Giáo dục

Lý thuyết Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Lý thuyết Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày khái quát phần kiến thức trọng tâm được học trong chương trình Sinh học 7 bài 5 kèm bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về Trùng biến hình và trùng giày. Tài liệu không chỉ giúp các em ghi nhớ lý thuyết mà còn biết vận dụng lý thuyết vào làm các bài tập liên quan để ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

A. Lý thuyết Sinh học bài 5

I. Trùng biến hình

– Trùng biến hình là đại diện tiêu biểu của lớp Trùng chân giả.

– Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng

Bạn đang xem: Lý thuyết Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

– Trùng biến hình có kích thước rất nhỏ (thay đổi từ 0,01mm đến 0,05mm) nên cần quan sát dưới kính hiển vi.

1. Cấu tạo và di chuyển

lý thuyết môn sinh học 7– Trùng biến hình là một cơ thể đơn bào rất đơn giản. Cơ thể chúng gồm một khối chất lỏng nguyên sinh và nhân.

– Trùng biến hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả. Vì thế cơ thể chúng luôn biến đổi hình dạng.

lý thuyết môn sinh học 7

2. Dinh dưỡng

– Trùng biến hình là loài dị dưỡng, chúng chủ động bắt mồi và tiêu hóa mồi.

lý thuyết môn sinh học 7

– Trùng biến hình bắt mồi và tiêu hóa mồi qua 4 giai đoạn:

+ Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi

+ Vùng tiếp cận mồi lõm vào

+ Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.

+ Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.

– Thức ăn được tiêu hóa trong tế bào gọi là tiêu hóa nội bào

– Sự trao đổi khí (lấy ôxi, thải CO2) được thực hiện qua bề mặt cơ thể.

– Nước thừa được tập trung về không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài. Chất thải được loại ra ở bất kì vị trí nào trên cơ thể.

3. Sinh sản

Khi gặp điều kiện thuận lợi (về thức ăn, nhiệt độ…), trùng biến hình sinh sản theo hình thức phân đôi.

lý thuyết môn sinh học 7

II. Trùng giày

Trùng giày là đại diện của lớp Trùng cỏ. Tế bào trùng giày đã phân hóa thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhận chức năng sống nhất định.

1. Cấu tạo và di chuyển

– Phần giữa cơ thể là bộ nhân gồm: nhân lớn và nhân nhỏ. Nửa trước và nửa sau đều có 1 không bào co bóp hình hoa thị, ở vị trí cố định. Chỗ lõm của cơ thể là rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu.

lý thuyết môn sinh học 7

– Trùng giày di chuyển theo kiểu vừa tiến vừa xoay nhờ các lông bơi.

lý thuyết môn sinh học 7

2. Dinh dưỡng

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ…) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ thể.

lý thuyết môn sinh học 7

3. Sinh sản

Trùng giày có 2 cách sinh sản là sinh sản vô tính phân đôi theo chiều ngang và sinh sản hữu tính hay còn gọi là tiếp hợp.

lý thuyết môn sinh học 7

Trùng giày tiếp hợp

III. So sánh trùng biến hình và trùng giày

1. Giống nhau:

– Trùng biến hình và trùng giày đều là động vật đơn bào, thuộc nhóm động vật nguyên sinh.

– Cơ thể của trùng biến hình và trùng giày đều không có hạt diệp lục

– Cả trùng biến hình và trùng giày đều dị dưỡng.

2. Khác nhau:

Đặc điểm Trùng biến hình Trùng giày
Thuộc lớp Lớp trùng chân giả Lớp trùng cỏ
Hình dạng cơ thể Cơ thể có hình dạng không ổn định Có hình dạng giống đế giày, nên được gọi là trùng giày.
Di chuyển Di chuyển trong nước nhờ các chân giả Di chuyển trong nước nhờ các lông bơi phủ ngoài cơ thể
Số lượng nhân Chỉ có 1 nhân lớn Có tới 2 nhân: 1 nhân lớn, 1 nhân nhỏ
Cách lấy thức ăn (bắt mồi) Trùng biến hình lấy thức ăn bằng cách sử dụng chân giả Trùng giày lấy thức ăn nhờ các lông bơi đưa vào miệng
Tiêu hóa thức ăn Tiêu hóa thức ăn nhờ dịch tiêu hóa Tiêu hóa thức ăn nhờ không bào tiêu hóa và enzim
Bài tiết Bài tiết ở bất kì vị trí nào của cơ thể Bài tiết qua lỗ thoát ở thành cơ thể
Sinh sản Sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang hoặc sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.

B. Trắc nghiệm Sinh học bài 5

Câu 1: Trong các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất?

