Giáo dục

Toán lớp 2 bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số Kết nối tri thức

Toán lớp 2 bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số Kết nối tri thức

Toán lớp 2 bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số sách Kết nối tri thức là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 tham khảo tự mình giải bài tập Toán lớp 2 và có thể hoàn thành tốt các bài Toán lớp 2 này.

Hoạt động trang 72, 73 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 trang 72 Toán lớp 2

Tính:

Bài 1 trang 72 Toán lớp 2

Bạn đang xem: Toán lớp 2 bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

Giải Toán lớp 2 tập 1

Bài 2 trang 72 Toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

35 + 6

89 + 2

47 + 8

63 + 9

Lời giải chi tiết:

Bài 2 trang 72 Toán lớp 2

Bài 3 trang 73 Toán lớp 2

Mỗi chum đựng số lít nước là kết quả của phép tính trên chum. Hỏi chum nào đựng nhiều nước nhất?

Bài 3 trang 73 Toán lớp 2

Lời giải chi tiết:

  • Kết quả của phép tính trên chum A là: 59 l + 9 l = 68 l
  • Kết quả của phép tính trên chum B là: 61 l + 9 l = 70 l
  • Kết quả của phép tính trên chum C là: 57 l + 4 l = 61 l

Vậy chum B đựng nhiều nước nhất

Luyện tập trang 73, 74 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 trang 73 Toán lớp 2

a) Tìm số thích hợp

Bài 1 trang 73 Toán lớp 2

b) Đặt tính rồi tính.

35 + 5

69 + 4

19 + 3

29 + 6

Lời giải chi tiết:

a) Đặt tính rồi tính ta có:

Bài 1 trang 73 Toán lớp 2

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 1 trang 73 Toán lớp 2

b)

Bài 1 trang 73 Toán lớp 2

Bài 2 trang 73 Toán lớp 2

Tính rồi tìm lá của mỗi loại quả.

Bài 2 trang 73 Toán lớp 2

Lời giải chi tiết:

Ta có: 19 + 7 = 26 ;

89 + 3 = 92 ; 69 + 1 = 70.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 2 trang 73 Toán lớp 2

Bài 3 trang 74 Toán lớp 2

Trên bàn có 18 vỏ ốc màu trắng và 5 vỏ ốc màu xanh. Hỏi trên bàn có tất cả bao nhiêu vỏ ốc?

Bài 3 trang 74 Toán lớp 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vỏ ốc màu trắng: 18 vỏ ốc

Vỏ ốc màu xanh: 5 vỏ ốc

Có tất cả: … vỏ ốc?

Bài giải

Trên bàn có tất cả số vỏ ốc là:

18 + 5 = 23 (vỏ ốc)

Đáp số: 23 vỏ ốc.

Bài 4 trang 74 Toán lớp 2

Tìm số thích hợp.

Bài 4 trang 74 Toán lớp 2

Lời giải chi tiết:

Quan sát các số đã cho ta có: 4 +5 = 9 ; 5 + 7 = 12.

Do đó quy luật của bài này là : Số ở trên bằng tổng của hai số ở dưới.

Ta tìm số ở dấu “?” ở hàng thứ hai.

Ta có: 7 + 2 = 9. Do đó ta có kết quả:

Bài 4 trang 74 Toán lớp 2

Ta tìm hai số còn lại ở dấu “?” ở hàng thứ nhất.

Ta có: 9 + 12 = 21 ; 12 + 9 = 21.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 4 trang 74 Toán lớp 2

Luyện tập trang 74, 75 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 trang 74 Toán lớp 2

Đặt tính rồi tính.

83 + 9

57 + 4

62 + 8

39 + 5

Lời giải chi tiết:

Bài 1 trang 74 Toán lớp 2

Bài 2 trang 74 Toán lớp 2

Buổi sáng, bác Mạnh thu hoạch được 87 bao thóc. Buổi chiều, bác Mạnh thu hoạch được nhiều hơn buổi sáng 6 bao thóc. Hỏi buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được bao nhiêu bao thóc?

Bài 2 trang 74 Toán lớp 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Buổi sáng: 87 bao thóc

Buổi chiều nhiều hơn buổi sáng: 6 bao thóc

Buổi chiều: … bao thóc?

Bài giải

Buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được số bao thóc là:

87 + 6 = 93 (bao)

Đáp số: 93 bao thóc.

Bài 3 trang 75 Toán lớp 2

Chú gà bới đất làm mất kết quả của các phép tính mà Việt vừa viết. Hãy tìm lại kết quả giúp bạn Việt nhé!

Bài 3 trang 74 Toán lớp 2

Lời giải chi tiết:

Đặt tính rồi tính ta có:

Bài 3 trang 74 Toán lớp 2

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 trang 74 Toán lớp 2

Bài 4 trang 75 Toán lớp 2

Chọn kết quả đúng.

a) 28 + 9 + 2 = ?

A. 37

B. 39

C. 30

b) 45 + 5 + 8 = ?

A. 58

B. 48

C. 68

Lời giải chi tiết:

a) 28 + 9 + 2 = 37 + 2 = 39.

Chọn B.

b) 45 + 5 + 8 = 50 + 8 = 58.

Chọn A.

Bài 5 trang 75 Toán lớp 2

Tính tổng các số trên những hạt dẻ mà chú sóc nhặt được trên đường về nhà.

Bài 5 trang 75 Toán lớp 2

Lời giải chi tiết:

Để về nhà, chú sóc đi theo đường như sau:

Bài 5 trang 75 Toán lớp 2

Chú sóc nhặt được ba hạt dẻ ghi số 38, 9 và 5.

Tổng các số trên ba hạt dẻ mà sóc nhặt được là:

38 + 9 + 5 = 52

Đáp số: 52.

Lưu ý: Chú sóc chỉ có một đường đi qua mê cung. Sóc không nhặt được các hạt dẻ nằm trong ô kín.

……………………………………………….

Trên đây là: Toán lớp 2 bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số sách Kết nối tri thức. Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 73, 74, 75 với các đáp án chi tiết sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập cùng cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button