Giáo dục

Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Lý thuyết Sinh học lớp 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất được CITD sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp các câu hỏi lí thuyết và trắc nghiệm có đáp án đi kèm nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo chi tiết bài viết tài liệu dưới đây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A/ Lý thuyết Sinh học 10 bài 14

I/ Enzim

– Là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. Enzim làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

Bạn đang xem: Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

1/ Cấu trúc

– Thành phần enzim có thể là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với chất khác.

– Enzim có vùng trung tâm hoạt động:

+ Là một chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim để kết hợp với cơ chất.

+ Cấu hình không gian của enzim tương ứng với cấu hình của cơ chất.

2/ Cơ chế tác động

– Enzim + Cơ chất ⟶ Enzim – cơ chất ⟶ Enzim tương tác với cơ chất để tạo thành sản phẩm và enzim được giải phóng.

⟹ Liên kết enzim – cơ chất mang tính đặc thù ⟶ Mỗi enzim chỉ xúc tác cho 1 phản ứng.

3/ Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim

– Nhiệt độ: Mỗi enzim có một nhiệt độ tối ưu, tại đó enzim có hoạt tính tối đa làm cho tốc độ phản ứng xảy ra nhanh nhất.

– Độ pH: Mỗi enzim có một độ pH thích hợp (đa số pH = 6 – 8).

– Nồng độ cơ chất: Với một lượng enzim xác định, nếu tăng dần lượng cơ chất trong dung dịch thì lúc đầu hoạt tính của enzim tăng sau đó không tăng.

– Chất ức chế hoặc hoạt hóa enzim: Có thể làm tăng hoặc ức chế hoạt tính của enzim.

– Nồng độ enzim: Với một lượng cơ chất xác định, khi nồng độ enzim càng cao thì hoạt tính của enzim càng tăng.

II/ Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

– Enzim xúc tác phản ứng sinh hóa trong tế bào.

– Tế bào tự điều hòa quá trình chuyển hóa vật chất thông qua điều khiển hoạt tính của enzim bằng các chất hoạt hóa hay ức chế.

– Ức chế ngược là kiểu điều hòa trong đó sản phẩm của con đường chuyển hóa quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở đầu con đường chuyển hóa.

B/ Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 14

Câu 1: Enzim có bản chất là

 1. Pôlisaccarit
 2. Prôtêin
 3. Mônôsaccrit
 4. Photpholipit

Câu 2: Enzym không có đặc điểm nào sau đây?

 1. Hoạt tính xúc tác mạnh.
 2. Tính chuyên hoá cao.
 3. Bị biến đổi sau phản ứng.
 4. Bị bất hoạt ở nhiệt độ cao.

Câu 3: Enzym có khả năng làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng là vì enzym có đặc điểm

 1. Có tính chuyên hóa cao.
 2. Sử dụng năng lượng ATP.
 3. Có hoạt tính xúc tác mạnh.
 4. Thực hiện nhiều phản ứng trung gian.

Câu 4: Enzym có tính đặc hiệu cao là vì

 1. Enzym là chất xúc tác sinh học được tạo ra ở tế bào có bản chất là prôtêin.
 2. Enzym có hoạt tính mạnh, xúc tác cho các phàn ứng hóa sinh ở trong tế bào.
 3. Enzym bị biến tính khi có nhiệt độ cao, pH thay đổi.
 4. Trung tâm hoạt động của enzym chỉ tương thích với loại cơ chất do nó xúc tác.

Câu 5: Ví dụ nào sau đây nói lên tính chuyển hóa của enzym?

 1. Trong 1 phút, một phân tử amilaza thủy phân được 1 triệu phân tử amilôpectin.
 2. Amilaza chỉ thủy phân được tinh bột, không thủy phân được xenllulôzơ.
 3. Amilaza bị bất hoạt ở nhiệt độ trên 60°C hoặc dưới 0°C.
 4. Amilaza có hoạt tính xúc tác mạnh ở môi trường có pH từ 7 đến 8.

Câu 6: Khi nói về enzym, phát biểu nào sau đây đúng?

