Giáo dục

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 15

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 15

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

CITD xin gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 15 là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao.

Lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Câu 1: Đầu thế kỉ XX đứng đầu nhà nước chuyên chế Nga Hoàng là ai?

A. Nga Hoàng đại đế

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 15

B. Nga Hoàng Ni-cô-lai II

C. Nga Hoàng Ni-cô-lai I

D. Nga Hoàng Ni-cô-lai III

Câu 2: Đầu thế kỉ XX đứng đầu nhà nước chuyên chế Nga Hoàng là ai?

A. Nga Hoàng đại đế

B. Nga Hoàng Ni-cô-lai II

C. Nga Hoàng Ni-cô-lai I

D. Nga Hoàng Ni-cô-lai III

Câu 3: Nga tham chiến vào chiến tranh thế giới thứ nhất đã đẩy đất nước vào tình trạng gì?

A. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng

B. Bị các nước đế quốc thôn tính

C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế

D. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội

Câu 4: Hậu quả nghiêm trọng mà nước Nga phải gánh chịu sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định

B. Kinh tế suy sụp

C. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí

D. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gây gắt

Câu 5: Vì sao nhân dân mâu thuẫn với Nga hoàng

A. Nga hoàng không trang bị đầy đủ vũ khí cho quân đội

B. Nga hoàng đánh thuế ruộng đất rất cao

C. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc

D. Nga hoàng bóc lột nhân dân thậm tệ

Câu 6. Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?

Ạ. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.

B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.

C. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.

D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.

Câu 7. “Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao toàn bộ ruộng đất cho nông dân”. Đó là lời kêu gọi của tổ chức nào?

A. Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát.

B. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga.

C. Quốc tế thứ nhất.

D. Quốc tế thứ hai.

Câu 8. Lực lượng tham gia cách mạng tháng Hai-1917 ở Nga là:

A. Phụ nữ, nông dân

B. Phụ nữ, công nhân, binh lính,

C. Phụ nữ, công nhân, nông dân.

D. Công nhân, nông dân.

Câu 9. Ngày 23 – 2 – 1917 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở nước Nga ?

A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố.

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng.

C. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.

Câu 10. Cách mạng tháng Hai-1917 sử dụng hình thức đấu tranh gì?

A. Đấu tranh chính trị.

B. Biểu tình thị uy.

C. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang.

D. Đấu tranh vũ trang.

Câu 11. Giai cấp tư sản Nga thành lập Chính phủ lâm thời vào thời gian nào?

A. Tháng 2 năm 1917.

B. Tháng 3 nám 3 917.

C. Tháng 4 năm 1917.

D Tháng 6 năm 1917.

Câu 12. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?

A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.

D. Lật đổ chế độ Nga hoàng.

Câu 13. Kết quả lớn nhất của cách mạng tháng Hai-1917 là gì?

A. Chiếm các công sở, bắt các tướng tá Nga hoàng.

B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.

C. Chính quyền Xô viết được thành lập.

D. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập.

Câu 14. Sau Cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?

A. Hai chính quyền song song tồn tại.

B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.

C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.

D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.

Câu 15. Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?

A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng,

D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.

Câu 16: Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước

A. Quân chủ lập hiến

B. Quân chủ chuyên chế

C. Cộng hòa tổng thống

D. Cộng hòa đại nghị

Câu 17: Sự kiện nào là mốc mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917?

A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng

C. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị

Câu 18: Sau Cách mạng tháng Hai (1917), ở Nga đã xuất hiện hiện tượng gì đặc biệt?

A. Chính quyền phong kiến và tư sản cùng tồn tại

B. Chính phủ tư sản và công nhân cùng tồn tại

C. Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính cùng tồn tại

D. Chính quyền công nhân và nông dân cùng tồn tại

Câu 19: Chính phủ tư sản lâm thời sau khi thành lập đã có thái độ như thế nào về cuộc chiến tranh đế quốc của nước Nga?

A. Rút nước Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc

B. Tiếp tục theo đuổi chiến tranh đế quốc

C. Thờ ơ với vấn đề chiến tranh đế quốc

D. Phản đối của cuộc chiến tranh đế quốc

Câu 20: Ngày 25-10-1917, ở Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trọng đại?

A. Lê -nin bí mật rời từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

B. Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ

C. Khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grat giành thắng lợi

D. Cách mạng tháng Mười thành công trên cả nước

Câu 21: Lực lượng chính trị nào đã lãnh đạo giai cấp vô sản Nga trong hai cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Mười ở Nga năm 1917?

A. Đảng Bôn-sê-vích

B. Đảng Men-sê-vích

C. Đảng cộng sản Nga

D. Đảng công nhân xã hội Nga

Câu 22: Yếu tố nào đã khiến tình trạng khủng hoảng kinh tế – chính trị ở Nga đầu thế kỉ XX trở nên trầm trọng?

A. Chính sách thống trị phản động của Nga hoàng

B. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân dâng cao

C. Nước Nga tham gia cuộc chiến tranh đế quốc và liên tiếp thất bại

D. Nạn đói liên tiếp xảy ra ở Nga

Câu 23: Nước Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng năm 1917 không xuất phát từ lý do nào sau đây?

A. Chế độ Nga hoàng chưa được lật đổ.

B. Sau cách mạng tháng Hai, hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập song song tồn tại.

C. Chính quyền chưa nằm trong tay nhân dân lao động.

D. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản tiếp tục tham gia chiến tranh.

Câu 24: Đâu không phải mâu thuẫn tồn tại trong lòng đế quốc Nga đầu thế kỉ XX?

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

B. Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản

C. Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các dân tộc thuộc địa

D. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản

Câu 25: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Lật đổ nền thống trị của phong kiến, tư sản, đưa người lao động lên nắm chính quyền

B. Giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga

C. Tạo ra sự đối lập giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa với hệ thống xã hội chủ nghĩa

D. Chỉ ra cho giai cấp công nhân, dân tộc thuộc địa con đường đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản

Câu 26: Thành quả lớn nhất của cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. Lật đổ được chế độ chuyên chế Nga hoàng

B. Lật đổ được nền thống trị của giai cấp tư sản

C. Thiết lập được hai chính quyền song song

D. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động Nga

Câu 27: Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là một cuộc cách mạng

A. vô sản

B. giải phóng dân tộc

C. dân chủ tư sản kiểu mới

D. xã hội chủ nghĩa

Câu 28: Điểm giống nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng Nga 1905-1907 với cách mạng tháng Hai 1917 là

A. Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa

B. Do công- nông- binh lãnh đạo

C. Đều đòi Nga hoàng thực hiện khẩu hiệu hòa bình- ruộng đất- bánh mì

D. Đều là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Câu 29: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có tác động như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A. Mở ra một con đường giải phóng mới cho dân tộc Việt Nam

B. Tạo điều kiện cho sự ra đời của Đảng cộng sản ở Việt Nam

C. Giải quyết thành công cuộc khủng hoảng

D. Khẳng định con đường độc lập dân tộc gắn với CNXH ở Việt Nam

Câu 30: Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?

A. Quân chủ chuyên chế

B. Phong kiến

C. Cộng hòa

D. Quân chủ lập hiến.

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án B B D D C A A B C C B D B A A
Câu  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án B C C B C A C A D C A B D A A

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button