Giáo dục

Toán lớp 6 trang 75 Luyện tập chung Kết nối tri thức

Toán lớp 6 trang 75 Luyện tập chung Kết nối tri thức

Toán lớp 6 trang 75 Luyện tập chung Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới. Các lời giải sau đây giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 17 Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Toán lớp 6 tập 1 trang 75 Câu 3.44

Câu 3.44: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 75 Luyện tập chung Kết nối tri thức

Cho P = (-1).(-2).(-3).(-4).(-5)

a) Xác định dấu của tích P

b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó?

Đáp án

a) Thấy P có 5 thừa số mang dấu âm nên P có tích số lẻ các thừa số mang dấu âm. Vì vậy P mang dấu âm.

b) Nếu đổi dấu 3 thừa số của P thì P gồm 3 thừa số mang dấu dương và 2 thừa số mang dấu âm. Do đó P mang dấu dương vì tích của 2 thừa số mang dấu âm sẽ mang dấu dương.

Vậy tích P đổi dấu.

Toán lớp 6 tập 1 trang 75 Câu 3.45

Câu 3.45: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức:

a) (-12).(7 – 72) – 25.(55 – 43)

b) (39 – 19) : (-2) + (34 – 22).5

Đáp án

a) (-12).(7 – 72) – 25.(55 – 43)

= (-12).(-65) – 25.12

= 12.(65 – 25)

= 12.40 = 480

b) (39 – 19) : (-2) + (34 – 22).5

= 20 : (-2) + 12.5

= -10 + 60 = 50

Toán lớp 6 tập 1 trang 75 Câu 3.46

Câu 3.46: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức:

A = 5ab – 3(a+b) với a = 4, b = -3

Đáp án

Với a = 4, b = -3 thì:

A = 5ab – 3(a+b) = 5.4.(-3) – 3.[4 + (-3)]

= 20. (-3) – 3. (4 – 3)

= – 60 – 3. 1

= – 60 – 3

= – (60 + 3)

= – 63.

Toán lớp 6 tập 1 trang 75 Câu 3.47

Câu 3.47: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17)

b) 19.43 + (-20).43 – (-40)

Đáp án

a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17)

= 17.[29 – (-111)] – 29.17

= 17.(29 + 111 – 29)

= 17.111 = 1887

b) 19.43 + (-20).43 – (-40)

= 43.[19 + (-20)] + 40

= 43.(-1) + 40 = -3

Toán lớp 6 tập 1 trang 75 Câu 3.48

Câu 3.48: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a) Tìm các ước của 15 và các ước của -25

b) Tìm các ước chung của 15 và -25

Đáp án

a) Ước của 15 là: -15; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 15

Ước của -25 là: -25; -5; -1; 1; 5; 25

b) Ước chung của 15 và -25 là: -5; -1; 1; 5

Toán lớp 6 tập 1 trang 75 Câu 3.49

Câu 3.49: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Sử dụng các phép tính với số nguyên để giải bài toán sau:

Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau:

– Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng.

– Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng.

Tháng vừa qua một công nhân làm dược 230 sản phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

Đáp án

Số tiền công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng là:

50 000. 230 = 11 500 000 (đồng)

Số tiền công nhân bị phạt do làm ra 8 sản phẩm không đạt chất lượng là:

10 000. 8 = 80 000 (đồng)

11 500 000 – 80 000 = 11 420 000 (đồng)

Vậy công nhân được thực lĩnh 11 420 000 đồng.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 trang 76 Bài tập cuối chương 3 Kết nối tri thức

Chuyên mục Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm toàn bộ lời giải của các bài tập Toán trong năm học SGK cũng như SBT, Các em học sinh so sánh đối chiếu đáp án của từng bài tại đây.

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo và Toán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. CITD liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button