Giáo dục

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27 năm học 2021 – 2022

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27 năm học 2021 – 2022

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27 chuẩn 03 mức theo Thông tư 27 sẽ giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Toán của mình một cách chính xác. Qua đây, các thầy cô có thể ra đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán chuẩn mẫu theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Mẫu 1

Chủ đề

Bạn đang xem: Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27 năm học 2021 – 2022

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

4

(câu 1, 2, 3, 4

1

(câu 8)

3

(câu 6, 5, 7)

1

(câu 9)

1

(câu 12)

10

Số điểm

2

2

2

1

1

8

Hình học và đo lường

Số câu

1

(câu 10 )

1

(câu 11)

2

Số điểm

1

1

2

Tổng

Số câu

4

2

3

1

1

1

12

Số điểm

2

3

2

1

1

1

10

Mẫu 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC: Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10; nhận biết được kết quả cuối cùng của phép đếm là số chỉ số lượng các phấn tử của tập hợp (không qua 10 phần tử); thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 10;

Số câu

1

2

1

2

1

2

3

6

Câu số

Câu 1

Câu 5,6

Câu 2

Câu 7, 8

Câu 3

Câu 9, 10

Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

3,0

6,0

HÌNH HỌC:

– Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

Số câu

1

1

Câu số

Câu 4

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

1

2

2

2

1

2

4

6

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

2,0

4,0

6,0

…………………………….

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

  2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

   3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

    II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

    1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

     2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

      3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

       III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

       1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

        2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

         3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

          IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

          1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

           2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

            V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

            1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

             2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng

              Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

               Ngoài Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 1 kì 2 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 mà CITD đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

               Đăng bởi: CITD

               Trả lời

               Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

               Back to top button