Giáo dục

Lý thuyết Sinh học 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Lý thuyết Sinh học 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Tóm tắt lý thuyết Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22 được thư viện đề thi CITD sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Chúc các bạn học tốt!

Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

A. Lý thuyết Sinh học 6 bài 22

1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?

Bạn đang xem: Lý thuyết Sinh học 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

a. Ánh sáng

Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp là ánh sáng, nước, lượng CO2 và nhiệt độ.

Trồng cây dầy dẫn tới thiếu ánh sáng, thiếu không khí, gây khó khăn cho quá trình quang hợp, cây chế tạo được ít chất hữu cơ, thu hoạch thấp.

Nhiều loại cây cảnh có nhu cầu ánh sáng không cao (cây ưa bóng), vì thế nếu trồng trong nhà, ánh sáng yếu vẫn đủ cho cây quang hợp nên cây vẫn xanh tốt. VD: Cây thiết mộc lan, Cây trúc nhật, Cây vạn niên thanh….

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Hình 1: Cây ưa sáng

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Hình 2: Cây ưa tối

b. Nước

Nước là phương tiện vận chuyển các chất trong cây.

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Hình 3: Nước là phương tiện vận chuyển các chất

Nước là nguyên liệu cho quá trình quang hợp

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Hình 4: Nước là nguyên liệu cho quá trình quang hợp

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Hình 5: (1) Cây thiếu nước – (2) cây ngập nước

c. Hàm lượng khí Cacbonic

Khi tăng hàm lượng khí cacbonic thì sản phẩm quang hợp tăng. Nhưng nếu tăng quá 0.2% hàm lượng khí cacbonic trong không khí cây sẽ bị đầu độc chết.

d. Nhiệt độ

Quang hợp của cây chỉ diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình từ 20 – 300C. Nhiệt độ quá cao (400C) và quá thấp (00C) quang hợp của hầu hết các cây sẽ bị giảm và ngưng trệ vì các lục lạp hoạt động kém và bị phân hủy.

2. Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì?

Nhờ quá trình quang hợp cây xanh đã tạo ra các chất cần cho sự sống của các sinh vật.

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Hình 6: Ý nghĩa quang hợp

B. Bài tập sinh học 6 và hướng dẫn giải

Bài 1: Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày?

Hướng dẫn: Không đủ ánh sáng cần thiết cho quang hợp.

Bài 2: Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt cần phải chống nóng, chống rét cho cây?

Hướng dẫn: Nhằm tạo điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho quá trình quang hợp, cây sẽ tạo nhiều chất hữu cơ hơn, cây lớn nhanh, sinh trưởng tốt.

Bài 3:

a. Khí oxi do quang hợp nhả ra cần cho sự hô hấp của những sinh vật nào?

b. Hô hấp của sinh vật và nhiều hoạt động sống của con người đều thải ra khí cacbonic vào không khí, nhưng vì sao tỉ lệ chất khí này trong không khí không tăng?

c. Chúng ta phải làm gì để điều hòa hàm lượng khí cacbonic, khí oxi trong không khí?

Hướng dẫn:

a. Động vật, thực vật và con người.

b. Do cây xanh quang hợp lấy vào khí cacbonic nên hàm lượng khí này không tăng.

c. Trồng nhiều cây xanh

C. Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 22

Câu 1. Cây nào dưới đây là cây ưa sáng?

A. Diếp cá

B. Chua me

C. Bạch đàn

D. Lá lốt

Câu 2. Cây nào dưới đây thường sống dưới bóng các cây khác?

A. Lúa

B. Lê gai

C. Phi lao

D. Rau má

Câu 3. Trong cơ thể thực vật, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất về khối lượng?

A. Nước

B. Muối khoáng

C. Tinh bộ

D. Vitamin

Câu 4. Nhiệt độ thích hợp nhất cho quá trình quang hợp của cây xanh là bao nhiêu?

A. 10-15oC

B. 20-30oC

C. 30-40oC

D. 25-40oC

Câu 5. Tại sao trong sản xuất nông nghiệp, muốn cây cho năng suất cao thì chúng ta không nên trồng với mật độ quá dày?

A. Vì trồng cây quá dày sẽ làm cản trở khả năng hút nước và muối khoáng của cây.

B. Vì trồng cây quá dày sẽ khiến cho cây sinh trưởng, phát triển kém do phải san sẻ nguồn ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng cho các cây mọc lân cận.

C. Vì khi trồng cây quá dày, các cây gần nhau sẽ có hiện tượng liền rễ và cây bị bệnh dễ phát tán tác nhân gây bệnh cho những cây xung quanh.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 6. Loại thực phẩm nào dưới đây được tạo ra nhờ hoạt động quang hợp của cây xanh?

1. Xúc xích

2. Khoai tây

3. Cà rốt

4. Hạt sen

5. Ngô

6. Nấm hương

A. 2, 3, 4, 5

B. 1, 2, 3, 4, 5

C. 2, 3, 4, 5, 6

D. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Câu 7. Quang hợp ở cây xanh có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người và động vật?

A. Cung cấp ôxi cho hoạt động hô hấp của sinh vật, điều hòa khí hậu thông qua việc cân bằng hàm lượng khí ôxi và khí cacbônic trong khí quyển.

B. Cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho người và động vật: lá, củ, hạt,…

C. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp: sắn, cà phê,…

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 8. Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Hằng năm, giới Thực vật trên Trái Đất chế tạo ra khoảng … tỉ tấn chất hữu cơ.

A. 550

B. 750

C. 150

D. 450

Câu 9. Trong các yếu tố dưới đây, có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở cây xanh?

1. Ánh sáng

2. Nhiệt độ

3. Nước

4. Hàm lượng khí cacbônic

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 10. Nhóm nào dưới đây gồm những cây ưa bóng?

A. Ngô, dứa, cải thảo, thìa là

B. Rau bợ, chua me, khoai tây, đậu xanh

C. Xà cừ, xương rồng, thanh long, rau má

D. Trầu không, hoàng tinh, diếp cá, lá lốt

Câu 11: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp của cây?

A. Ánh sáng, nước, nhiệt độ

B. Ánh sáng, khí cacbonic, nhiệt độ, khí ôxi

C. Nhiệt độ, nước, khí cacbonic, chất diệp lục

D. Ánh sáng, nước, khí cacbonic, nhiệt độ.

Câu 12: Hầu hết sinh vật trên trái đất sống được là nhờ quang hợp của cây xanh đã

A. Cung cấp khí oxi

B. Cung cấp chất hữu cơ

C. Góp phần điều hòa không khí

D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?

A. Đáp ứng về nhu cầu ánh sáng cho cây quang hợp

B. Đáp ứng về nhu cầu nhiệt độ cho cây quang hợp

C. Cây được phát triển trong điều kiện thời tiết phù hợp sẽ thỏa mãn được những đòi hỏi về các điều kiện bên ngoài giúp cho sự quang hợp của cây

D. Câu A và B đúng

Câu 14: Không có cây xanh thì không có sự sống của sinh vật hiện nay trên Trái Đất?

A. Đúng. Vì mọi sinh vật trên Trái Đất hô hấp đều cần ôxi do cây xanh thải ra trong quang hợp.

B. Đúng. Vì mọi sinh vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ do cây xanh quang hợp tạo ra.

C. Không đúng. Vì không phải tất cả mọi sinh vật đều phải sống nhờ vào cây xanh.

D. Đúng Vì con người và hầu hết các loài động vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí ôxi do cây xanh tạo ra

Câu 15: Tại sao có những cây sống ở chỗ thiếu ánh sáng như tán cây rừng, dưới bóng cây vẫn có lá mầu xanh tươi và phát triển tốt?

A. Vì những cây này bộ rễ phát triển dài ra khỏi chỗ rợp để nhận ánh sáng

B. Vì những cây này là cây lấy chất dinh dưỡng của cây chủ

C. Vì thỉnh thoảng có các ánh chớp lóe cung cấp ánh sáng cho cây

D. Vì những cây này thuộc loại cây ưa bóng, không cần thiết nhiều ánh sáng

Đáp án

Câu 1 – C Câu 2 – D Câu 3 – A Câu 4 – B Câu 5 – B Câu 6 – A Câu 7 – D Câu 8 – D
Câu 9 – B Câu 10- D Câu 11 – D Câu 12- D Câu 13- C Câu 14- D Câu 15- D

Trên đây CITD tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Sinh học 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button