Giáo dục

Sơ đồ tư duy Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

Sơ đồ tư duy Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

Ngữ văn 11: Sơ đồ tư duy Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

CITD xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Sơ đồ tư duy Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945. Bài viết tổng hợp sẽ nêu một cách ngắn gọn và xác tích nhất về khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945. Hy vọng qua bộ tài liệu này sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học một cách đơn giản hơn. Mời thầy cô và các bạn tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

  Học tốt Ngữ văn 11: Sơ đồ tư duy Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

  Sơ đồ tư duy Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

  Đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam thời kì từ đầu thế kỉ XX đến Cánh mạng tháng Tám 1945

  a. Khái niệm “văn học hiện đại” được dùng trong bài học được hiểu theo quan niệm đối lập với hình thái văn học thời trung đại.

  Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945

  Từ đầu thế kỉ XX, nền văn học Việt Nam mới thật sự bước vào quá trình hiện đại hóa. Xã hội Việt Nam có nhiều có nhiều thay đổi lớn dẫn đến những biến đổi sâu sắc trong ý thức và tâm lí con người. Nền văn hóa và tâm hồn người Việt đến lúv đó có điều kiện vượt được ra ngoài giới hạn của khu vực ảnh hưởng văn hóa, văn học cổ Trung Hoa để tiếp xúc với thế giới hiện đại. Những điều kiện đó dã thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho văn học phát triển. Văn học phát triển mau lẹ về mọi mặt theo hệ thống thi pháp hiện đại. Cả về nội dung tư tưởng, hình thức và thi pháp.

  Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam thời kì này diễn ra qua ba giai đoạn. a, Giai đoạn thứ nhất (từ đầu thế kỉ đến Cách mạng tháng Tám 1945) đây là giai đoạn chuẩn bị các điều kiện vật chất cho văn học phát triển. Giai đoạn thứ hai (khoảng từ 1920 đến 1930) là giai đoạn giao thời, hoàn tất các điều kiện để văn học phát triển vượt bậc ở giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba (từ khoảng năm 1930 đến năm 1945) là giai đoạn phát triển rực rỡ, có sự cách tân sâu sắc ở nhiều thể loại, đặc biệt là tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ, phóng sự, phê bình ra đời và đạt nhiều thành tựu.

  a. Giai đoạn 1

  Từ đầu thế kỉ XX đến khoảng năm 1920

  – Chữ quốc ngữ được truyền bá rộng rãi, tác động đến việc ra đời của văn xuôi.

  – Báo chí và phong trào dịch thuật phát triển giúp cho câu văn xuôi và nghệ thuật tiếng Việt trưởng thành và phát triển.

  – Những thành tựu đạt được là sự xuất hiện của văn xuôi và truyện kí ở miền Nam.

  – Thành tựu chính của văn học trong giai đoạn này vẫn thuộc về bộ phận văn học yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế….

  → Nhìn chung văn học chưa thoát khỏi hệ thống văn học trung đại.

  b. Giai đoạn 2

  Từ 1920 đến 1930

  Quá trình hiện đại hóa đạt được nhiều thành tích với sự xuất hiện của các thể loại văn học hiện đại và hiện đại hóa của các thể loại truyền thống: tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, Hoàng Ngọc Phách…; truyện ngắn: Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn…; thơ: Tản Đà, Trần Tuấn Khải,..; kí: Phạm Quỳnh, Tương Phổ, Đông Hồ…đều phát triển.

  c. Giai đoạn 3

  Từ 1930 đến 1945

  Có sự cách tân sâu sắc ở nhiều thể loại, đặc biệt là tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, phóng sự, phê bình ra đời và đạt được nhiều thành tựu

  Về thơ có phong trào thơ mới.

  – Tiểu thuyết có nhóm Tự Lực văn đoàn.

  – Truyện ngắn có: Nguyễn Công Hoan, Nam Cao,…

  – Phóng sự có Tam Lang, Vũ Trọng Phụng,…

  – Bút kí, tùy bút: Xuân Diệu, Nguyễn Tuân,…

  b. Nguyên nhân sự phát triển mau lẹ của văn học Việt Nam thời kì này

  – Do sự thúc bách của yêu cầu thời đại.

  – Sức sống mãnh liệt của dân tộc mà hạt nhân là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc.

