Giáo dục

Toán lớp 6 trang 97 Bài tập cuối chương 4 Kết nối tri thức

Toán lớp 6 trang 97 Bài tập cuối chương 4 Kết nối tri thức

Toán lớp 6 trang 97 Bài tập cuối chương 4 Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống phần hình học.

>> Bài trước: Toán lớp 6 trang 95, 96 Luyện tập chung Kết nối tri thức

Chuyên mục Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm toàn bộ lời giải của các bài tập Toán trong năm học SGK cũng như SBT, Các em học sinh so sánh đối chiếu đáp án của từng bài tại đây.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 97 Bài tập cuối chương 4 Kết nối tri thức

Toán lớp 6 tập 1 trang 97 Câu 4.28

Hãy đếm xem trong hình bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật.

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Đáp án

Số hình vuông: 5 hình

Số hình chữ nhật: 4 hình

Toán lớp 6 tập 1 trang 97 Câu 4.29

Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân và số hình thoi trong hình vẽ bên.

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức Chương 4

Đáp án

Số hình tam giác đều: 5 hình

Số hình thang cân: 3 hình

Số hình thoi: 3 hình

Toán lớp 6 tập 1 trang 97 Câu 4.30

Vẽ hình theo các yêu cầu sau:

a) Hình tam giác đều có cạnh bằng 5 cm.

b) Hình vuông có cạnh bằng 6 cm

c) Hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm.

Đáp án

a) Vẽ tam giác đều ABC cạnh 5cm theo hướng dẫn sau:

Toán lớp 6 trang 97 Kết nối tri thức

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2: Dùng ê ke có góc 60o vẽ góc BAx bằng 60o.

Bước 3: Vẽ góc ABy bằng 60o . Ta thấy Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC.

b) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 6 cm theo hướng dẫn sau:

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức trang 97

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm.

Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 6 cm.

Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 6 cm.

Bước 4: Nối C với D ta được hình vuông ABCD

c) Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh bằng 4 cm, một cạnh bằng 3 cm theo hướng dẫn sau:

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức trang 97

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 3 cm.

Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 4: Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

Toán lớp 6 tập 1 trang 97 Câu 4.31

a) Vẽ hình bình hành có một cạnh dài 4 cm, một cạnh dài 3 cm.

b) Vẽ hình thoi có cạnh bằng 3 cm.

Đáp án

a. Vẽ hình bình hành ABCD có AB = 4 cm; BC = 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 3 cm.

Toán 6 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống trang 97

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua D và song song với AB, đường thẳng qua B và song song với AD. Hai đường thẳng này cắt nhau tại C, ta được hình bình hành ABCD.

Toán lớp 6 Kết nối tri thức trang 97

b. Vẽ hình thoi ABCD có cạnh bằng 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 3cm

Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua B. Lấy điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 3 cm.

Giải Toán 6 KNTT trang 97

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với cạnh AB. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với cạnh BC.

Bước 4: Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình thoi ABCD.

Toán 6 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống trang 97

Toán lớp 6 tập 1 trang 97 Câu 4.32

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 5 cm.

Đáp án

Chu vi hình chữ nhật là: 2.(6 + 5) = 22 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 6.5 = 30 (cm2)

Toán lớp 6 tập 1 trang 97 Câu 4.33

Cho hình lục giác đều ABCDEF như hình sau, biết OA = 6 cm, BF = 10,4 cm.

Giải toán 6 bài Bài tập cuối chương 4 Kết nối tri thức

a) Tính diện tích hình thoi ABOF

b) Tính diện tích hình lục giác đều ABCDEF

Đáp án

a) Diện tích hình thoi ABOF là: frac12.6.10,4 = 31,2 (cm2)

b) Ta thấy diện tích hình lục giác đều ABCDEF gấp ba lần diện tích hình thoi ABOF.

Vậy diện tích hình lục giác đều là: 31,2 . 3 = 93,6 (cm2)

hoặc có thể giải theo cách khác

Hình thoi ABOF được tạo từ 2 tam giác đều có cạnh OA = 6cm

=>Diện tích mỗi tam giác là: 31, 2 : 2 = 15,6 (cm2)

Mặt khác lục giác đều được tạo từ 6 tam giác đều giống hệt tam giác AOB

=> Diện tích lục giác đều ABCDEF là: 15,6 . 6 = 93,6 (cm2)

Vậy diện tích hình lục giác đều ABCDEF là 93,6 cm2.

Toán lớp 6 tập 1 trang 97 Câu 4.34

Một mảnh vườn có hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích mảnh vườn

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức
Đáp án

Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Ta thấy tổng diện tích của hình 1, hình 2, hình 3 bằng tổng diện tích của hình chữ nhật ABCD

Chiều dài DC của hình chữ nhật ABCD là: 7 + 6 = 13 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật ABCD là: 2 + 5 = 7 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 13.7 = 91 (m2)

Hình 1 là hình chữ nhật có chiều dài 6 m và chiều rộng 3 m nên diện tích hình 1 là: 6.3 = 18 (m2)

Hình 3 là hình vuông có cạnh bằng 2 m nên diện tích hình 3 là: 2.2 = 4 (m2)

Vậy diện tích mảnh vườn bằng cần tìm bằng diện tích hình 2 và bằng:

91 – 18 – 4 = 69 (m2)

Toán lớp 6 tập 1 trang 97 Câu 4.35

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hãy cắt và ghép lại thành một hình vuông có diện tích tương đương

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Đáp án

Cắt HCN trên thành 4 tam giác bằng nhau:

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức trang 97

Ghép lại thành hình hình như sau:

Giải Toán lớp 6 KNTT trang 97

Toán lớp 6 tập 1 trang 97 Câu 4.36

Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình sau. Nếu chi phí làm mỗi 9 dm2 hiên là 103 nghìn đồng thì chi phí của cả hiên sẽ là bao nhiêu?

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức Chương 4

Đáp án

Diện tích của hiên là: frac12.45.(54 + 72) = 2835 (dm2)

Vậy chi phí của cả hiên là: 2835 : 9 x 103 000 = 32 445 000 (đồng)

Đáp số: 32 445 000 (đồng)

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 21 Hình có trục đối xứng Kết nối tri thức

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải các phần môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài trang 95, 96 hệ thống lại toàn bộ kiến thức về hình học lớp 6 Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn.

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo và Toán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. CITD liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button