Giáo dục

Toán lớp 2 trang 73 Bài toán nhiều hơn

Toán lớp 2 trang 73 Bài toán nhiều hơn

Toán lớp 2 trang 73 Bài toán nhiều hơn sách Chân trời sáng tạo với hướng dẫn lời giải hay nhất và chuẩn nhất giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 2. Tài liệu này được biên soạn rất chi tiết, mời các em tham khảo.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 72 bài 23: Em giải bài toán

Bài 1 trang 73 Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Ngăn trên có 9 quyển sách. Ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên 3 quyển sách. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách?

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 73 Bài toán nhiều hơn

Bài 1 trang 73 Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Tóm tắt

Ngăn trên: 9 quyển sách

Ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên: 3 quyển sách

Ngăn dưới: … quyển sách?

Bài giải

Ngăn dưới có số quyển sách là:

9 + 3 = 12 (quyển sách)

Đáp số: 12 quyển sách.

Bài 2 trang 73 Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Xe ben dài: 8 cm

Xe cứu hoả dài hơn xe ben: 5 cm

Xe cứu hoả dài: … cm?

Bài 2 trang 73 Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Xe cứu hỏa dài số xăng-ti-mét là:

8 + 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 74 Bài toán ít hơn

………………

Trên đây là Toán lớp 2 trang 73: Bài toán nhiều hơn sách Chân trời sáng tạo nằm trong Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20. Tài liệu này được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button