A. Trùng roi.

B. Trùng biến hình.

C. Trùng giày.

D. Trùng bánh xe.

Câu 2: Lông bơi của trùng giày có những vai trò gì trong những vai trò sau?

1. Di chuyển.

2. Dồn thức ăn về lỗ miệng.

3. Tấn ng con mồi.

4. Nhận biết các cá thể cùng loài.

Phương án đúng là

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 3, 4.

D. 1, 4.

Câu 3: Hình dạng của trùng giày là

A. Đối xứng

B. Không đối xứng

C. Dẹp như chiếc giày

D. Có hình khối như chiếc giày

Câu 4: Trùng giày lấy thức ăn nhờ

A. Chân giả

B. Lỗ thoát

C. Lông bơi

D. Không bào co bóp

Câu 5: Quá trình tiêu hóa ở trùng giày là

A. Thức ăn – không bào tiêu hóa – ra ngoài mọi nơi

B. Thức ăn – miệng – hầu – thực quản – dạ dày – hậu môn

C. Thức ăn – màng sinh chất – chất tế bào – thẩm thấu ra ngoài

D. Thức ăn – miệng – hầu – không bào tiêu hóa – không bào co bóp – lỗ thoát

Câu 6: Tiêu hóa thức ăn ở trùng giày nhờ

A. Men tiêu hóa

B. Dịch tiêu hóa

C. Chất tế bào

D. Enzim tiêu hóa

Câu 7: Cơ thể động vật nguyên sinh nào có hình dạng không ổn định?

A. Trùng roi

B. Trùng giày

C. Trùng biến hình

D. Ý A, B đúng

Câu 8: Trùng biến hình di chuyển được nhờ

A. Các lông bơi

B. Roi dài

C. Chân giả

D. Không bào co bóp

Câu 9: Trùng biến hình di chuyển như thế nào?

A. Thẳng tiến

B. Xoay tròn

C. Vừa tiến vừa xoay

D. Cách khác

Câu 10: Trùng biến hình có tên gọi như vậy là do:

A. Di chuyển bằng chân giả làm cơ thể thay đổi hình dạng

B. Cơ thể cấu tạo đơn giản nhất

C. Cơ thể trong suốt

D. Không nhìn thấy chúng bằng mắt thường

Câu 11: Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là

A. Tự dưỡng

B. Dị dưỡng

C. Tự dưỡng và dị dưỡng

D. Kí sinh

Câu 12: Dưới đây là 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hoá mồi :

1. Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.

2. Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi.

3. Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hoá.

4. Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…).

Em hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lý?

A. (4) – (2) – (1) – (3).

B. (4) – (1) – (2) – (3).

C. (3) – (2) – (1) – (4).

D. (4) – (3) – (1) – (2).

Câu 13: Trùng biến hình sinh sản bằng hình thức

A. Phân đôi

B. Tiếp hợp

C. Nảy chồi

D. Phân đôi và tiếp hợp

Câu 14: Trong các động vật nguyên sinh sau, loài động vật nào có hình thức sinh sản tiếp hợp?

A .Trùng giày.

B. Trùng biến hình.

C. Trùng roi xanh.

D. Trùng kiết lị.

Câu 15: Điều nào sau đây KHÔNG phải điểm giống nhau của trùng biến hình và trùng giày

A. Chỉ có 1 nhân

B. Là động vật đơn bào, thuộc nhóm động vật nguyên sinh.

C. Cơ thể không có hạt diệp lục

D. Dị dưỡng.

Đáp án

Câu 1: B Câu 2: B Câu 3: D Câu 4: C Câu 5: D Câu 6: D Câu 7: C Câu 8: C
Câu 9: A Câu 10: A Câu 11: B Câu 12: A Câu 13: A Câu 14: A Câu 15: A

…………………..

Trên đây, CITD đã giới thiệu tới các bạn Lý thuyết Sinh học lớp 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày. Tài liệu thuộc chuyên mục Lý thuyết Sinh học 7 trên VnDoc, giúp hệ thống những phần nội dung chính quan trọng được học trong mỗi bài, bên cạnh đó là những câu hỏi vận dụng đi kèm để các em dễ dàng ghi nhớ bài học. Mời các em theo dõi chuyên mục để có cho mình những tài liệu hay, hữu ích phục vụ cho quá trình học tập được tốt hơn. Chúc các em học tốt.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 7, Giải Vở BT Sinh Học 7, Trắc nghiệm Sinh học 7, Giải bài tập Sinh học 7, Tài liệu học tập lớp 7 được cập nhật liên tục trên CITD để học tốt Sinh học 7 hơn.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button