Giáo dục

Tiền lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC thực hiện từ 2022

Tiền lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC thực hiện từ 2022

Sang năm 2022, sẽ áp dụng tiền lương theo vị trí làm việc với cán bộ, công chức

Sang năm 2022, sẽ áp dụng tiền lương theo vị trí làm việc với cán bộ, công chức. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về quy định tiền lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC thực hiện từ 2022.

  Năm 2021 dự kiến là năm năm cuối cùng cán bộ, công chức, viên chức áp dụng tính lương theo cách thức cũ. Sang năm 2022, lương của các đối tượng này sẽ có sự thay đổi.

  Đây là một trong những nội dung đáng chú ý về thực hiện chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội tại Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 4/1/2021 của Bộ LĐTBXH về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, 02/NQ-CP năm 2021.

  Bạn đang xem: Tiền lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC thực hiện từ 2022

  Tiếp tục triển khai Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp để thực hiện trong năm 2022 theo lộ trình đã được Hội nghị Trung ương 13 kết luận.

  Do vậy, bảng lương mới theo vị trí việc làm với cán bộ, công chức, viên chức sẽ được thực hiện trong năm 2022 theo lộ trình đã được Hội nghị Trung ương 13 kết luận.

  Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

  Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh, hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế: kết hợp hài hòa nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Tăng cường thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các hoạt động đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  Áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nâng cao tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; có giải pháp duy trì đối tượng đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiếp tục thu hút các đối tượng mới tham gia bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc…

  Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

  ……………………………

  Tại Nghị quyết số 01 năm 2021, Chính phủ cũng chỉ đạo: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập. Hi vọng dự kiến về bảng lương mới sẽ nhanh chóng được thực hiện đảm bảo mức lương cho mọi lao động. Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7/2019 đến nay vẫn giữ nguyên, các bạn cùng chờ quyết định để nắm rõ được Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2022 và các khoản phụ cấp với cán bộ, công chức, VC dự kiến sẽ áp dụng này nhé.

  Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Tiền lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC thực hiện từ 2022. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được CITD cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

  Tài liệu dành cho giáo viên

   Đề thi học kì 2 các lớp tiểu học

   Đề thi học kì 2
   Lớp 1
   Đề thi học kì 2
   Lớp 2
   Đề thi học kì 2
   Lớp 3
   Đề thi học kì 2
   Lớp 4
   Đề thi học kì 2
   Lớp 5

   Đề thi học kì 2 các lớp THCS

   Đề thi học kì 2
   Lớp 6
   Đề thi học kì 2
   Lớp 7
   Đề thi học kì 2
   Lớp 8
   Đề thi học kì 2
   Lớp 9

   Đề thi học kì 2 các lớp THPT

   Đề thi học kì 2
   Lớp 10
   Đề thi học kì 2
   Lớp 11
   Đề thi học kì 2
   Lớp 12

   Đăng bởi: CITD

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

   Back to top button