 1. Chất xúc tác sinh học có tính đặc hiệu cao, có thành phần cơ bản là prôtêin.
 2. Chất xúc tác sinh học dược ứng dụng trong công nghệ lên men, làm bia.
 3. Chất xúc tác của cơ thể sống có bản chất là là prôtêin hoặc lipôprôtêin.
 4. Một loại men do vi sinh vật tạo ra được sử dụng trong công nghiệp.

Câu 7: Khi nói về cơ chất, phát biểu nào sau đây đúng?

 1. Cơ chất là chất được tạo ra trong quá trình co cơ.
 2. Cơ chất là chất tham gia cấu trúc nên enzym.
 3. Cơ chất là chất được enzym tác dụng xúc tác.
 4. Cơ chất là sản phẩm tạo ra từ phản ứng do enzym xúc tác.

Câu 8: Giả sử có một phản ứng được xúc tác bởi một loại enzym. Tốc độ của phản ứng sẽ tăng lên trong trường hợp nào sau đây?

 1. Tăng nồng độ enzym.
 2. Giảm nhiệt độ của môi trường,
 3. Giám nồng độ cơ chất.
 4. Thay đổi độ pH của môi trường.

Câu 9: Enzym một thành phần có đặc điểm nào sau đây?

 1. Chỉ gồm một chuỗi polipeptit.
 2. Chỉ do prôtêin cấu tạo nên.
 3. Chỉ có một trung tâm hoạt động.
 4. Là một phần của enzym hoàn chỉnh.

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không phải của enzim?

 1. Là hợp chất cao năng
 2. Là chất xúc tác sinh học
 3. Được tổng hợp trong các tế bào sống
 4. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng

Câu 11: Phát biểu sau đây có nội dung đúng là :

 1. Enzyme là một chất xúc tác sinh học
 2. Enzyme được cấu tạo từ các đisaccrit
 3. Enzyme sẽ lại biến đổi khi tham gia vào phản ứng
 4. Ở động vật , enzyme do các tuyến nội tiết tiết ra

Câu 12: Hoạt động nào sau đây là của enzim?

 1. Xúc tác các phản ứng trao đổi chất
 2. Tham gia vào thành phần của các chất tổng hợp được
 3. Điều hoà các hoạt động sống của cơ thế
 4. Cả 3 hoạt động trên

Câu 13: Enzim được tổng hợp trong tế bào sống để?

 1. Cấu tạo các đại phân tử hữu cơ
 2. Làm nguyên liệu tổng hợp các chất
 3. Xúc tác các phản ứng sinh hóa
 4. Làm chất trung gian chuyển hóa giữa các quá trình

Câu 14: Thành phần cơ bản của enzim là

 1. Lipit.
 2. Axit nucleic.
 3. Cacbon hiđrat.
 4. Protein.

Câu 15: Thành phần nào dưới đây không thể thiếu trong cấu tạo của một enzim ?

 1. Axit nuclêic
 2. Prôtêin
 3. Cacbohiđrat
 4. Lipit

Câu 16: Khi enzim xúc tác phản ứng, cơ chất liên kết với

 1. Cofactơ.
 2. Protein.
 3. Coenzim.
 4. Trung tâm hoạt động.

Câu 17: Vùng cấu trúc không gian đặc biệt của enzim chuyên liên kết với cơ chất được gọi là

 1. Trung tâm điều khiển
 2. Trung tâm vận động
 3. Trung tâm phân tích
 4. Trung tâm hoạt động

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Đáp án

B

C

D

D

B

A

C

A

B

Câu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Đáp án

A

A

A

C

D

B

D

D

—————————————–

Với nội dung bài Sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững được nội dung kiến thức bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được về khái niệm, đặc điểm và vai trò của enzim và quá trình chuyển hóa vật chất… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết nhé.

Như vậy CITD đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập và có thể học tập tốt hơm môn Sinh học lớp 10 nhé. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, CITD mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Sinh học 10, Giải bài tập Sinh học lớp 10, Giải Vở BT Sinh Học 10, Giải bài tập Sinh học 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button