Giáo dục

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài – Tổng quan nền văn học Việt Nam

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài – Tổng quan nền văn học Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan nền văn học Việt Nam

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài – Tổng quan nền văn học Việt Nam vừa được CITD sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Tài liệu gồm các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm nhằm giúp các bạn học sinh nắm được chắc kiến thức bài học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết để ngày càng học tập tốt hơn môn Ngữ văn nhé.

  Câu 1: Văn học Việt Nam gồm mấy bộ phận chính?

  a. 5 b. 3 c. 4 d. 2

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài – Tổng quan nền văn học Việt Nam

  Câu 2: Văn học Việt Nam gồm hai bộ phận chính:

  a. Văn học bình dân, văn học viết

  b. Văn học dân gian, văn học viết

  c. Văn học viết, văn học truyền miệng

  d. Văn học dân gian, văn học bác học

  Câu 3: Văn học dân gian nằm trong:

  a. Tổng thể văn hóa dân gian ra đời từ xa xưa.

  b. Tổng thể văn hóa dân gian ra đời từ thế kỉ X.

  c. Tổng thể văn học Việt nam ra đời từ xa xưa.

  d. Tổng thể văn học Việt nam ra đời từ thế kỉ X.

  Câu 4: Văn học dân gian gồm:

  a. 13 thể loại chính. b. 14 thể loại chính

  c. 12 thể loại chính. d. 15 thể loại chính

  Câu 5: Văn học dân gian còn gọi là:

  a. Văn học bình dân, truyền miệng.

  b. Văn học dân tộc, truyền miệng.

  c. Văn học dân gian, truyền miệng.

  d. Văn học bác học, truyền miệng.

  Câu 6: Văn học dân gian là do:

  a. Người bình dân sáng tác và phổ biến bằng hình thức văn bản.

  b. Người bình dân sáng tác và phổ biến theo lối truyền miệng.

  c. Người trí thức sáng tác và phổ biến theo lối truyền miệng.

  d. Người trí thức sáng tác và phổ biến bằng hình thức chữ viết.

  Câu 7: Văn học viết là do:

  a. Tầng lớp bình dân yêu nước sáng tạo nên.

  b. Tầng lớp trí thức phương Tây sáng tạo nên.

  c. Tầng lớp bình dân sáng tạo nên.

  d. Tầng lớp trí thức sáng tạo nên.

  Câu 8: Văn học viết Việt Nam ra đời từ khoảng:

  a. Thế kỉ X. b. Thế kỉ XI. c. Thế kỉ XIX. d. Thế kỉ XX

  Câu 9: Văn học viết Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX gồm các loại chữ viết:

  a. Chữ Hán và chữ Quốc ngữ.

  b. Chữ Nôm và chữ Quốc ngữ.

  c. Chữ Hán và chữ nôm.

  d. Chữ Hán,chữ Nôm và chữ Quốc ngữ.

  Câu 10: Chữ Nôm là loại chữ ghi âm tiếng Việt được cấu tạo từ chất liệu chữ:

  a. Chữ Phạn. b. Chữ La tinh. c. Chữ Hán d. Chữ của người Việt cổ.

  Câu 11: Chữ Quốc ngữ là loại chữ ghi âm tiếng Việt được cấu tạo từ chất liệu chữ:

  a. Chữ Hán. b. Chữ Phạn. c. Chữ Latinh. d. Chữ của người Việt cổ.

  Câu 12: Các thời kì phát triển của nền văn học việt Nam gồm:

  a. 3 thời kì. b. 4. thời kì. c. 2 thời kì d. 5 thời kì.

  Câu 13: Nền văn học Việt Nam chia làm các thời kì phát triển:

  – Từ thế kỉ X – hết thế kỉ XIX

  – Từ đầu thế kỉ XX- Cách Mạng Tháng tám 1945.

  – Từ Cách Mạng Tháng tám 1945-hết thế kỉ XX.

  a. Đúng. b. Sai.

  Câu 14: Nền văn học Việt Nam chia làm các thời kì phát triển:

  – Từ thế kỉ X – hết thế kỉ XVI

  – Từ đầu thế kỉ XVI- Cách Mạng Tháng tám 1945.

