tranh và mở cửa tự do cho người nước ngoài vào Trung Quốc buôn bán

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Điều ước Tân Sửu (1901) đánh dấu

A. Trung Quốc bị biến thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến

B. Các nước đế quốc đã chia sẻ xong “cái bánh ngọt” Trung Quốc

C. Triều đình Mãn Thanh đầu hàng hoàn toàn, nhà nước phong kiến Trung Quốc sụp đổ

D. Trung Quốc trở thành thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 14 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 20. Đầu thế kỉ XX, phong trào cách mạng ở Trung Quốc phát triển theo khuynh hướng nào?

A. Vô sản B. Phong kiến C. Tự do dân chủ D. Dân chủ tư sản

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là

A. Tôn Trung Sơn

B. Hồng Tú Toàn

C. Khang Hữu Vi

D. Lương Khải Siêu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quốc là

A. Trung Quốc Đồng minh hội

B. Trung Quốc Quang phục hội

C. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội

D. Trung Quốc Liên minh hội

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Trung Quốc Đồng minh hội là tổ chức của

A. Giai cấp vô sản Trung Quốc

B. Giai cấp nông dân Trung Quốc

C. Giai cấp tư sản dân tộc Trung Quốc

D. Liên minh giữa tư sản và vô sản Trung Quốc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Cương lĩnh chính trị của Trung Quốc Đồng minh hội là

A. Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn

B. Học thuyết Tam dân của Khang Hữu Vi

C. Học thuyết Tam dân của Lương Khải Siêu

D. Học thuyết Tam dân của Từ Hi Thái hậu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Lực lượng tham gia Trung Quốc Đồng minh hội là

A. Công nhân, trí thức tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh

B. Nông dân, trí thức tư sản,địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh

C. Trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh, đại biểu công nông

D. Công nhân, nông dân, trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Để trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, chính quyền Mãn Thanh đã làm gì?

A. Ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”

B. Quyết định thực hiện công nghiệp hóa đất nước

C. Trao quyền kinh doanh đường sắt cho công ti nước ngoài

D. Xây dựng mạng lưới đường sắt đến các thành phố lớn ở Trung Quốc

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 Trang 16 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 27. Ý nào không thể hiện đúng mục tiêu hoạt động của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội?

A. Đánh đổ Mãn Thanh

B. Tấn công tô giới của các nước đế quốc tại Trung Quốc

C. Khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc

D. Thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân cày

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 Trang 15 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 28. Cuộc khởi nghĩa do Trung Quốc Đồng minh hội phát động diễn ra đầu tiên ở đâu?

A. Bắc Kinh B. Vũ Hán C. Vũ Xương D. Nam Kinh

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 Trang 16 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 29. Trung Quốc Đồng minh hội chủ trương đưa cách mạng Trung Quốc phát triển theo con đường nào?

A. Đấu tranh bạo động

B. Cách mạng vô sản

C. Đấu tranh ôn hòa

D. Dân chủ tư sản

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 Trang 16 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 30. Thành quả lớn nhất của cuộc Cách mạng Tân Hợi do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo là

A. Đem lại ruộng đất cho nông dân nghèo

B. Thành lập Trung Hoa Dân quốc

C. Công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do cho mọi công dân

D. Buộc các nước đế quốc phải xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã kí

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 Trang 16 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 31. Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911)?

A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

B. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc

C. Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á

D. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc

Đáp án: B

Câu 32. Từ giữa thế kỉ XIX, Trung Quốc dưới sự cai trị của ai?

A. Nhà Minh.

B. Nhà Mãn Thanh.

C. Nhà Đường.

D. Nhà Tống.

Đáp án: B

Câu 33. Ngày 1-1-1851, nổ ra cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu ở Trung Quốc?

A. Khởi nghĩa của Hồng Tú Toàn.

B. Khởi nghĩa của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu

C. Khởi nghĩa của nông dân Thái bình Thiên quốc.

D. Khởi nghĩa của Nghĩa Hòa đoàn.

Đáp án: C

Câu 34. Hiệp ước Nam Kinh (1842) mà chính quyền Mãn Thanh (Trung Quốc) kí với thực dân Anh đã đưa đến hậu quả gì ở Trung Quốc?

A. Biến Trung Quốc thành một nước thuộc địa của thực dân Anh.

B. Biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa.

C. Biến Trung Quốc thành một nước thuộc địa của thực dân Anh và các nước phương Tây.

D. Biến Trung Quốc thành một nước phụ thuộc của Anh.

Đáp án: B

Câu 35. Đến cuối thế kỉ XIX, Đức xâm chiếm vùng nào ở Trung Quốc?

A. Tỉnh Đông Sơn.

B. Vùng châu thổ sông Dương Tử.

C. Vùng Đông Bắc.

D. Thành phố Bắc Kinh.

Đáp án: A

Câu 36. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc ở Trung Quốc nổ ra vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Ngày 01 -11 -1851. Ở Quảng Tây (Trung Quốc).

B. Ngày 11-01-1852. Ở Quảng Đông (Trung Quốc).

C. Ngày 01-01-1851. Ở Quảng Tây (Trung Quốc).

D. Ngày 01- 01-1851. Ở Thiên Kinh (Trung Quốc).

Đáp án: C

Câu 37. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc ở Trung Quốc kéo dài bao nhiêu năm?

