Giáo dục

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 8

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 8

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 3: Sự lớn lên và phân chia của tế bàođược CITD sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Câu 1. Ở những bộ phận sinh dưỡng, sau khi phân chia thì từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 8

A. 2

B. 1

C. 4

D. 8

Câu 2. Cơ thể thực vật lớn lên chủ yếu tố nào dưới đây?

1. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch tế bào theo thời gian.
2. Sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.
3. Sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất.

A. 1, 2, 3
B. 2, 3
C. 1, 3
D. 1, 2

Câu 3. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với đời sống thực vật?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Giúp cây ức chế được các sâu bệnh gây hại
C. Giúp cây thích nghi tuyệt đối với điều kiện môi trường
D. Giúp cây sinh trưởng và phát triển

Câu 4. Hiện tượng nào dưới đây không phản ánh sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vật?

A. Sự gia tăng diện tích bề mặt của một chiếc lá
B. Sự xẹp, phồng của các tế bào khí khổng
C. Sự tăng dần kích thước của một củ khoai lang
D. Sự vươn cao của thân cây tre

Câu 5. Ở cơ thể thực vật, loại mô nào bao gồm những tế bào chưa phân hóa và có khả năng phân chia mạnh mẽ?

A. Mô phân sinh

B. Mô bì

C. Mô dẫn

D. Mô tiết

Câu 6. Cho các diễn biến sau:

1. Hình thành vách ngăn giữa các tế bào con
2. Phân chia chất tế bào
3. Phân chia nhân

Sự phân chia tế bào thực vật diễn ra theo trình tự sớm muộn như thế nào?

A. 3 – 1 – 2
B. 2 – 3 – 1
C. 1 – 2 – 3
D. 3 – 2 – 1

Câu 7. Sự lớn lên của tế bào thực vật có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Trao đổi chất
C. Sinh sản
D. Cảm ứng

Câu 8. Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu?

A. 32 tế bào

B. 4 tế bào

C. 8 tế bào

D. 16 tế bào

Câu 9. Thành phần nào dưới đây tham gia vào quá trình phân bào ở thực vật?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Chất tế bào
C. Vách tế bào
D. Nhân

Câu 10. Phát biểu nào dưới đây về quá trình lớn lên và phân chia của tế bào thực vật là đúng?

A. Khi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì sẽ xảy ra quá trình phân chia.
B. Sau mỗi lần phân chia, từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào con giống hệt mình.
C. Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.
D. Phân chia tế bào không phải là nhân tố giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.

Câu 11: Tế bào ở mô nào dưới đây có khả năng phân chia mạnh nhất?

A. Mô cứng

B. Mô phân sinh

C. Mô mềm

D. Mô biểu bì

Câu 12: Nhóm sinh vật lớn nhất có khả năng tự tạo ra chất hữu cơ ngoài ánh sáng?

A. Động vật

B. Nấm

C. Thực vật

D. Vi khuẩn

Câu 13: Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia trong các mô sau

A. Mô che chở

B. Mô bì

C. Mô phân sinh

D. Mô che chở và mô phân sinh

Câu 14: Trong các tế bào sau, tế bào nào có khả năng phân chia

A. Tế bào non

B. Tế bào già

C. Tế bào trưởng thành

D. Tế bào già và tế bào trưởng thành.

Câu 15: Một tế bào ở mô phân sinh, phân chia liên tiếp 5 lần, số tế bào con tạo thành là?

A. 8 tế bào

B. 16 tế bào

C. 32 tế bào

D. 64 tế bào

Câu 16: Mô là một nhóm tế bào có các đặc điểm

A. Có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

B. Có hình dạng, cấu tạo giống nhau, thực hiện các chức năng khác nhau.

C. Có hình dạng giống nhau nhưng cấu tạo khác nhau, cùng thực hiện một chức năng.

D. Có hình dạng khác nhau nhưng cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.

Câu 17: Từ một tế bào ban đầu, sau khi phân chia sẽ tạo ra

A. 2 tế bào con.

B. 3 tế bào con.

C. 4 tế bào con.

D. 6 tế bào con.

Câu 18: Cơ thế thực vật lớn lên nhờ

A. Sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.

B. Sự lớn lên của mỗi tế bào.

C. Sự tăng số lượng các tế bào trong cơ thể qua quá trình phân chia.

D. Sự tăng lên về số lượng và khối lượng các mô trong cơ thể.

———————————————

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, vai trò của sự lớn lên và phân chia của tế bài thực vật…

Như vậy CITD đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 6, Giải bài tập Sinh học 6, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 6.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button