  – Sự xuất hiện của tầng lớp trí thức Tây học. ở họ có sự thức tỉnh mạnh mẽ của ý thức cá nhân và khao khát đóng góp một cái gì thật sự cho đất nước cho dân tộc.

  – Khoa học kĩ thuật phát triển, công chúng đông đảo và văn chương trở thành một thứ hàng hóa, viết văn trở thành một nghề kiếm sống.

  c. Các nhà văn thời kì này có ý thức tự giác cao hơn về trách nhiệm người cầm bút, về quan niệm nghệ thuật và khuynh hướng thẩm mĩ của mình. Cộng thêm sự ra đời của của phê bình văn học đã dẫn đến sự phân hóa thành nhiều xu hướng trong nội bộ nền văn học.

  Hai bộ phận cơ bản:

  a. Bộ phận văn học phát triển hợp pháp gồm các sáng tác được đăng tải và xuất bản công khai. Những tác phẩm này vẫn có tính dân tộc và có tư tưởng lành mạnh nhưng không có được ý thức cách mạng và tinh thần chống đối trực tiếp chính quyền thực dân. Bộ phận này chia thành hai khuynh hướng văn học lãng mạn và văn học hiện thực

  b. Bộ phận văn học phát triển bất hợp pháp và nửa hợp pháp là sản phẩm của các nhà văn chiến sĩ. Họ coi đã dùng văn chương như là một thứ vũ khí chiến đấu sắc bén để chống lại kẻ thù. Các tác giả tiêu biểu như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hồ Chí Minh, Tố Hữu…

  Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều xu hướng, vừa đấu tranh với nhau, vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển

  a. Bộ phận văn học công khai là văn học hợp pháp tồn tại trong vòng luật pháp của của chính quyền thực dân phong kiến. Những tác phẩm này có tính dân tộc và tư tưởng lành mạnh nhưng không có ý thức cách mạng và tinh thần chống đối trực tiếp với chính quyền thực dân. Phân hóa thành nhiều xu hướng

  – Xu hướng văn học lãng mạn:

  + Nội dung: Thể hiện cái tôi trữ tình đầy cảm xúc, những khát vọng và ước mơ.

  + Đề tài: Thiên nhiên, tình yêu và tôn giáo

  + Thể loại: Thơ và văn xuôi trữ tình.

  – Xu hướng văn học hiện thực:

  + Nội dung: Phản ánh hiện thực thông qua những hình tượng điển hình.

  + Đề tài: Những vấn đề xã hội

  + Thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự.

  b. Bộ phận văn học không công khai là văn học cách mạng, phải lưu hành bí mật. Đây là bộ phận của văn học cách mạng và nó trở thành dòng chủ của văn học sau này.

  – Nội dung:

  + Đấu tranh chống thực dân và tay sai

  + Thể hiện nguyện vọng của dân tộc là độc lập tự do.

  + Biểu lộ nhiệt tình vì đất nước.

  – Nghệ thuật:

  + Hình tượng trung tâm là người chiến sĩ

  + Chủ yếu là văn vần.

  => Hai bộ phận văn học trên có sự khác nhau về quan điểm nghệ thuật và khuynh hướng thẩm mĩ.

  Trên đây CITD đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Sơ đồ tư duy Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945. Bài viết nêu ngắn gọn và xúc tích nhất về sơ đồ tư duy khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945. Ta có thể thấy rõ được đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam thời kì từ đầu thế kỉ XX đến Cánh mạng tháng Tám 1945 như tính hiện đại hóa văn học cũng như nhịp độ phát triển nhanh chóng của nền văn học Việt Nam lúc bấy giờ. Khi đó văn học còn được chia làm hai bộ phận văn học công khai và văn học không công khai. Ở mỗi bộ phận văn học lại có những nội dung và đặc điểm nghệ thuật khác nhau. Ngoài ra còn có thể thấy được điều kiện để hiện đại hóa văn học. Bên cạnh đó chúng ta còn thấy được những thành tựu về cả nội dung và nghệ thuật của nền văn học lúc bấy giờ. Mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Ngữ văn lớp 10 nhé. Và để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong học tập, CITD xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học kì 1 lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, đề thi học kì 2 lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử được CITD tổng hợp và đăng tải.

  Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. CITD mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập các môn tại các mục sau:

   Đăng bởi: CITD

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

   Back to top button