Giáo dục

Phương hướng trên bản đồ – Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Phương hướng trên bản đồ – Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Lý thuyết Địa lý lớp 6: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí gồm Lý thuyết và các bài giải SGK, SBT Địa lý 6 cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng kiến thức địa lý 6 chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

1. Phương hướng trên bản đồ Địa lý 6

* Cách xác định phương hướng trên bản đồ:

– Dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến để xác định phương hướng trên bản đồ.

Bạn đang xem: Phương hướng trên bản đồ – Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

+ Đầu bên phải và của vĩ tuyến chỉ hướng đông, bên trái chỉ hướng tây.

+ Đầu phía trên kinh tuyến chỉ hướng bắc, phía dưới chỉ hướng nam.

– Với những bản đồ lược đồ không thể hiện các đường kinh, vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ để xác định hướng Bắc, sau đó tìm các hướng còn lại.

Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Các hướng chính

2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí.

a) Khái niệm kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí.

– Cách xác định vị trí của một điểm trên bản đồ, quả Địa Cầu: Vị trí của một điểm trên bản đồ (hoặc trên quả Địa Cầu) được xác định là chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó.

– Kinh độ của một địa điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.

– Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc.

– Kinh độ, vĩ độ của một điểm được gọi chung là toạ độ địa lí của điểm đó.

b) Cách viết toạ độ địa lí của 1 điểm.

Viết: Kinh độ trên

Vĩ độ dưới

Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

3. Bài tập.

a) Giả sử chúng ta muốn tới thăm một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12, hãy cho biết các hướng bay từ:
– Hà Nội đến Viêng Chăn.

– Hà Nội đến Gia-các-ta

– Hà Nội đến Ma-ni-la

– Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc

– Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la

– Ma-ni-la đến Băng Cốc

Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

b) Hãy ghi tọa độ địa lí các điểm A, B, C trên bản đồ hình 12.

c) Tìm trên hình 12 các điểm có tọa độ địa lí:

Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

d) Quan sát hình 13, cho biết các hướng đi từ điểm 0 đến các điểm A, B, C, D

Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Trả lời:

a) Xác định hướng bay:

– Các chuyến bay từ Hà Nội đến:

+ Viêng Chăn: Hướng Tây Nam.

+ Gia-các-ta: Hướng Nam

+ Ma-ni-la: hướng Đông Nam.

– Các chuyến bay từ Cu-a-la Lăm-pơ đến:

+ Băng Cốc: hướng Bắc

+ Ma-ni-la: Đông Bắc

– Từ Ma-ni-la đến Băng Cốc: hướng Tây

b) Toạ độ địa lí của các điểm A,B,C như sau

Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

c) Các điểm có toạ độ địa lí là:

Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

d) Hướng đi từ O => A, B, C, D

+ Từ O =>A hướng Bắc

+ Từ O =>B hướng Đông

+ Từ O =>C hướng Nam

+ Từ O =>D hướng Tây

4. Trắc nghiệm Địa lý 6

Câu 1: Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào

A. mạng lưới kinh, vĩ tuyến thể hiện trên bản đồ.

B. hình dáng lãnh thổ thể hiện trên bản đồ.

C. vị trí địa lí của lãnh thổ thể hiện trên bản đồ.

D. bảng chú giải.

Câu 2: Đối với bản đồ không có mạng lưới kinh, vĩ tuyến khi xác định phương hướng cần dựa vào

A. kí hiệu trên bản đồ

B. tỉ lệ bản đồ.

C. mũi tên chỉ hướng bắc trên bản đồ.

D. màu sắc trên bản đồ.

Câu 3: Đầu bên phải và bên trái của vĩ tuyến chỉ các hướng

A. bắc và nam

B. nam và tây.

C. đông và tây.

D. tây và bắc.

Câu 4: Nằm giữa hướng bắc và hướng đông là hướng

A. đông nam.

B. tây nam.

C. đông.

D. đông bắc.

Câu 5: Chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua một điểm chính là

A. điểm cực bắc của địa điểm đó trên bản đồ.

B. điểm cực nam của địa điểm đó trên bản đồ.

C. tọa độ địa lí của điểm đó trên bản đồ.

D. vĩ độ của điểm đó trên bản đồ.

Câu 6: Khoảng cách từ một điểm đến kinh tuyến gốc xác định

A. kinh độ của điểm đó.

B. vĩ độ của điểm đó.

C. tọa độ địa lí của điểm đó.

D. điểm cực đông của điểm đó.

Câu 7: Đầu phía dưới của kinh tuyến là hướng

A. Bắc.

B. Nam.

C. Đông.

D. Tây.

Câu 8: Địa bàn đặt đúng hướng khi đường Bắc – Nam là đường gì?

A. 0o– 180o

B. 60o – 240o

C. 90o – 270o

D. 30o – 120o

Câu 9: Máy bay đi từ Hà nội đến Băng Cốc (Thái Lan), bay theo hướng nào sau đây?

A. Hướng Nam

B. Hướng Tây

C. Hướng Bắc

D. Hướng Tây Nam

Hướng dẫn giải bài tập Phương hướng trên bản đồ lớp 6

    Trên đây CITD tổng hợp các kiến thức Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button