  – Từ Cách Mạng Tháng tám 1945-hết thế kỉ XX.

  a. Đúng. b. Sai

  Câu 15: Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX bị chi phối bởi:

  a. Quan điểm thẩm mĩ chung của hệ thống thi pháp trung đại và chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo.

  b. Quan điểm thẩm mĩ chung của hệ thống thi pháp trung đại và chịu ảnh hưởng của tư tưởng văn hóa Trung Quốc.

  c. Quan điểm thẩm mĩ chung của hệ thống thi pháp trung đại, chịu ảnh hưởng của tư tưởng văn hóa Phương Tây.

  d. Quan điểm thẩm mĩ chung của hệ thống thi pháp trung đại và chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo.

  Câu 16: Thời kì văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX- Cách mạng Tháng Tám 1945 có sự chuyển biến lớn là do:

  a. Lịch sử Việt Nam có sự thay đổi lớn.

  b. Nền văn học Việt Nam có sự xuất hiện của các nhà trí thức yêu nước.

  c. Tư tưởng văn hóa Phương Đông du nhập

  d. Cơ cấu xã hội Việt Nam thay đổi.

  Câu 17: Nghề in ra đời ở Việt Nam vào khoảng:

  a. Thời kì văn học từ đầu thế kỉ XX- Cách mạng Tháng Tám 1945.

  b. Thời kì văn học từ đầu thế kỉ XIX- Cách mạng Tháng Tám 1945.

  c. Thời kì văn học từ cuối thế kỉ XIX- Cách mạng Tháng Tám 1945.

  d. Thời kì văn học từ đầu thế kỉ XVIII- Cách mạng Tháng Tám 1945.

  Câu 18: Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX- Cách mạng Tháng Tám 1945 chịu ảnh hưởng của:

  a. Văn hóa phương Đông hiện đại. b. Văn hóa phương Tây cận đại.

  c. Văn hóa phương Tây hiện đại d. Văn hóa phương Đông trung đại.

  Câu 19: Văn học Việt Nam thời kì từ Cách Mạng Tháng Tám 1945- hết thế kỉ XX có sự thống nhất về tư tưởng và hướng hẳn về đại chúng nhân dân là do:

  a. Có sự du nhập của hệ tư tưởng mới từ phương Tây.

  b. Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  c. Có sự thay đổi về quan điểm thẩm mĩ của tầng lớp trí thức.

  d. Hình thái xã hội Việt Nam chuyển từ Phong kiến sang Chủ Nghĩa xã Hội.

  Câu 20: Trong những câu sau câu nào không phải là nét đặc sắc truyền thống của văn học Việt Nam?

  a. Lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

  b. Lòng yêu nước gắn liền với tình nhân ái.

  c. Gắn bó tha thiết với thiên nhiên.

  d. Yêu chuộng cái đẹp mang tính hoành tráng, đồ sộ.

  Câu 21: Văn học Việt Nam có một:

  a. Sức sống dẻo dai, mãnh liệt. b. Sức sống mạnh mẽ, bền bỉ.

  c. Sức sống dẻo dai, bền bỉ. d. Sức sống dai dẳng, bền bỉ.

  Câu 22: Trong những tác phẩm sau tác phẩm nào không phải của Văn học Trung đại Việt Nam?

  a. Đại Cáo Bình Ngô – Nguyễn Trải b. Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

  c. Truyện Kiều – Nguyễn Du d. Cung oán ngâm khúc – Nguyễn Gia Thiều

  Câu 23: Trong những tác phẩm sau tác phẩm nào không phải của Văn học Việt Nam?

  a. Đại Cáo Bình Ngô b. Truyện Kiều

  c. Tam quốc diễn nghĩa d. Cung oán ngâm khúc

  Đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 10

  1d, 2b, 3a, 4c, 5a, 6b, 7d, 8a, 9c, 10c, 11c, 12a,13a, 14b, 15d, 16a, 17a, 18c, 19b, 20d, 21a, 22b, 23c.

  Trên đây CITD vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài – Tổng quan nền văn học Việt Nam. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những nội dung chính cũng như trau dồi được kiến thức bài học rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập các môn tại các mục Toán lớp 10, Tiếng Anh lớp 10…

  Đăng bởi: CITD

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button