A. 20 năm. B. 15 năm. C. 14 năm. D. 24 năm.

Đáp án: C

Câu 38. Ngày 19-7-1864, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Trung Quốc?

A. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc bị thất bại.

B. Cuộc vận động Duy tân của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu,

C. Từ Hi Thái hậu làm cuộc chính biến, ra lệnh bắt vua Quang Tự.

D. Cuộc khởi nghĩa vũ trang của nông dân chống đế quốc diễn ra ở miền Bắc Trung Quốc.

Đáp án: A

Câu 39. Với Điều ước Tân Sửu mà Lý Hồng Chương thay mặt triều đình Mãn Thanh kí với các nước đế quốc làm cho Trung Quốc trở thành

A. Một nước độc lập, có chủ quyền.

B. Một nước tư bản chủ nghĩa lệ thuộc vào các nước đế quốc.

C. Một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

D. Một nước thuộc địa của các nước đế quốc.

Đáp án: C

Câu 40. Sự bành trướng của chủ nghĩa tư bản vào Trung Quốc đã phá vỡ nền kinh tế nào trong nước?

A. Kinh tế thủ công nghiệp và kinh tế nông nghiệp.

B. Kinh tế tư bản chủ nghĩa đan xen với kinh tế phong kiến.

C. Kinh tế công thương nghiệp đang phát triển.

D. Kinh tế thủ công nghiệp và kinh tế gia đình của nông dân.

Đáp án: D

Câu 41. Giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời và lớn mạnh lên vào thời gian

A. Ra đời cuối thế kỉ XVIII và lớn mạnh vào cuối thế kỉ XIX.

B. Ra đời cuối thế kỉ XIX và lớn mạnh vào cuối thế kỉ XX.

C. Ra đời cuối thế kỉ XIX và lớn mạnh vào đầu thế kỉ XX.

D. Ra đời đầu thế kỉ XX và lớn mạnh cuối thế kỉ XX.

Đáp án: C

Câu 42. Khi giai cấp tư sản ở Trung Quốc ra đời và lớn lên, bị chèn ép bởi thế lực

A. Chế độ phong kiến Mãn Thanh.

B. Bọn quý tộc mới và triều đình phong kiến Mãn Thanh.

C. Bọn thực dân xâm lược vào Trung Quốc.

D. Bọn thực dân và triều đình phong kiến Mãn Thanh.

Đáp án: D

Câu 43. Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc có tôn chỉ

A. “Đánh đuổi đế quốc, xóa bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền”.

B. “Dân tộc độc lập, quân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”

C. “Dân tộc độc lập, dân quyền hạnh phúc, dân sinh tự do”.

D. “Tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình”.

Đáp án: B

Câu 44. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã thực hiện những nhiệm vụ

A. Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

B. Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc xâm lược.

C. Đánh đuổi đế quốc xâm lược để giành độc lập cho Trung Quốc.

D. Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, giải quyết ruộng đất cho nông dân.

Đáp án: A

Câu 45. Hạn chế của Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911 là

A. Chưa đánh đuổi đế quốc xâm lược.

B. Chưa thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, chưa đánh đuổi đế quốc xâm lược, chưa giải quyết ruộng đất cho nông dân.

C. Chưa tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Chưa thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, chưa đánh đuổi đế quốc xâm lược, giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền.

Đáp án: B

Câu 46:  Tính chất xã hội Trung Quốc đã có sự biến đổi như thế nào sau khi triều đình Mãn Thanh kí với các nước đế quốc Điều ước Tân Sửu (1901)?

A. Quân chủ lập hiến

B. Thuộc địa, nửa phong kiến

C. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến

D. Phong kiến độc lập

Câu 47: Đâu là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?

A. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc

B. Khởi nghĩa Hoàng Sào

C. Khởi nghĩa Hoàng Cân

D. Khởi nghĩa Lục Lâm, Xích Mi

Câu 48: Cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất ở Trung Quốc (1898) phát triển chủ yếu trong lực lượng nào?

A. Đông đảo nhân dân

B. Tầng lớp công nhân vừa mới ra đời

C. Giai cấp địa chủ phong kiến

D. Tầng lớp quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến

Câu 49: Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX là

A. Chống triều đình phong kiến Mãn Thanh

B. Chống sự xâm lược của các nước đế quốc

C. Chống lại Từ Hi Thái Hậu vì ra lệnh bắt vua Quang Tự

D. Chống lại các thế lực phong kiến cát cứ ở Trung Quốc

Câu 50: Địa bàn bùng nổ phong trào Nghĩa Hòa đoàn ở Trung Quốc?

A. Sơn Tây.

B. Sơn Đông.

C. Trực Lệ.

D. Bắc Kinh

Câu 51: Sự kiện nào đã châm ngòi cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911)?

A. Khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương (10-10-1911)

B. Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức (2-1912)

C. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh (29-12-1911)

D. Sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt của triều đình Mãn Thanh (9-5-1911)

Trên đây CITD đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 3: Trung Quốc. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết được tổng hợp gồm 51 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11 nhé. Để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong học tập, CITD mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục sau: Trắc nghiệm Sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải Vở BT Lịch Sử 11, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà CITD tổng hợp và đăng tải.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button