Giáo dục

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Tải về

CITD mời các bạn cùng tìm hiểu Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất 2021.

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị được gửi tới Chi ủy và Đảng ủy nơi Đảng Viên được giới thiệu và tham gia hoạt động ở vị trí Đảng viên dự bị. Trong bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị cuối năm này, Đảng viên phải nêu rõ thông tin về bản thân, ngày kết nạp Đảng, nơi kết nạp và sinh hoạt hiện tại… Cũng giống như Bản kiểm điểm Đảng viên, nội dung được trình bày trong Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị phải nêu bật những ưu nhược điểm của bản thân và xin được kết nạp làm Đảng viên chính thức.

Các biểu mẫu bản kiểm điểm liên quan

Bạn đang xem: Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

  Đảng viên dự bị có phải làm bản tự kiểm điểm không?

  Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Đảng nêu rõ:

  Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công Đảng viên chính thức giúp Đảng viên đó tiến bộ.

  Như vậy, khi muốn được đứng trong hàng ngũ Đảng viên chính thức thì người có nguyện vọng vào Đảng phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng dưới sự giúp đỡ, rèn luyện, giáo dục của Đảng viên chính thức cùng chi bộ.

  Bên cạnh đó, theo khoản 4.2 Điều 4 Hướng dẫn số 01 năm 2016, Đảng viên dự bị khi muốn được xét công nhận thành Đảng viên chính thức thì một trong những hồ sơ cần có là bản tự kiểm điểm. Cụ thể như sau:

  Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, Đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ Đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận Đảng viên chính thức.

  Đồng thời, đây cũng là một trong những giấy tờ cần có của Đảng viên đã được công nhận nêu tại điểm c khoản 1.1 Điều 1 Mục II Hướng dẫn 09 năm 2017 của Ban Chấp hành.

  Không chỉ vậy, tại Hướng dẫn 09 này, Ban Chấp hành còn hướng dẫn giấy tờ, tài liệu Đảng viên dự bị cần có khi chuyển ra ngoài nước. Đó chính là văn bản photocopy của quyết định kết nạp Đảng viên, bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị kèm nhận xét của Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ trong thời gian ở trong nước.

  Đây cũng là yêu cầu của Đảng viên dự bị khi đi lao động xuất khẩu ở ngoài nước theo quy định của Hướng dẫn 09.

  Căn cứ các quy định này có thể thấy, bản tự kiểm điểm là một trong những giấy tờ, hồ sơ bắt buộc phải có của mỗi Đảng viên dự bị khi thực hiện thủ tục chuyển Đảng chính thức.

  Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị 2021

  Nội dung cụ thể và chi tiết nhất Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị:

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
  Của đảng viên dự bị

  Kính gửi: – Chi ủy…………………………………………..

  – Đảng ủy………………………………………..

  Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………

  Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..

  Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

  Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

  Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ:………………………………

  Hiện đang công tác tại Chi bộ:……………………………………………………………………………

  Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

  Ưu điểm:

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  Khuyết điểm:

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là Đảng viên chính thức.

  Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

  ………………., ngày…..tháng…..năm…………..
  Người tự kiểm điểm
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong quý I/2018

  Đó là yêu cầu trong Hướng dẫn 51-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

  Yêu cầu việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

  Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

  Các Đảng viên sau khi tham gia lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) sẽ phải viết báo cáo thu hoạch. Sau học tập, quán triệt, mỗi đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên; đồng thời sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 mà CITD sưu tầm và chọn lọc.

  Đăng bởi: CITD

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button