Giáo dục

Toán lớp 4 trang 57: Nhân với số có một chữ số

Toán lớp 4 trang 57: Nhân với số có một chữ số

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 4: Nhân với số có một chữ số là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Các lời giải bài tập Toán 4 trang 57 này tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4.

  1. Lý thuyết Nhân với số có một chữ số

  a) 241324 x 2 = ?

  Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

  Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 57: Nhân với số có một chữ số

  • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
  • 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
  • 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
  • 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
  • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
  • 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

  begin{array}{*{20}{c}}{ times ,,begin{array}{*{20}{c}}{241324}\{,,,,,,,,,,,,,,2}end{array}}\hline{,,,,482648}end{array}

  241324 x 2 = 482648.

  b) 136204 x 4 = ?

  • Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:
  • 4 nhân 4 bằng 16, viết 16 nhớ 1.
  • 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.
  • 4 nhân 2 bằng 8, viết 8.
  • 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
  • 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1.
  • 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.

  begin{array}{*{20}{c}}{ times ,,begin{array}{*{20}{c}}{136204}\{,,,,,,,,,,,,,,4}end{array}}\hline{,,,,544816}end{array}

  136204 x 4 = 544816.

  Hướng dẫn giải bài Nhân với số có một chữ số – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 57)

  2. Giải Toán lớp 4 trang 57 bài 1

  a) 341231 x 2

  214325 x 4

  b) 102426 x 5

  410536 x 3

  Phương pháp giải:

  Đặt tính sao cho chữ số hàng đơn vị thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

  Xem đáp án

  a)

  dfrac{begin{align} & ,,,,341231 \ & times \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2,,,, \ end{align}}{,,,682462}

  dfrac{begin{align} & ,,,,214325 \ & times \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4,,,, \ end{align}}{,,,857300}

  b)

  dfrac{begin{align} & ,,,,102426 \ & times \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5,,,, \ end{align}}{,,,512130}

  dfrac{begin{align} & ,,,,410536 \ & times \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,,,, \ end{align}}{,,1231608}

  3. Giải Toán lớp 4 trang 57 bài 2

  Bài 2: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (Hướng dẫn Giải bài tập số 2 trang 57 SGK Toán lớp 4)

  m

  2

  3

  4

  5

  201634 x m

  Phương pháp giải:

  Thay chữ bằng số vào biểu thức 201634 × m rồi tính giá trị của biểu thức đó.

  Xem đáp án

  +) Nếu m = 2 thì 201634 × m = 201634 × 2 = 403268;

  +) Nếu m = 3 thì 201634 × m = 201634 × 3 = 604902;

  +) Nếu m = 4 thì 201634 × m = 201634 × 4 = 806536;

  +) Nếu m = 5 thì 201634 × m = 201634 × 5 = 1008170.

  Ta có bảng kết quả như sau:

  m

  2

  3

  4

  5

  201634 x m

  403268

  604902

  806536

  1008170

  4. Giải Toán lớp 4 trang 57 bài 3

  Tính

  a) 321475 + 423507 x 2

  843275 – 123568 x 5

  b) 1306 x 8 + 24573

  609 x 9 – 4845

  Phương pháp giải:

  Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

  Xem đáp án

  a) 321475 + 423507 x 2 = 321475 + 847014 = 1168489

  843275 – 123568 x 5 = 843275 – 617840 = 225435

  b) 1306 x 8 + 24573 = 10448 + 24573 = 35021

  609 x 9 – 4845 = 5481 – 4845 = 636

  5. Giải Toán lớp 4 trang 57 bài 4

  Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

  Phương pháp giải:

  – Tìm số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp ta lấy số quyển truyện mỗi xã vùng thấp được cấp nhân với 8.

  – Tìm số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp ta lấy số quyển truyện mỗi xã vùng cao được cấp nhân với 9.

  – Tìm số quyển truyện huyện đó được cấp ta lấy số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp cộng với số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp.

  Xem đáp án

  Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:

  850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

  Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:

  980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

  Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

  6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)

  Đáp số: 15620 quyển truyện

  Giải bài tập trang 57 SGK Toán lớp 4: Nhân với số có một chữ số có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập cách giải Toán về phép nhân, hệ thống lại các kiến thức Toán 4 chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học. Hi vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

  Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Vở bài tập Toán lớp 4 hay đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được CITD sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

  6. Video Toán 4: Nhân với số có một chữ số

  Đăng bởi: CITD

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button