Giáo dục

Toán lớp 2 trang 77, 78, 79, 80 Em làm được những gì

Toán lớp 2 trang 77, 78, 79, 80 Em làm được những gì

Toán lớp 2 trang 77, 78, 79, 80: Em làm được những gì sách Chân trời sáng tạo với hướng dẫn lời giải hay nhất và chuẩn nhất giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 2. Mời các em xem đầy đủ phần Giải Toán lớp 2 tập 1.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 76: Lít

Bài 1 Toán lớp 2 trang 77 sách Chân trời sáng tạo

Quan sát các số sau:

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 77, 78, 79, 80 Em làm được những gì

Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo

a) Dùng các từ số liền trước, số liền sau để nói về các số còn thiếu.

Mẫu: Trong ô màu vàng là số liền sau của số 18, đó là số 19.

b) Số?

Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo

c) Mèo con có bao nhiêu bút chì màu?

Biết rằng:

– Mèo con có nhiều hơn 18 cái nhưng ít hơn 21 cái.

– Số bút chì màu của mèo con không phải số liền trước của 21.

Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Lời giải chi tiết:

a)

Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Trong ô màu vàng là số liền sau của số 18, đó là số 19.

Trong ô màu xanh lá cây là số liền trước của số 21, đó là số 20.

Trong ô màu xanh da trời là số liền sau của số 21, đó là số 22.

Hoặc: Trong ô màu xanh da trời là số liền trước của số 23, đó là số 22.

b) Ta có: 18 < 19 < 20 < 21.

Vậy số điền vào ? là số 19 hoặc số 20.

c) Vì mèo con có nhiều hơn 18 cái nhưng ít hơn 21 cái nên mèo con có 19 cái hoặc 20 cái.

Số bút chì màu của mèo con không phải số liền trước của 21 nên số bút chì màu của mèo con không phải là 20 cái.

Vậy mèo con có 19 cái bút chì màu.

Bài 2 Toán lớp 2 trang 77 sách Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm.

30 + 60

90 – 60

90 – 30

7 + 10

17 – 7

17 – 10

5 + 12

17 – 12

17 – 5

Lời giải chi tiết:

30 + 60 = 90

90 – 60 = 30

90 – 30 = 60

7 + 10 = 17

17 – 7 = 10

17 – 10 = 7

5 + 12 = 17

17 – 12 = 5

17 – 5 = 12

Bài 3 Toán lớp 2 trang 77 sách Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính.

51 + 18

4 + 62

78 – 38

95 – 70

Lời giải chi tiết:

Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Bài 4 Toán lớp 2 trang 77 sách Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm.

7 + 7

2 + 9

8 + 4

12 – 8

15 – 8

18 – 9

7 + 6

13 – 7

13 – 6

Phương pháp giải:

Tính nhẩm theo các cách đã học.

Lời giải chi tiết:

7 + 7 = 14

2 + 9 = 11

8 + 4 = 12

12 – 8 = 4

15 – 8 = 7

18 – 9 = 9

7 + 6 = 13

13 – 7 = 6

13 – 6 = 7

Bài 5 Toán lớp 2 trang 78 sách Chân trời sáng tạo

Mỗi con vật che số nào?

Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Lời giải chi tiết:

+) Hình bên trái:

• 8 + 9 = 17. Do đó chú nhím che số 17.

• 15 – 8 = 7. Do đó chú sóc che số 7.

• Thay chú sóc bằng số 7.

Ta có: 7 + 9 = 16. Do đó chú thỏ che số 16.

+) Hình bên phải:

• 18 – 8 = 10. Do đó gấu trúc che số 10.

• Thay gấu trúc bằng số 10.

Ta có: 14 – 10 = 4. Do đó chú voi che số 4.

• Thay chúc voi bằng số 4.

Ta có: 4 + 8 = 12. Do đó chú hươu che số 12.

Vậy ta có kết quả như sau:

Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Bài 6 Toán lớp 2 trang 78 sách Chân trời sáng tạo

Số?

Bài 6 Toán lớp 2 trang 78 sách Chân trời sáng tạo

Lời giải chi tiết:

a) Ta đánh số các cột như sau:

Bài 6 Toán lớp 2 trang 78 sách Chân trời sáng tạo

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (1):

Ta có: 3 + 3 + ? = 14, hay 6 + ? = 14, do đó ? = 8.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở trên cùng cột (3):

Ta có: 3 + 6 + ? = 14, hay 9 + ? = 14, do đó ? = 5.

Khi đó ta có:

Bài 6 Toán lớp 2 trang 78 sách Chân trời sáng tạo

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (3):

Ta có: 5 + 7 + ? = 14, hay 12 + ? = 14, do đó ? = 2.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (2):

Thay ? ở cột (3) bằng số 2.

Ta có: 8 + ? + 2 = 14, hay 10 + ? = 14, do đó ? = 4.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 6 Toán lớp 2 trang 78 sách Chân trời sáng tạo

b) Ta đánh số các cột như sau:

Bài 6 Toán lớp 2 trang 78 sách Chân trời sáng tạo

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (1):

Ta có: 5 + ? + 2 = 13, hay 7 + ? = 13, do đó ? = 6.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở trên cùng cột (2):

Ta có: 5 + ? + 3 = 13, hay 8 + ? = 13, do đó ? = 5.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (3):

Ta có: 3 + 8 + ? = 13, hay 11 + ? = 13, do đó ? = 2.

