Giáo dục

Trắc nghiệm môn Sinh học 11 bài 4

Trắc nghiệm môn Sinh học 11 bài 4

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 4: Vai trò của nguyên tố khoáng vừa được CITD sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 11. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học bài: Vai trò của nguyên tố khoáng

Câu 1: Nguyên tố vi lượng chỉ cần với một hàm lượng rất nhỏ nhưng nếu không có nó thì cây sẽ còi cọc và có thể bị chết. Nguyên nhân là vì các nguyên tố vi lượng có vai trò

Bạn đang xem: Trắc nghiệm môn Sinh học 11 bài 4

A. Tham gia cấu trúc nên tế bào

B. Hoạt hóa enzim trong quá trình trao đổi chất

C. Quy định áp suất thẩm thấu của dịch tế bào

D. Thúc đẩy quá trình chín của quả và hạt

Câu 2: Khi nói về trao đổi khoáng của cây, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cây chỉ hấp thụ được muối khoáng ở dạng hòa tan trong nước

B. Muối khoáng tồn tại trong đất đều ở dạng hợp chất và rễ cây chỉ hấp thụ dưới dạng hợp chất

C. Bón phân dư thừa sẽ gây độc hại cho cây, gây ô nhiễm môi trường

D. Dư lượng phân bón làm xấu tính lí hóa của đất, giết chết vi sinh vật có lợi trong đất

Câu 3: Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong

A. Chậu đất và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.

B. Chậu cát và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.

C. Dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magiê.

D. Đung dịch dinh dưỡng có magiê.

Câu 4: Lá cây bị vàng do thiếu diệp lục, có thể chọn những nguyên tố khoáng nào sau đây để bón cho cây?

A. P, K, Fe

B. N, Mg, Fe

C. P, K, Mn

D. S, P, K

Câu 5: Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là nguyên tố đại lượng?

A. C, O, Mn, Cl, K, S, Fe

B. Zn Cl, B, K, Cu, S

C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg

D. C, H, O, K, Sn, Cu, Fe

Câu 6: Cây hấp thụ lưu huỳnh ở dạng

A. H2SO4 B. SO2 C. SO3 D. SO42-

Câu 7: Khi làm thí nghiệm trồng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở những lá già. Nguyên tố khoáng đó là

A. Nitơ. B. Canxi. C. Sắt. D. Lưu huỳnh.

Câu 8: Nguyên tố Clo có vai trò như thế nào đối với cây?

A. Là thành phần của tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim

B. Là thành phần của axit nucleotit, ATP, photpholipit, coenzim, cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ

C. Duy trì cân bằng ion, tham gia vào quá trình quang hợp (quang phân li nước)

D. Là thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzim

Câu 9: Trong các biểu hiện dưới đây của cây, biểu hiện thiếu lưu huỳnh là

A. Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm

B. Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm

C. Lá có màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá

D. Sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng

Câu 10: Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây?

A. Sự thay đổi kích thước của cây

B. Sự thay đổi số lượng lá trên cây

C. Sự thay đổi số lượng quả trên cây

D. Sự thay đổi màu sắc của lá cây

Câu 11: Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật

A. Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hóa enzim.

B. Là thành phần của protein, axit nucleic.

C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.

D. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, enzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

Câu 12: Cây hấp thụ canxi ở dạng

A. CaSO4 B. Ca(OH)2 C. Ca2+ D. CaCO3

Câu 13: Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion nào sau đây thì lá cây sẽ xanh lại?

A. Mg2+ B. Ca2+ C. Fe3+ D. Na+

Câu 14: Cần phải sử dụng các chất khoáng vì bao nhiêu lí do trong các lí do sau đây?

 1. Các nguyên tố khoáng tham gia vào thành phần cấu tạo cơ thể
 2. Thiếu chất khoáng, cây sẽ không phát triển bình thường được
 3. Các chất khoáng là nguồn dinh dưỡng của cây
 4. Các nguyên tố khoáng tham gia cấu tạo và hoạt hóa các enzim thực hiện quá trình chuyển hóa trong cây

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 15. Khi thiếu Photpho, cây có những biểu hiện như

A. Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

B. Lá nhỏ, có màu xanh đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

C. Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

D. Sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng.

Câu 16: Vai trò của nguyên tố photpho trong cơ thể thực vật là

A. Là thành phần của axit nucleotit, ATP

B. Hoạt hóa enzim

C. Là thành phần của màng tế bào

D. Là thành phần của chất diệp lục Xitocrom

Câu 17: Vai trò nào sau đây là vai trò quan trọng nhất của nguyên tố vi lượng?

A. Tham gia cấu trúc nên tế bào

B. Hoạt hóa enzim trong quá trình trao đổi chất

C. Chúng cần một số pha sinh trưởng

D. Chúng được tích lũy trong hạt

Câu 18: Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như

A. Lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

B. Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

C. Sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng.

D. Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

Câu 19: Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố có bao nhiêu đặc điểm sau đây?

 1. Là nguyên tố đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành được chu trình sống của cây
 2. Không thể thay thế được bằng bất kì nguyên tố nào khác
 3. Trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể
 4. Là nguyên tố có hàm lượng tương đối lớn trong cơ thể thực vật

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 20: Cây hấp thụ kali ở dạng

A. KOH B. K+ C. K2SO4 D. K2CO3

Câu 21: Vai trò của kali trong cơ thể thực vật

A. Là thành phần của protein và axit nucleic.

B. Hoạt hóa enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khổng.

C. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

D. Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hóa enzim.

Câu 22: Thiếu Fe thì cây bị vàng lá. Nguyên nhân chính là do Fe là thành phần cấu trúc của

A. Diệp lục

B. Enzim xúc tác tổng hợp diệp lục

C. Lục lạp

D. Enzim xúc tác cho quang hợp

Câu 23: Cây có biểu hiện : lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chất là do thiếu

A. Photpho. B. Canxi. C. Magie. D. Nitơ.

Câu 24: Nhóm nguyên tố nào dưới đây có đủ ba chức năng

 1. Cần thiết cho việc hoạt hóa một số enzim oxi hóa khử
 2. Nếu thiếu nó cây sẽ mềm và kém sức chống chịu
 3. Nó cần cho pha sáng (hay liên quan đến quá trình quang phân li nước)

A. N, Ca, Mg

B. S, Mn, Mg

C. Mn, N, P

D. Mn, Cl. Ca

Câu 25: Vai trò chủ yếu của magie trong cơ thể thực vật:

A. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.

B. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.

D. Là thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzim.

Câu 26: Cây sinh trưởng tốt trên đất có nhiều mùn. Có bao nhiêu giải thích dưới đây là đúng?

 1. Trong mùn có nhiều không khí
 2. Trong mùn có các hợp chất chứa nito
 3. Trong mùn, cây dễ hút nước hơn
 4. Trong mùn chứa nhiều chất khoáng

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

Câu 27: Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại?

A. Mg2+. B. Ca2+. C. Fe3+. D. Na+

Câu 28: Khi nói về các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

1. Nếu thiếu các nguyên tố này thì cây không hoàn thành được chu trình sống

2. Các nguyên tố này không thể thay thế bởi bất kỳ nguyên tố nào khác

3. Các nguyên tố này phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cây

4. Các nguyên tố này luôn có mặt trong các đại phân tử hữu cơ

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 29: Chất này trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất trong cơ thể thiếu nó cây không thể hoàn thành được chu trình sống, nó không thể thay thế bởi bất hì nguyên tố nào khác nó là

A. Nguyên tố vi lượng.

B. Nguyên tố đa lượng

C. Nguyên tố phát sinh hữu cơ.

D. Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu.

Câu 30: Khi nói về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Thiếu nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cây không hoàn thành được chu kỳ sống

B. Chỉ gồm những nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg

C. Phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể

D. Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào

Câu 31: Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố đại lượng

A. C, O, Mn, Cl K, S, Fe.

B. Zn, Cl, B, K, Cu, S.

C. C, H, O, N, P, K. S, Ca, Mg.

D. C, H, O, K, Zn, Cu, Fe

Câu 32: Khi thiếu nguyên tố này, cây còi cọc, lá màu xanh đậm với các gân màu huyết dụ. Nó là nguyên tố

A. Nitơ.

B. Phốtpho.

C. Magiê.

D. Lưu huỳnh.

Câu 33: Chức năng và triệu chứng do thiếu dinh dưỡng của nguyên tố, magiê lần lượt là:

A. Thành phần của các xitocrôm; lá có màu vàng.

B. Thành phần của xitôcrôm, nhân tố phụ gia của enzim; lá non có màu lục, đậm không bình thường.

C. Thành phần của diệp lục, nhân tố phụ gia của enzim, lá non có màu lục đậm, không bình thường.

D. Thành phần của diệp lục, nhân tố phụ gia của enzim. Lá có màu vàng.

————————————————

Như vậy CITD đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 4: Vai trò của nguyên tố khoáng. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính, nội dung kiến thức bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta biết được vai trò của nguyên tố khoáng, Hi vọng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 11 nhé. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, CITD xin mời các bạn cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Sinh học 11, Giải bài tập Sinh học 11, Giải Vở BT Sinh Học 11, Chuyên đề Sinh học lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button