Giáo dục

Lý thuyết Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Lý thuyết Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Tóm tắt lý thuyết Vận chuyển các chất trong thân

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 17 được thư viện đề thi CITD sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Chúc các bạn học tốt.

BÀI 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN

A. Lý thuyết Sinh học 6 bài 17

1. Vận chuyển nước và muối khoáng

Bạn đang xem: Lý thuyết Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

* Thí nghiệm:

– 2 cành hoa màu trắng, cho vào 2 cốc nước

– Cốc A: nước có pha mực đỏ

– Cốc B: nước trong

– Để ra chỗ thoáng gió

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 17

* Kết quả:

– Cốc A: cánh hoa chuyển sang màu đỏ

– Cốc B: cánh hoa không đôi màu

→ Màu sắc của cánh hoa giống với màu của dung dịch trong cốc thí nghiệm

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 17

* Quan sát lát cắt ngang thân

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 17

– Mạch gỗ trong cốc A bị nhuộm màu đỏ của dung dịch trong cốc thí nghiệm

* Kết luận:

Nước và muối khoáng được vận chuyển lên thân nhờ mạch gỗ

2. Vận chuyển chất hữu cơ

* Thí nghiệm:

– Dùng dao sắc bóc 1 khoanh vỏ trên cành cây

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 17

– Quan sát vị trí quanh vết cắt khoanh vỏ của cành cây đó sau 1 tháng

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 17

* Kết quả: Khi bóc vỏ là cắt đứt mạch rây. Vì vậy các chất hữu cơ vận chuyển qua mạch rây bị ứ lại ở mép trên, không chuyển xuống được, các tế bào tầng sinh vỏ ở đây nhận được rất nhiều dinh dưỡng, phân chia mạnh hơn làm cho mép trên phình to.

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 17

* Kết luận: Chất hữu cơ trong cây được vận chuyển từ lá xuống đến các cơ quan nhờ mạch rây

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 17

– Mạch gỗ vận chuyển nước, muối khoáng từ rễ lên thân và lá.

– Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ lá xuống thân, rễ.

B. Bài tập sinh học 6 và hướng dẫn giải

Câu 1: Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Hướng dẫn trả lời:

Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Tiếp đó cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu. Cho biết nước và muối khoáng được vận chuyển theo phần nào của cây.

Câu 2: Mạch rây có chức năng gì?

Hướng dẫn trả lời:

Chức năng của mạch rây là: vận chuyển các chất hữu cơ trong cây từ lá xuống thân và rễ

C. Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Nêu thành phần và chức năng của mạch gỗ và mạch rây.

Câu 2: Nêu động lực vận chuyển các chất trong mạch gỗ (xilem). Mạch gỗ gồm các tế bào chết thích nghi với quá trình vận chuyển nước và muối khoáng như thế nào?

Câu 3: Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá.

C. Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 17

Câu 1. Để nhận biết khả năng hút nước và muối khoáng của thực vật, ta nên chọn những cành hoa có bông màu gì?

A. Màu đỏ

B. Màu trắng

C. Màu tím

D. Màu vàng

Câu 2. Khi cắm một cành hoa trắng vào dung dịch coban thì sau một thời gian, màu sắc của cánh hoa sẽ thay đổi như thế nào?

A. Cánh hoa chuyển sang màu tím

B. Cánh hoa chuyển sang màu hồng

C. Cánh hoa chuyển sang màu đỏ

D. Cánh hoa chuyển sang màu xanh

Câu 3. Khi lấy cành của cây thân gỗ và tiến hành bóc một khoanh vỏ thì sau một thời gian sẽ xuất hiện hiện tượng gì tại vị trí này?

A. Phần mép vỏ ở phía dưới phình to ra

B. Phần mép vỏ ở phía trên phình to ra

C. Mép vỏ ở phía trên và phía dưới phần vỏ bị bóc đều phình to ra

D. Phần thân đã bị bóc vỏ bị phình to ra

Câu 4. Ở thực vật, nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ

A. Mạch gỗ.

B. Mạch rây.

C. Tế bào kèm.

D. Đai Caspari.

Câu 5. Cây nào dưới đây thường được trồng bằng cách chiết cành?

