Giáo dục

Toán lớp 2 trang 72 bài 23: Em giải bài toán

Toán lớp 2 trang 72 bài 23: Em giải bài toán

Toán lớp 2 bài 23: Em giải bài toán sách Chân trời sáng tạo là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 tham khảo và hướng dẫn các em làm các phép toán có trong chương 2 Toán lớp 2 tập 1. Mời các bạn tham khảo toàn bộ Giải Toán lớp 2 tập 1 trang 72 Em giải bài toán – Chân trời sáng tạo.

>> Bài trước: Toán lớp 2 bài 22: Bảng trừ

Bài 1 trang 72 Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Một trang trại có 74 con bò mẹ và 24 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 72 bài 23: Em giải bài toán

Bài 1 trang 72 Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tóm tắt

Bò mę: .?. con

Bò con: .?. con

Tất cả: … con?

Bài giải

Số con bò mẹ và bà con có tất cả là:

……? …… = .?. (con)

Đáp số: .?. con.

Hướng dẫn giải:

– Đọc kĩ đề bài để tìm số con bò mẹ, số con bò con, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm tất cả số con bò trang trại đó có ta làm phép tính cộng, tức là lấy số con bò mẹ cộng với số con bò con.

Đáp án:

Tóm tắt

Bò mę: 74 con

Bò con: 24 con

Tất cả: … con?

Bài giải

Số con bò mẹ và bà con có tất cả là:

74 + 24 = 98 (con)

Đáp số: 98 con.

Bài 2 trang 72 Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Mỗi ngày trang trại vắt được 80 thùng sữa. Người ta bán đi 60 thùng sữa. Hỏi mỗi ngày trang trại còn lại bao nhiêu thùng sữa?

Bài 2 trang 72 Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tóm tắt

Tất cả: .?. thùng

Bán đi: .?. thùng

Còn lại: … thùng?

Bài giải

Số thùng sữa còn lại:

……? …… = .?.

Đáp số: .?.

Hướng dẫn giải:

– Đọc kĩ đề bài để tìm số thùng sữa vắt được mỗi ngày và số thùng sữa bán đi, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm số thùng sữa còn lại ta làm phép tính trừ, tức là lấy số thùng sữa vắt được mỗi ngày trừ đi số thùng sữa bán đi.

Đáp án:

Tóm tắt

Tất cả: 80 thùng

Bán đi: 60 thùng

Còn lại: … thùng?

Bài giải

Số thùng sữa còn lại:

80 – 60 = 20 (thùng)

Đáp số: 20 thùng.

Bài 3 trang 72 Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đàn gà có 11 con gà mái và 2 con gà trống. Hỏi số gà mái nhiều hơn số gà trống bao nhiêu con?

Bài 3 trang 72 Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tóm tắt:

…………….?…………….

…………….?…………….

…………….?…………….

Bài giải

…………….?…………….

……?…… = .?.

Đáp số: .?.

Hướng dẫn giải:

– Đọc kĩ đề bài để tìm số con gà mái và số con gà trống, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Tìm số con gà mái nhiều hơn số gà trống ta làm phép tính trừ, tức là lấy số con gà mái trừ đi số con gà trống.

Đáp án:

Tóm tắt

Gà mái: 11 con

Gà trống: 2 con

Gà mái hơn gà trống: … con?

Bài giải:

Số gà mái nhiều hơn số gà trống số con là:

11 – 2 = 9 (con)

Đáp số: 9 con.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 73 Bài toán nhiều hơn

……………….

Trên đây là Toán lớp 2 bài 23: Em giải bài toán sách Chân trời sáng tạo nằm trong Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20. Với giải bài tập Toán lớp 2 trang 72: Em giải bài toán bộ sách Chân trời sáng tạo chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 1 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 2 trang 72. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button