Giáo dục

Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài 18 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn Lịch sử 7 bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV). Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Lịch sử 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

A. Lý thuyết Lịch sử bài 18

1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ

 • Tháng 11- 1406 Trương Phụ chỉ huy 20 vạn quân Minh và hàng vạn dân phu chia làm 2 cánh sang xâm lược nước ta.
 • Bị đánh bại ở Lạng Sơn, Hồ Quý Ly lui về phòng ngự ở thành Đa Bang (Hà Tây), rồi lại lui về cố thủ ở thành Tây Đô (Vĩnh Lộc – Thanh Hóa) và bị quân Minh bắt vào cuối tháng 6-1907 ở Hà Tