Giáo dục

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ vừa được CITD sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

  Câu 1. Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển của kinh tế văn hóa Ấn Độ thời cổ, trung đại là

  A. Lãnh thổ như hình “tam giác ngược”, hai phía giáp biển

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

  B. Lãnh thổ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa Đông và Tây, Nam và Bắc

  C. Miền Bắc bằng phẳng do sự bồi đắp của hai con sông lớn

  D. Ấn Độ như một “tiểu lục địa”bị ngăn cách với lục địa châu Á bởi dãy núi cao nhất thế giới

  Câu 2. Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là

  A. Sông Ấn

  B. Sông Hằng

  C. Sông Gôđavari

  D. Sông Namada

  Câu 3. Con sông đó ngày nay chủ yếu thuộc địa phận của quốc gia nào?

  A. Ấn Độ

  B. Ápganixtan

  C. Pakixtan

  D. Bănglađét

  Câu 4. Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là

  A. Miền Bắc

  B. Miền tây Bắc

  C. Miền Đông Bắc

  D. Miền Nam

  Câu 5. Cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề

  A. Trồng lúa và chăn nuôi

  B. Buôn bán

  C. Đánh cá

  D. Làm hàng thủ công

  Câu 6. Ông vua thuộc vương triều Magađa, nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ

  A. Bimbisara (bạn của Phật tổ)

  B. Sítđáchính trịa (sau trở thành Phật tổ)

  C. Asôca

  D. Gúpta

  Câu 7. Quan sát lượng đồ, hãy nêu nhận xét khái quát về tình hình Ấn Độ thời kì trị vì của Asôca.

  Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

  A. Là đất nước rộng lớn, đông dân

  B. Phần lớn lãnh thổ được thống nhất, kinh tế phát triển (thành thị cổ), sùng tín đạo Phật (cột Asôca)

  C. Đất nước có nhiều sông ngòi

  D. Còn tồn tại một số nước nhỏ

  Câu 8. Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là

  A. Vương triều Asôca

  B. Vương triều Gúpta

  C. Vương triều Hácsa

  D. Vương triều Hậu Gúpta

  Câu 9. Thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ là

  A. Thời kì Magađa (khoảng 500 năm TCN đến thế kỉ III)

  B. Thời kì Gupsta (319 – 606)

  C. Thời kì Hácsa (606 – 647)

  D. Thời kì Asôca qua thời Gúpta đến thời Hácsa (từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ VII)

  Câu 10. Vương triều Gúpta có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ, ngoại trừ

  A. Tổ chức các cuộc chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ đất nước Ấn Độ

  B. Thống nhất miền Bắc Ấn Độ

  C. Thống nhất gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ

  D. Thống nhất giữa các vùng, miền ở Ấn Độ về mặt tôn giáo

  Câu 11. Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về các giai đoạn chính trong lịch sử Ấn Độ thời kì từ các quốc gia đầu tiên đến thế kỉ VII:

  1. Thời kì Gúpta;

  2. Thời kì Magađa;

  3. Thời kì Hácsa

  A. 1, 2, 3

  B. 2, 1, 3

  C. 3, 2, 1

  D. 2, 3, 1

  Câu 12. Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?

  A. Thế kỉ VI TCN

  B. Thế kỉ IV

  C. Thế kỉ VI

  D. Thế kỉ VII

  Câu 13. Người sáng lập đạo Phật là

  A. Bimbisara

  B. Asôca

  C. Sít-đác-ta (Sakya Muni)

  D. Gúpta

  Câu 14. Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?

  A. Thời vua Bimbisara

  B. Thời vua Asôca

  C. Vương triều Gúpta

  D. Vương triều Hácsa

  Câu 15. Những công trình kiến trúc bằng đá rất đẹp và rất lớn gắn liền với đạo Phật Ấn Độ là

  A. Chùa B. Chùa hang

  C. Tượng Phật D. Đền

  Câu 16. Đạo Hinđu- một tôn giáo lớn ở Ấn Độ – được hình thành trên cơ sở nào

  A. Giáo lí của đạo Phật

  B. Những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ

  C. Giáo lí của đạo Hồi

  D. Văn hóa truyền thống Ấn Độ

  Câu17. Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để

  A. Thờ Phật B. Thờ Linh vật

  C. Thờ thần D. Thờ đấng cứu thế

  Câu 18. Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ

  A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra

  B. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra

  C. 2 vị thần: Brama và Siva

  D. Đa thần

  Câu 19. Loại văn tự sớm phát triển ở Ấn Độ là

  A. Chữ Brahmi – chữ Phạn

  B. Chữ Brahmi – chữ Pali

  C. Chữ Phạn và kí tự Latinh

  D. Chữ Pali và kí tự Latinh

  Câu 20. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngon ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì

  A. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ

  B. Tạo điều kiện cho một nên văn học cổ phát triển rực rỡ

  C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ

  D. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển

  Câu 21. Ý nào không phản ánh đúng nét nổi bật văn hóa truyền thống Ấn Độ thời kì định hình và phát triển là gì?

  A. Sản sinh ra hai tôn giáo lớn của thế giới (Phật giáo, Hinđu giáo)

  B. Chữ viết xuất hiện và sớm hoàn thiện tạo điều kiện cho một nên văn học cổ phát triển rực rỡ

  C. Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển, gắn chặt với tôn giáo

  D. Xuất hiện sự giao lưu của văn hóa truyền thống Ấn Độ và các nền v từ phương Tây

  Câu 22. ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất của văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là

  A. Tôn giáo và chữ viết

  B. Tôn giáo

  C. Chữ viết

  D. Văn hóa

  Câu 23. Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ là

  A. Bắc Á B. Tây á

  C. Đông Nam Á D. Trung Á

  Câu 24. Tộc người ở nước ta sử dụng chữ Phạn là

  A. Dân tộc Khơme

  B. Dân tộc Thái

  C. Dân tộc Chămv

  D. Tất cả các dân tộc ở Tây Nguyên

  Câu 25. Chữ viết của một tộc người khác ở nước ta cũng có nguồn gốc từ chữ Phạn là?

  A. Dân tộc Khơme

  B. Dân tộc Mường

  C. Dân tộc Nùng

  D. Dân tộc Tày

  Đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 6

  Câu

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Đáp án

  B

  A

  C

  C

  A

  C

  Câu

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Đáp án

  B

  B

  D

  D

  B

  A

  Câu

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  Đáp án

  C

  B

  B

  B

  C

  A

  A

  Câu

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  Đáp án

  C

  D

  A

  C

  C

  A

  Trên đây CITD vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa và có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập các môn tại các mục sau: Ngữ văn lớp 10, Địa lý lớp 10…

  Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

   Đăng bởi: CITD

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

   Back to top button