Giáo dục

Lý thuyết Sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Lý thuyết Sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Lý thuyết Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 8 được thư viện đề thi CITD sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Chúc các bạn học tốt.

A. Lý thuyết Sinh học 6 bài 8

1. Sự lớn lên của tế bào

Bạn đang xem: Lý thuyết Sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Nhờ quá trình trao đổi chất, các tế bào lớn lên về kích thước.

2. Sự phân chia tế bào

 • Tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
  Nhờ quá trình phân bào, các tế bào phân chia:
  Hình thành 2 nhân
  Tế bào phân chia
  Hình thành vách tế bào chia tế bào cũ thành 2 tế bào con.

=> Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

B. Bài tập sinh học 6 và hướng dẫn giải 

Câu 1: Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

 • Tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
 • Quá trình phân chia tế bào diễn ra: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia và một vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào mẹ thành 2 tế bào con.

Câu 2: Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

C. Trắc nghiệm Sinh học 6

Câu 1. Ở những bộ phận sinh dưỡng, sau khi phân chia thì từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 8

Câu 2. Cơ thể thực vật lớn lên chủ yếu tố nào dưới đây?

1. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch tế bào theo thời gian.

2. Sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.

3. Sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất.

A. 1, 2, 3

B. 2, 3

C. 1, 3

D. 1, 2

Câu 3. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với đời sống thực vật?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Giúp cây ức chế được các sâu bệnh gây hại

C. Giúp cây thích nghi tuyệt đối với điều kiện môi trường

D. Giúp cây sinh trưởng và phát triển

Câu 4. Hiện tượng nào dưới đây không phản ánh sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vật?

A. Sự gia tăng diện tích bề mặt của một chiếc lá

B. Sự xẹp, phồng của các tế bào khí khổng

C. Sự tăng dần kích thước của một củ khoai lang

D. Sự vươn cao của thân cây tre

Câu 5. Ở cơ thể thực vật, loại mô nào bao gồm những tế bào chưa phân hóa và có khả năng phân chia mạnh mẽ?

A. Mô phân sinh

B. Mô bì

C. Mô dẫn

D. Mô tiết

Câu 6. Cho các diễn biến sau:

1. Hình thành vách ngăn giữa các tế bào con

2. Phân chia chất tế bào

3. Phân chia nhân

Sự phân chia tế bào thực vật diễn ra theo trình tự sớm muộn như thế nào?

A. 3 – 1 – 2

B. 2 – 3 – 1

C. 1 – 2 – 3

D. 3 – 2 – 1

Câu 7. Sự lớn lên của tế bào thực vật có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Trao đổi chất

C. Sinh sản
D. Cảm ứng

Câu 8. Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu?

A. 32 tế bào

B. 4 tế bào

C. 8 tế bào

D. 16 tế bào

Câu 9. Thành phần nào dưới đây tham gia vào quá trình phân bào ở thực vật?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Chất tế bào

C. Vách tế bào

D. Nhân

Câu 10. Phát biểu nào dưới đây về quá trình lớn lên và phân chia của tế bào thực vật là đúng?

A. Khi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì sẽ xảy ra quá trình phân chia.

B. Sau mỗi lần phân chia, từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào con giống hệt mình.

C. Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.

D. Phân chia tế bào không phải là nhân tố giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.

Câu 11: Tế bào ở mô nào dưới đây có khả năng phân chia mạnh nhất?

A. Mô cứng

B. Mô phân sinh

C. Mô mềm

D. Mô biểu bì

Câu 12: Nhóm sinh vật lớn nhất có khả năng tự tạo ra chất hữu cơ ngoài ánh sáng?

A. Động vật

B. Nấm

C. Thực vật

D. Vi khuẩn

Câu 13: Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia trong các mô sau

A. Mô che chở

B. Mô bì

C. Mô phân sinh

D. Mô che chở và mô phân sinh

Câu 14: Trong các tế bào sau, tế bào nào có khả năng phân chia

A. Tế bào non

B. Tế bào già

C. Tế bào trưởng thành

D. Tế bào già và tế bào trưởng thành.

Câu 15: Một tế bào ở mô phân sinh, phân chia liên tiếp 5 lần, số tế bào con tạo thành là?

A. 8 tế bào

B. 16 tế bào

C. 32 tế bào

D. 64 tế bào

1 – A 2 – B 3 – D 4 – B 5 – A 6 – D 7 – B 8 – D
9 – A 10 – A 11 – D 12 – C 13 – C 14 – C 15 – C

Trên đây CITD tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Sinh học 6 bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button