Giáo dục

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non được CITD sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết và trắc nghiệm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

A. LÝ THUYẾT SINH HỌC 8

I. CẤU TẠO RUỘT NON

– Vị trí: nối tiếp môn vị dạ dày

– Dài 2,8 – 3m

Bạn đang xem: Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

– Cấu tạo:

+ Tá tràng là đoạn đầu của ruột non có ống dẫn chung của dịch mật và dịch tụy đổ vào.

+ Thành ruột non có cấu tạo 4 lớp như dạ dày nhưng mỏng hơn, lớp cơ chỉ có cơ dọc và cơ vòng.

+ Lớp niêm mạc của ruột non có nhiều tuyến ruột tiết ra dịch ruột và các tế bào tiết ra chất nhày.

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

– Trong dịch tụy và dịch ruột có đủ các loại enzim xúc tác phản ứng phân cắt các loại phân tử của thức ăn.

– Trong dịch mật có các muối mật và muối kiềm cũng tham gia tiêu hóa thức ăn.

II. TIÊU HÓA Ở RUỘT NON

– Biến đổi lý học:

+ Tiết dịch tiêu hóa của tuyến gan, tuyến tụy, tuyến ruột làm hòa loãng thức ăn.

+ Sự co bóp cơ thành ruột giúp thức ăn thấm đều dịch tiêu hóa.

+ Dịch mật phân cắt khối lipit thành các giọt lipit nhỏ.

– Biến đổi hóa học: sự phân cắt các đại phân tử thức ăn thành các phân tử chất dinh dưỡng .

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

B. TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 8

Câu 1: Ruột non có cấu tạo mấy lớp?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Chọn đáp án: C

Giải thích: Ruột non cũng có cấu tạo 4 lớp (màng bọc, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc và lớp niêm mạc) nhưng thành mỏng hơn, lớp cơ gồm cơ dọc và cơ vòng

Câu 2: Tá tràng nằm ở vị trí nào?

A. Nơi tiếp giáp giữa ruột non và ruột già

B. Đoạn đầu của ruột non

C. Đoạn cuối của ruột non

D. Đoạn cuối của ruột già.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Tá tràng là đoạn đầu của ruột non, có dịch tụy và dịch mật đổ vào

Câu 3: Lớp niêm mạc ruột non có chứa

A. Tuyến ruột

B. Lông nhung

C. Tế bào tiết chất nhầy

D. Tất cả các đáp án trên

Chọn đáp án: D

Giải thích: Lớp niêm mạc chứa nhiều tuyến ruột và các tế bào tiết chất nhày,các lông nhung làm tăng diện tích tiếp xúc với thức ăn.

Câu 4: Lớp niêm mạc ruột không có vai trò nào dưới đây?

A. Nhào trộn thức ăn

B. Tạo lực đẩy thức ăn xuống phần tiếp theo của ruột

C. Làm tăng diện tích tiếp xúc với thức ăn

D. Tạo viên thức ăn

Chọn đáp án: D

Giải thích: viên thức ăn được tạo do hoạt động ở khoang miệng

Câu 5: Thức ăn được hấp thụ chủ yếu ở đâu?

A. Ruột non

B. Ruột già

C. Dạ dày

D. Gan

Chọn đáp án: A

Giải thích: Diện tích bề mặt bên trong của ruột non rất lớn là điều kiện cho sự hấp thu chất dinh dưỡng.

Câu 6: Dịch mật bao gồm

A. Muối mật và muối kiềm

B. Muối mật và HCl

C. Muối mật và muối trung hòa

D. Muối mật và muối acid

Chọn đáp án: A

Giải thích: Dịch mật có các muối mật và muối kiềm

Câu 7: Các hoạt động tiêu hóa ở ruột non là

A. Chỉ có biến đổi hóa học

B. Chỉ có biến đổi lí học

C. Có cả biến đổi lí học và hóa học

D. Không còn diễn ra biến đổi lí học và hóa học

Chọn đáp án: C

Giải thích: Hoạt động tiêu hoá chủ yếu ở ruột non là sự biến đổi hoá học của thức ăn dưới tác dụng của các enzim trong các dịch tiêu hoá (dịch mật, dịch tuỵ, dịch ruột). Biến đổi lí học thể hiện ở chỗ: thức ăn được hoà loãng và trộn đểu với các dịch tiêu hoá,…

Câu 8: Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là?

