Giáo dục

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 18

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 18

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

CITD xin gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 18 là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao.

Lịch sử 8 bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Câu 1: Nước Mĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất khi nào?

A. 5/1916

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 18

B. 2/1916

C. 4/1917

D. 3/1916

Câu 2: Nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?

A. Đạt tăng trưởng cao

B. Bị khủng hoảng trầm trọng

C. Vãn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh

D. Bị tàn phá nặng nề

Câu 3: Nền kinh tế Mĩ bước vào thời kì hoàng kim sau chiến tranh thế giới thứ nhất là thời gian nào?

A. Thập niên 10 của thế kỉ XX

B. Thập niên 20 của thế kỉ XX

C. Thập niên 30 của thế kỉ XX

D. Thập niên 40 của thế kỉ XX

Câu 4: Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng là do

A. Đất nước không bị chiến tranh, xã hội ổn định

B. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân

C. Có chính sách cải cách kinh tế, xã hội hợp lí

D. Thu nhiều lợi nhuận từ bán vũ khí và áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất

Câu 5: 1924- 1929 nền kinh tế Mĩ đạt sự phồn vinh do:

A. Thu lợi nhuận trong chiến tranh

B. Được bồi thường sau chiến tranh

C. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản

D. Nhờ “chủ nghĩa tự do” trong phát triển kinh tế

Câu 6. Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tâm công nghiệp thương mại, tài chính quốc tế?

A. Nước Đức.

B. Nước Anh.

C. Nước Mĩ.

D. Nước Nhật.

Câu 7. Trong những năm 1923-1929 sản lượng công nghiệp của Mĩ tăng bao nhiêu phẩn trăm?

A. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng 59%.

B. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng 69 %.

C. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng 79 %.

D. Sản lượng công nghiệp Mĩ tăng 89%.

Câu 8. Trong những năm 1923-1929, Mĩ đứng đầu thế giới về các ngành công nghiệp nào?

A. Than, thép.

B. Ô tô, dầu lửa, thép,

C. Ô tô, thép, than.

D. Than, thép, dầu lửa.

Câu 9. Trong những năm 1923-1929, Mĩ nắm bao nhiêu phần trăm trữ lượng vàng thế giới?

A. 40% trữ lượng vàng.

B. 50% trừ lượng vàng,

C. 60% trữ lượng vàng.

D. 70% trữ lượng vàng.

Câu 10. Để đạt được sự phát triển nhanh chóng về kinh tế giai cấp tư sản Mĩ đã dùng biện pháp gì?

A. Cải tiến kĩ thuật.

B. Sản xuất dây chuyền.

C. Tầng cường độ lao động và bóc lột công nhân.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 11. Lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Mĩ là tổ chức nào?

A. Đảng Cộng sản Mĩ.

B. Đảng Dân chủ Mĩ.

C. Đảng Cộng hòa Mĩ.

D. Tổ chức Công đoàn Mĩ.

Câu 12. Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: Các cuộc biểu tình, tuần hành, “……………” lôi cuốn hàng triệu người tham gia.

A. “vì người nghèo”

B. “đòi tăng lương, giảm giờ làm”

C. “đi bộ vì đói”

D. “giải quyết việc làm cho người lao động”

Câu 13. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra vào thời gian nào? Bắt đầu trong lĩnh vực gì?

A. Ngày 29 – 07 – 1929. Trong lĩnh vực ngân hàng.

B. Ngày 29 – 08 – 1929. Trong lĩnh vực tài chính.

C. Ngày 29 – 09 – 1929. Trong lĩnh vực công nghiệp.

D. Ngày 29 – 10 – 1929. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Câu 14. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ đạt đến đỉnh cao nhất vào năm nào?

A. Năm 1929

B. Năm 1931

C. Năm 1932

D. Năm 1933

Câu 15. Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách gì?

A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường.

B. Thực hiện Chính sách mới.

C. Thực hiện Chính sách kinh tế mới.

D. Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh.

Câu 16: Cuộc khủng hoàng kinh tế ở nước Mĩ (1929-1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Tài chính- ngân hàng

D. Thương mại- dịch vụ

Câu 17: Chính sách mà nước Mĩ thực hiện trong những năm 1929-1933 để thoát khỏi khủng hoảng có tên là

A. Chính sách mới

B. Chính sách kinh tế mới

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước

D. Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược mở rộng thuộc địa

Câu 18: Người đề xướng thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) là

A. H. Huvơ

B. H.Truman

C. Aixenhao

D. Ph. Rudơven

Câu 19: Tháng 5-1921 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trong phong trào công nhân Mĩ?

A. Công đoàn Mĩ được thành lập

B. Phong trào đấu tranh của công nhân Mĩ dâng cao

C. Đảng công nhân xã hội dân chủ Mĩ được thành lập

D. Đảng cộng sản Mĩ được thành lập

Câu 20: Đâu không phải là đạo luật nằm trong Chính sách mới của tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven?

A. Đạo luật về ngân hàng

B. Đạo luật phục hưng công nghiệp

C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp

D. Đạo luật phát triển du lịch – dịch vụ

Câu 21: Kết quả lớn nhất mà Chính sách mới mang lại cho Mĩ trong những năm 1932-1939 là

A. Khôi phục nền sản xuất đạt mức trước khủng hoảng

B. Xoa dịu những mâu thuẫn xã hội ở Mĩ

C. Đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, duy trì chế độ dân chủ tư sản

D. Nâng cao vị thế của Mĩ trên trường quốc tế

Câu 22: Sự phát triển phồn vinh của nền kinh tế Mĩ trong những năm 1919-1929 không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?

A. Thu lợi từ chiến tranh thế giới thứ nhất

B. Cải tiến kĩ thuật sản xuất

C. Thu hút được lao động có trình độ cao

D. Sự bóc lột từ hệ thống thuộc địa rộng lớn

Câu 23: Bản chất của chính sách mới do Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện trong những năm 1932-1939 là

A. Hạn chế vai trò của ngân hàng, thay vào đó là các ngành công nghiệp trọng điểm

B. Sự can thiệp tích cực của nhà nước vào các vấn đề kinh tế- xã hội

C. Sự nhượng bộ của giai cấp tư sản đối với người lao động

D. Khôi phục lại sự cân đối giữa cung và cầu

Câu 24: Điểm khác biệt cơ bản của tình hình kinh tế nước Mĩ so với các nước tư bản châu Âu trong giai đoạn 1918-1923 là

A. Kinh tế Mĩ bước vào thời kì phát triển phồn vinh

B. Kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng

C. Kinh tế Mĩ tập trung phát triển công nghiệp ô tô

D. Kinh tế Mĩ tập trung phát triển công nghiệp vũ trụ

Câu 25: Thời gian đương nhiệm của Tổng thống Ru-dơ-ven có điểm gì đặc biệt so với các tổng thống Hoa Kì tiền nhiệm?

A. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 3 nhiệm kì

B. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 4 nhiệm kì

C. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 5 nhiệm kì

D. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 6 nhiệm kì

Câu 26: Ngành công nghiệp phát triển nhất của Mỹ trong thập niên 20 là gì?

A. Sản xuất ô tô

B. Dầu lửa

C. Thép

D. Than

Câu 27: Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì?

A. Thất nghiệp.

B. Phân biệt chủng tộc

C. Bất công xã hội

D. Thất nghiệp và bất công xã hội

Câu 28: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?

A. Thực hiện chính sách mới

B. Giải quyết nạn thất nghiệp

C. Tổ chức lại sản xuất

D. Phục hưng công nghiệp.

Câu 29: Tác động của chính sách mới đối với chế độ chính trị nước Mỹ là gì?

A. Duy trì chế độ dân chủ.

B. Giải quyết nạn thất nghiệp

C. Tạo thêm nhiều việc làm

D. Xoa dịu mâu thuẫn xã hội.

Câu 30: Thời kì hoàng kim nhất của nền kinh tế Mỹ vào khoảng thời gian nào?

A. Thập niên 40 của thế kỉ XX

B. Thập niên 20 của thế kỉ XX

C. Thập niên 30 của thế kỉ XX

D. Thập niên 10 của thế kỉ XX

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án C A B D D C B B C D A C D C B
Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án C A D D D C D B A B A B D A B

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button