A. Cây nhãn

B. Cây chuối

C. Cây giang

D. Cây hành

Câu 6. Mạch rây có chức năng chủ yếu là gì?

A. Vận chuyển nước

B. Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

C. Tổng hợp chất hữu cơ

D. Vận chuyển muối khoáng

Câu 7. Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất dinh dưỡng từ rễ lên thân ở thực vật?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Phần mép vỏ phía trên bị phình to sau khi ta cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân

C. Hiện tượng lá cây bị héo quắt do Mặt Trời đốt nóng

D. Nhựa rỉ ra từ gốc cây bị chặt bỏ thân

Câu 8. Một cành hoa bị héo, sau khi ngâm trong nước, hoa bỗng tươi trở lại. Hiện tượng trên phản ánh vai trò của bộ phận nào đối với đời sống thực vật?

A. Mạch rây

B. Mạch gỗ

C. Ruột

D. Nội bì

Câu 9. Trong cơ thể thực vật, thành phần nào dưới đây được vận chuyển chủ yếu nhờ mạch rây?

A. Muối khoáng

B. Nước

C. Chất hữu cơ

D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 10. Ở thực vật, sự vận chuyển chất nào dưới đây thường diễn ra ngược chiều trọng lực?

A. Chất hữu cơ và muối khoáng

B. Nước và muối khoáng

C. Chất hữu cơ và nước

D. Nước, chất hữu cơ và muối khoáng

Câu 11: Bộ phận nào sau đây làm nhiệm vụ vận chuyển nước và muối khoáng?

A. Ruột

B. Vỏ và ruột

C. Mạch gỗ

D. Mạch rây

Câu 12: Bộ phận nào của cây làm nhiệm vụ vận chuyển các chất hữu cơ?

A. Vỏ và ruột

B. Ruột

C. Mạch rây

D. Mạch gỗ

Câu 13: Mạch gỗ có cấu tạo

A. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

B. Gồm những tế bào sống vách mỏng, có chức năng vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

C. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

D. Gồm những tế bào sống vách mỏng, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

Câu 14: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Mạch gỗ gồm những tế bào có ……………., không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

A. Vách hóa gỗ dày

B. Tế bào sống vách mỏng

C. Tế bào chết vách mỏng

D. Tế bào sống vách dày

Câu 15: Cây nào dưới đây thường được trồng bằng cách chiết cành?

A. Cây nhãn

B. Cây chuối

C. Cây giang

D. Cây hành

Câu 16: Điền cụm từ chính xác vào chỗ trống: Mạch gỗ gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày không có chất tế bào, có chức năng …………..

A. Tế bào sống, vách mỏng

B. Vận chuyển nước và muối khoáng

C. Vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây

D. Tế bào có vách hóa gỗ dày

Câu 17: Điền cụm từ chính xác vào chỗ trống: Mạch rất gồm những tế bào sống, vách mỏng có chức năng …………..

A. Tế bào sống, vách mỏng

B. Vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây

C. Tế bào có vách hóa gỗ dày

D. Vận chuyển nước và muối khoáng

Câu 18: Điền cụm từ chính xác vào chỗ trống: Mạch rây gồm những ………………. có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây

A. Vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây

B. Vận chuyển nước và muối khoáng

C. Tế bào có vách hóa gỗ dày

D. Tế bào sống, vách mỏng

Đáp án

Câu 1 – B Câu 2- D Câu 3 – B Câu 4 – A Câu 5 – A Câu 6 – B Câu 7- D Câu 8 – B Câu 9- C
Câu 10- B Câu 11 – C Câu 12 – C Câu 13 – A Câu 14 – A Câu 15 – A Câu 16 – B Câu 17 – B Câu 18 – D

Trên đây CITD tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button