A. Biến đổi hóa học

B. Biến đổi lí học

C. Biến đổi cơ học

D. Tất cả các đáp án trên

Chọn đáp án: A

Giải thích: Hoạt động tiêu hoá chủ yếu ở ruột non là sự biến đổi hoá học của thức ăn dưới tác dụng của các enzim trong các dịch tiêu hoá (dịch mật, dịch tụy, dịch ruột).

Câu 9: Dịch ruột và dịch mật đổ vào bộ phận nào của ống tiêu hoá?

A. Tá tràng

B. Manh tràng

C. Hỗng tràng

D. Hồi tràng

Chọn đáp án: A

Giải thích: Tá tràng là đoạn đầu của ruột non, có dịch tụy và dịch mật đổ vào

Câu 10: Trong ống tiêu hoá ở người, dịch ruột được tiết ra khi nào?

A. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc dạ dày

B. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột

C. Khi thức ăn chạm vào lưỡi

D. Tất cả các đáp án trên

Chọn đáp án: B

Giải thích: Khi thức ăn chạm vào niêm mạc ruột, dịch ruột mới được tiết ra

Câu 11. Lớp cơ của thành ruột non được cấu tạo từ mấy loại cơ?

A. 1 loại

B. 4 loại

C. 3 loại

D. 2 loại

Câu 12. Trong các bộ phận dưới đây, quá trình tiêu hoá thức ăn về mặt hoá học diễn ra mạnh mẽ nhất ở bộ phận nào?

A. Hồi tràng

B. Hỗng tràng

C. Dạ dày

D. Tá tràng

Câu 13. Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu

A. đóng tâm vị.

B. mở môn vị.

C. đóng môn vị.

D. mở tâm vị.

Câu 14. Loại dịch tiêu hoá nào dưới đây có vai trò nhũ tương hoá lipit?

A. Dịch tụy

B. Dịch mật

C. Dịch vị

D. Dịch ruột

Câu 15. Sau khi trải qua quá trình tiêu hoá ở ruột non, prôtêin sẽ được biến đổi thành

A. glucôzơ.

B. axit béo.

C. axit amin.

D. glixêrol.

Câu 16. Lớp cơ của thành ruột non có vai trò nào sau đây?

1. Dự trữ chất dinh dưỡng, phòng khi cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng vì nguyên nhân nào đó

2. Co bóp tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ống tiêu hóa

3. Co bóp giúp thức ăn thấm đều dịch tụy, dịch mật và dịch ruột, tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn

A. 1, 2, 3

B. 1, 3

C. 1, 2

D. 2, 3

Câu 17. Loại dịch nào đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá thức ăn ở ruột non?

A. Dịch tụy

B. Dịch ruột

C. Dịch mật

D. Dịch vị

Câu 18. Khi không có kích thích của thức ăn, cơ quan nào dưới đây không tiết ra dịch tiêu hoá?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Gan

C. Ruột non

D. Tụy

Câu 19: Sản phẩm cuối cùng được tạo ra ở ruột non sau khi kết thúc biến đổi hóa học là

A. Đường đơn, axit amin, glixerin, axit béo

B. Axit amin, glixerin, axit béo, đường đôi

C. Đường đơn, lipit, axit amin

D. Đường đơn, glixerin, protein, axit béo

Đáp án

1. C 2. B 3. D 4. D 5. A 6. A 7. C 8. A 9. A 10. D
11. D 12. D 13. C 14. B 15. C 16. D 17. A 18. C 19. A

Với nội dung bài Tiêu hóa ở ruột non các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về cấu tạo ruột non, quy trình tiêu hóa ở ruột non…

Như vậy CITD đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 8, Giải Vở BT Sinh Học 8, Chuyên đề Sinh học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Tài liệu học tập lớp 8, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 8 và đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button