Giáo dục

Lý thuyết Sinh học 6 bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Lý thuyết Sinh học 6 bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Lý thuyết Cấu tạo miền hút của rễ

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 10 được thư viện đề thi CITD sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Chúc các bạn học tốt.

A. Lý thuyết Sinh học 6 bài 10

Cấu tạo của miền hút gồm 2 phần chính:

Bạn đang xem: Lý thuyết Sinh học 6 bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

 • Vỏ:
  • Biểu bì có nhiều lông hút. Lông hút của tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan
  • Thịt vỏ có chức năng vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa
 • Trụ giữa:
  • Bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất
  • Ruột chứa chất dự trữ

B. Bài tập sinh học 6 về cấu tạo miền hút của rễ

Câu 1: Chỉ trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

Cấu tạo của miền hút gồm 2 phần chính:

 • Vỏ:
  • Biểu bì có nhiều lông hút. Lông hút của tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan
  • Thịt vỏ có chức năng vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa
 • Trụ giữa:
  • Bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất
  • Ruột chứa chất dự trữ

Câu 2: Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

Câu 3: Có phải tất cả các rễ đều có miền hút không? Vì sao?

Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút. Vì những cây mà rễ ngập trong nước thì nước và muối khoáng hòa tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì cúa rễ (không cần lông hút).

C. Trắc nghiệm bài về cấu tạo miền hút của rễ

Câu 1. Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ?

A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.

B. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.

C. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.

D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan – chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.

Câu 2. Lông hút ở rễ là một bộ phận của

A. Tế bào thịt vỏ.

B. Tế bào biểu bì.

C. Tế bào kèm.

D. Quản bào.

Câu 3. Thành phần nào dưới đây không được tìm thấy ở tế bào lông hút ở rễ?

A. Nhân

B. Vách tế bào

C. Không bào

D. Lục lạp

Câu 4. Khi nói về sự sắp xếp mạch rây và mạch gỗ tại miền hút của rễ, phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Mạch rây bao bên ngoài, mạch gỗ nằm ở phía trong

B. Mạch rây xếp một phía, mạch gỗ xếp ở phía đối diện

C. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

D. Mạch gỗ bao bên ngoài, mạch rây nằm ở phía trong

Câu 5. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất dự trữ?

A. Ruột

B. Bó mạch

C. Biểu bì

D. Thịt vỏ

Câu 6. Các tế bào biểu bì ở miền hút của rễ được sắp xếp thành mấy lớp?

A. 2 lớp

B. 1 lớp

C. 3 lớp

D. 4 lớp

Câu 7. Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào?

A. Biểu bì và ruột

B. Thịt vỏ và bó mạch

C. Ruột và bó mạch

D. Mạch rây và mạch gỗ

Câu 8. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào bao gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau và có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa?

A. Ruột

B. Bó mạch

C. Biểu bì

D. Thịt vỏ

Câu 9. Thành phần nào dưới đây của miền hút ở rễ bao gồm những tế bào có vách mỏng?

1. Mạch gỗ

2. Mạch rây

3. Ruột

A. 2, 3

B. 1, 2

C. 1, 3

D. 1, 2, 3

Câu 10. Nếu cắt bỏ lông hút thì ngay lập tức, rễ cây sẽ mất đi khả năng nào dưới đây?

A. Hút nước và muối khoáng

B. Vận chuyển các chất lên thân

C. Tăng trưởng về chiều dài

D. Hô hấp

Câu 11: Cấu tạo cắt ngang miền hút gồm mấy phần

A. Phần ngoài là lông hút, phần trong là ruột

B. Phần ngoài là vỏ, phần trong là trụ giữa

C. Phần ngoài là trụ, phần trong là vỏ

D. Phần ngoài là ống dẫn, phần trong là thịt

Câu 12: Khi nói về lông hút của rễ đáp nào sau đây không đúng?

A. Là tế bào biểu bì kéo dài

B. Có nhiệm vụ hút nước và muối khoáng hòa tan

C. Gồm những tế bào vách dày

D. Là miền quan trọng nhất của rễ

Câu 13: Đặc điểm nào sau đây khi nói về cấu tạo miền hút của rễ là sai?

A. Mạch gỗ: chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá

B. Mạch rây: chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

C. Thịt vỏ: chứa chất dự trữ

D. Lông hút: hút nước và muối khoáng hòa tan

Câu 14: Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất? Vì sao?

A. Miền trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền

B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ

C. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra

D. Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan cung cấp cho cây

Câu 15: Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào?

A. Biểu bì và ruột

B. Thịt vỏ và bó mạch

C. Ruột và bó mạch

D. Mạch rây và mạch gỗ

Đáp án

Câu 1 – D Câu 2 – B Câu 3 – D Câu 4 – C Câu 5 – A Câu 6 – B Câu 7 – C Câu 8 – D
Câu 9 – A Câu 10 – A Câu 11 – A Câu 12 – C Câu 13 – A Câu 14 – D Câu 15 – C

Trên đây CITD tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Sinh học 6 bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button