Giáo dục

Toán lớp 6 bài 13 Tập hợp các số nguyên Kết nối tri thức

Toán lớp 6 bài 13 Tập hợp các số nguyên Kết nối tri thức

Toán lớp 6 bài 13 Tập hợp các số nguyên Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước: Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 2 Kết nối tri thức

1. Làm quen với số nguyên âm

Luyện tập 1 Toán lớp 6 trang 58 tập 1 KNTT

a) Viết ba số nguyên dương và ba số nguyên âm;

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 13 Tập hợp các số nguyên Kết nối tri thức

b) Đọc các số mà em đã viết.

Đáp án

a) Ba số nguyên dương là: 5; 6; 9 và ba số nguyên âm là: -1; -10; -15

b) Đọc các số đã viết:

+) 5: Năm; 6: Sáu; 9: Chín

+) – 1: âm 1; – 10: âm 10; – 15: âm 15

Vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 59 tập 1 KNTT

Ông M nhận được hai tin nhắn từ một ngân hàng với nội dung như sau:

Toán lớp 6 bài 13 KNTT

1. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: + 160 000. …”

2. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: – 4 000 000. …”

Em hãy giải thích ý nghĩa của số âm và số dương trong mỗi tin nhắn trên.

Đáp án

1. Số dương trong tin nhắn trên tức là tài khoản của ông được cộng thêm tiền. Cụ thể là được cộng 160 000 đồng.

2. Số âm trong tin nhắn trên tức là tài khoản của ông bị trừ tiền. Cụ thể là bị trừ 4 000 000 đồng.

2. Thứ tự trong tập số nguyên

Luyện tập 2 Toán lớp 6 trang 60 tập 1 KNTT

Xuất phát từ gốc O, ta sẽ đi đến điểm nào nếu:

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương?

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm?

Đáp án

Toán lớp 6 bài 13 KNTT

Dựa vào trục số: Xuất phát từ điểm gốc O

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương ta sẽ đi đến điểm 5.

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm ta sẽ đi đến điểm -5.

Luyện tập 3 Toán lớp 6 trang 60 tập 1 KNTT

1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 2; – 4; 0; 5; – 11; – 3; 9.

2. Trong tập {x ∈ Z| – 5 < x ≤ 2}, những số nào lớn hơn – 1?

Đáp án

1. +) Các số nguyên âm là: -4; -11; -3

Vì 11 > 4 > 3 nên -11 < -4 < -3 < 0 (1)

+) Các số nguyên dương là: 2; 5; 9

Ta có: 0 < 2 < 5 < 9 (2)

Từ (1) và (2) ta được: -11 < -4 < -3 < 0 < 2 < 5 < 9

Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là: -11; -4; -3; 0; 2; 5; 9

2. Vì x là số nguyên lớn hơn – 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 2 nên x là: -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2

Các số nguyên lớn hơn -1 trong tập trên là: 0; 1; 2

Vậy x ∈ {0;1;2}.

3. Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 61 Bài tập

Toán lớp 6 tập 1 trang 61 Câu 3.1

Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C?

Giải Toán 6 bài 13 Kết nối tri thức

Đáp án

Nhiệt độ mồi nhiệt kế chỉ lần lượt là: -8 ; 31 ; 0 ; -22

Toán lớp 6 tập 1 trang 61 Câu 3.2

Hãy thử sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây:

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng 45m và độ sâu lớn nhất là 80m dưới mực nước biển;

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là 25C dưới 0C

c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu 700m dưới mực nước biển .

Đáp án

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng – 45m và độ sâu lớn nhất là – 80m ;

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là – 25C

c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu – 700m .

Toán lớp 6 tập 1 trang 61 Câu 3.3

Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào (diễn tả bằng một câu không sử dụng số âm) :

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến – 50C

b) Cá voi xanh có thể lặn được – 2 500m

Đáp án

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến 50C dưới 0C

b) Cá voi xanh có thể lặn được độ sâu 2 500m dưới mực nước biển

Toán lớp 6 tập 1 trang 61 Câu 3.4

Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3; -3; -5; 6; -4; 4

Đáp án
Giải Toán lớp 6 bài 13 Kết nối tri thức

Toán lớp 6 tập 1 trang 61 Câu 3.5

Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn số nào?

Giải Toán 6 bài 13 Kết nối tri thức

Đáp án

Các điểm A, B, C, D, E lần lượt biểu diễn các số: 9; -5; 5; 0; -1

Toán lớp 6 tập 1 trang 61 Câu 3.6

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

-3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25

Đáp án

Các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: -8; -7; -3; -1; 0; +4; 7; +15; 25

Toán lớp 6 tập 1 trang 61 Câu 3.7

Hãy so sánh hai số:

a) -39 và -54

b) – 3 719 và – 3 279

Đáp án

a) -39 > -54

b) – 3 719 < – 3 279

Toán lớp 6 tập 1 trang 61 Câu 3.8

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A = {x Z| -2 x < 4};

b) B = {x Z| -2 < x 4}

Đáp án

a) A = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}

b) B = {-1; 0; 1; 2; 3; 4}

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 14 Phép cộng và phép trừ số nguyên Kết nối tri thức

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải các phần môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 13 cho các bạn học sinh tham khảo các phần hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập tự luyện cho các bạn học sinh tham khảo luyện giải Toán tại nhà.

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo và Toán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. CITD liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button