Giáo dục

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin Học theo Thông tư 27 năm 2021 – 2022

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin Học theo Thông tư 27 năm 2021 – 2022

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin Học theo Thông tư 27 chuẩn 03 mức theo Thông tư 27 sẽ giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Tin của mình một cách chính xác. Qua đây, các thầy cô có thể ra đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin Học chuẩn mẫu theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

1. Ma trận nội dung môn Tin học lớp 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Bạn đang xem: Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin Học theo Thông tư 27 năm 2021 – 2022

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

1. Làm quen với máy tính.
Biết các bộ phận máy tính, biết cách sử dụng các bộ phận máy tính

Số câu

2

2

4

Số điểm

1

3

4

2. Em tập vẽ
Biết mở, đóng phần mềm vẽ, biết sử dụng công cụ đường thẳng, công cụ tô màu chính xác

Số câu

2

1

2

6

Số điểm

2.5

2

2.5

6

Tổng

Số câu

4

3

2

10

Số điểm

3.5

4

2.5

10

2. Ma trận câu hỏi môn Tin học lớp 1

Mạch kiến thức kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TH

TN

TH

TN

TH

TN

TH

1. Làm quen với máy tính

Số câu

2

1

1

3

1

Số điểm

1

2

1

3

1

2. Em tập vẽ

Số câu

1

2

1

1

1

2

4

Số điểm

0,5

2

1

0.5

2

1

5

Tổng

Số điểm

1.5

2

2

2

0,5

2

4

6

Tỷ lệ

35%

40%

25%

100%

…………………………….

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

  2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

   3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

    II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

    1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

     2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

      3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

       III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

       1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

        2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

         3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

          IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

          1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

           2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

            V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

            1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

             2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng

              Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

               Ngoài Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin theo Thông tư 27 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 1 kì 2 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 mà CITD đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

               Đăng bởi: CITD

               Trả lời

               Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

               Back to top button