Giáo dục

Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 14

Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 14

CITD xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 7 bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) được chúng tôi tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Câu 1: Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào?

Bạn đang xem: Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 14

 1. Trả lại thư ngay.
 2. Bắt giam vào ngục.
 3. Tỏ thái độ giảng hòa.
 4. Chém đầu sứ giả ngay tại chỗ.

Câu 2: Câu nào dưới đây không nằm trong ý nghĩa của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên?

 1. Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc.
 2. Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông – Nguyên, bảo vệ nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
 3. Đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới.
 4. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí giá.

Câu 3: Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ của quân dân nhà Trần gắn liền với tên tuổi của ai?

 1. Trần Thái Tông.
 2. Trần Thủ Độ.
 3. Trần Thánh Tông.
 4. Câu a và b đúng

Câu 4: Vào cuối tháng 1 – 1285, 50 vạn quân Nguyên do ai chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt?

 1. Thoát Hoan.
 2. Hốt Tất Liệt.
 3. Ô Mã Nhi.
 4. Toa Đô.

Câu 5: Mông Cổ là nước nằm ở châu lục nào?

 1. Châu Á.
 2. Châu Âu.
 3. Châu Phi
 4. Châu Mĩ-La tinh.

Câu 6: Khi chiếm được Thăng Long, Thoát Hoan đã làm gì?

 1. Cho quân tiến đánh các căn cứ của quân nhà Trần.
 2. Đem quân đuổi bắt các vua Trần.
 3. Tàn sát thành Thăng Long.
 4. Tổ chức diễu hành để phô trương lực lượng.

Câu 7: Năm 1257, vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tấn công lớn vào nước nào?

 1. Đại Việt.
 2. Nam Tống – Trung Quốc.
 3. Thái Lan.
 4. Cham-pa.

Câu 8: T Người có công làm nên chiến thắng ở Vân Đồn vào cuối năm 1287 là ai?

 1. Trần Khánh Dư.
 2. Trần Bình Trọng.
 3. Trần Nhật Duật.
 4. Trần Quang Khải.

Câu 9: Ai là người cho quân đánh Cham-pa để làm bàn đạp tấn công nước Đại Việt vào thế kỉ XIII?

 1. Thoát Hoan.
 2. Ô Mã Nhi.
 3. Ngột Lương Hợp Thai.
 4. Hốt Tất Liệt.

Câu 10: Với chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, quân ta đã bắt sống tướng nào của quân Nguyên?

 1. Toa Đô.
 2. Thoát Hoan.
 3. Hốt Tất Liệt.
 4. Ô Mã Nhi.

Câu 11: Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, ai là người tự giương cao lá cờ: “Phá cường địch, báo hoàng ân”?

 1. Trần Quốc Tuấn.
 2. Phạm Ngũ Lão.
 3. Trần Khánh Dư.
 4. Trần Quốc Toản.

Câu 12: Bài “Hịch tướng sĩ”của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm nào?

 1. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất.
 2. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai.
 3. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba.
 4. Cả ba thời kì trên.

Câu 13: Vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước về họp bàn cách đánh giặc. Hội nghị mở vào năm nào?

 1. 1258.
 2. 1285.
 3. 1259.
 4. 1295.

Câu 14: “Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Đó là câu nói nổi tiếng của vị tướng trong cuộc chiến với quân Nguyên – Mông vào năm 1285. Vị tướng đó là ai?

 1. Trần Quốc Tuấn.
 2. Trần Bình Trọng.
 3. Trần Thủ Độ.
 4. Trần Quang Khải.

Câu 15: Trước nguy cơ bị quân Mông Cổ xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?

 1. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải.
 2. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.
 3. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến.
 4. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa.

Câu 16: Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?

 1. Trần Quốc Tuấn.
 2. Trần Bình Trọng.
 3. Trần Quốc Toản.
 4. Trần Thủ Độ.

Câu 17: Ngày 29 – 1 – 1258, ghi vào lịch sử chống quân Mông Cổ của dân tộc ta, đó là ngày gì?

 1. Quân Mông Cổ bị đánh ở Đông Bộ Đầu.
 2. Quân Mông Cthua trận, phải rời khỏi Thăng Long.
 3. Quân Mông Cổ gặp khó khăn ở Thăng Long.
 4. Quân Mông Cổ bị đánh ở Vạn Kiếp.

Câu 18: Ai là người trực tiếp tham gia hội Nghị Diên Hồng họp năm 1285

 1. Quan lại nhà Trần
 2. Phụ Lão
 3. Quan võ triều đình
 4. Quan văn triều đình

Câu 19: Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?

 1. Trần Quốc Tuấn
 2. Trần Quốc Toản
 3. Trần Quang Khải
 4. Trần Khánh Dư

Câu 20: Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 1 là gì?

 1. Xâm lược Đại Việt để giải quyết những khó khăn trong nước.
 2. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Nam Tống.
 3. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Cham-pa.
 4. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công các nước phía nam Đại Việt.

Câu 21: Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?

 1. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.
 2. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến.
 3. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa.
 4. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải.

Câu 22: Kế “vườn không nhà trống” của quân dân nhà Trần không tạo ra khó khăn nào cho quân Mông Cổ?

 1. Thiếu lương thực
 2. Nhuệ khí của kẻ thù suy giảm
 3. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh không thực hiện được
 4. Sự trỗi dậy của người Hán ở Trung Hoa

Câu 23: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung sau: “Vó ngựa…đi đến đâu, cỏ cây không mọc được đến đó”

 1. Trung Hoa
 2. Mông Cổ
 3. Ả Rập
 4. Đại Đường

Câu 24: Sự kiện nào dưới đây không minh chứng cho tinh thần dũng cảm của quân dân nhà Trần trước sức mạnh của quân Mông Cổ?

 1. Ba lần bắt giam sứ giả Mông Cổ
 2. Chuẩn bị lực lượng kháng chiến
 3. Đem quân nghênh chiến khi giặc vừa tràn vào Đại Việt
 4. Viết thư giảng hòa tạm thời

Câu 25: Nhà Trần khi thực hiện kế sách “vườn không nhà trống” không nhằm mục đích nào sau đây?

 1. Tránh sức mạnh ban đầu của quân Mông Cổ
 2. Khoét sâu vào điểm yếu của quân Mông Cổ
 3. Củng cố lực lượng chờ phản công
 4. Đánh nhanh thắng nhanh

Câu 26: Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất, trước thế giặc mạnh, nhà Trần đã rút khỏi Thăng Long về vùng nào?

 1. Thiên Trường
 2. Thiên Mạc
 3. Vạn Kiếp
 4. Long Hưng

Câu 27: Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ nhất của quân Mông Cổ?

 1. Tây Kết
 2. Chương Dương
 3. Đông Bộ Đầu
 4. Hàm Tử

Câu 28: Mục đích chính của quân Mông Cổ khiên tiến quân xâm lược Đại Việt lần thứ nhất là gì?

 1. Làm bàn đạp để tấn công nhà Tống từ phía Nam
 2. Làm bàn đạp để mở rộng xâm lược xuống khu vực Đông Nam Á
 3. Chinh phạt Đại Việt vì đã bắt giam sứ giả Mông Cổ
 4. Phù Lý diệt Trần

Câu 29: Đâu là nơi diễn ra trận đụng độ đầu tiên của quân Mông Cổ với quân dân nhà Trần?

 1. Bình Lệ Nguyên
 2. Đông Bộ Đầu
 3. Chương Dương
 4. Bạch Đằng

Câu 30: Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên?

 1. Đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới.
 2. Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông – Nguyên, bảo vệ nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
 3. Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc.
 4. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí giá trong nghệ thuật đánh giặc.

—————————————–

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 7 bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về tình hình kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần…

Như vậy CITD đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7 bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII). Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7, Giải Vở BT Lịch Sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Lý thuyết Lịch sử 7, Tài liệu học tập lớp 7

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button