Khi đó ta có:

Bài 6 Toán lớp 2 trang 78 sách Chân trời sáng tạo

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (2):

Ta có: 2 + ? + 2 = 14, hay 4 + ? = 13, do đó ? = 9.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 6 Toán lớp 2 trang 78 sách Chân trời sáng tạo

Bài 7 Toán lớp 2 trang 78 sách Chân trời sáng tạo

a) Xếp hình chú bé cưỡi ngựa.

Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

b) Xếp hình con vật.

Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Lời giải chi tiết:

a) Các em quan sát kĩ hình vẽ và dùng các miếng ghép hình tam giác, hình bình hành, hình vuông để xếp thành hình chú bé cưỡi ngựa.

b) Các em quan sát kĩ hình vẽ và dùng que tính để xếp thành hình con vật.

Bài 8 Toán lớp 2 trang 79 sách Chân trời sáng tạo

Đúng hay sai?

Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

a) Đường đi của các bạn đều là đường gấp khúc.

b) Đường đi của Sên Tím dài 11 cm.

c) Đường đi của Sên Xanh Lá dài 3 dm.

d) Đường đi của Sên Xanh Dương dài 1 dm.

Lời giải chi tiết:

– Quan sát hình vẽ ta thấy:

Đường đi của Sên Tím là đường gấp khúc.

Đường đi của Sên Đỏ là đường cong.

Đường đi của Sên Xanh Dương là đường thẳng

Đường đi của Sên Xanh lá là đường gấp khúc.

– Tính độ dài đường đi của mỗi bạn Sên:

Đường đi của Sên Tím dài là:

3 + 5 + 3 = 11 (cm)

Đổi: 1 dm = 10 cm.

Đường đi của Sên Xanh lá dài là:

10 cm + 2 cm = 12 (cm)

Đường đi của Sên Xanh Dương dài 10 cm hay dài 1 dm.

Vậy ta có kết quả như sau:

a) Đường đi của các bạn đều là đường gấp khúc. (S)

b) Đường đi của Sên Tím dài 11 cm. (Đ)

c) Đường đi của Sên Xanh Lá dài 3 dm. (S)

d) Đường đi của Sên Xanh Dương dài 1 dm. (Đ)

Bài 9 Toán lớp 2 trang 79 sách Chân trời sáng tạo

Hôm qua Mai gấp được 9 ngôi sao. Hôm nay Mai gấp thêm 8 ngôi sao nữa. Hỏi cả hai ngày Mai gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Hôm qua: 9 ngôi sao

Hôm nay gấp thêm: 8 ngôi sao

Cả hai ngày: … ngôi sao?

Bài giải

Cả hai ngày Mai gấp được số ngôi sao là:

9 + 8 = 17 (ngôi sao)

Đáp số: 17 ngôi sao.

  • Xem thêm phần hỏi đáp: Bài 9 Toán lớp 2 trang 79 sách Chân trời sáng tạo

Vui học: Trang 79 SGK Toán lớp 2 tập 1

Mỗi bạn cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Lời giải chi tiết:

Bạn Cà Tím cao số xăng-ti-mét là:

15 – 9 = 6 (cm)

Bạn Ngô cao số xăng-ti-mét là:

15 + 3 = 18 (cm)

Đáp số: Bạn Cà Tím: 6 cm;

Bạn Ngô: 18 cm.

Khám phá: Trang 80 SGK Toán lớp 2 tập 1

Tại sao quạ uống được nước?

Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Lời giải chi tiết:

Quạ uống được nước vì quạ đã thả các viên sỏi vào bình nước, khi đó mực nước trong bình dâng lên và quạ uống được những giọt nước mát lành.

Thử thách: Trang 80 SGK Toán lớp 2 tập 1

Có một cây măng tre, hôm sau cây mọc cao hơn hôm trước 3 dm (hình vẽ). Vào thứ Bảy, cây cao bao nhiêu đề-xi mét?

Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Lời giải chi tiết:

Vào thứ Ba, cây măng tre cao số đề-xi-mét là:

2 + 3 = 5 (dm)

Vào thứ Tư, cây măng tre cao số đề-xi-mét là:

5 + 3 = 8 (dm)

Vào thứ Năm, cây măng tre cao số đề-xi-mét là:

8 + 3 = 11 (dm)

Vào thứ Sáu, cây măng tre cao số đề-xi-mét là:

11 + 3 = 14 (dm)

Vào thứ Bảy, cây măng tre cao số đề-xi-mét là:

14 + 3 = 17 (dm)

Đáp số: 17 dm.

Đất nước em: Trang 80 SGK Toán lớp 2 tập 1

Em có thấy hình ảnh các đường cong trong bức ảnh bên?

Tìm vị trí tỉnh Yên Bái trên bản đồ.

Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh ruộng bậc thang cho ta thấy hình ảnh các đường cong.

Các em tự xem Vị trí tỉnh Yên Bái trên bản đồ nhé.

………………

Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 77, 78, 79, 80 Em làm được những gì bộ sách Chân trời sáng tạo chi tiết được các giáo viên biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 1 sẽ giúp học sinh dễ dàng chuẩn bị trước các bài tập Toán lớp 2 trang 77, 78, 79, 80.

Trên đây là Giải Toán lớp 2 Tập 1 trang 77, 78, 79, 80: Em làm được những gì Chân trời sáng tạo nằm trong Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 sách Chân trời, đề thi học kì 2 lớp 2 sách Chân trời đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên các bài Giải Toán lớp 2 tập 1.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button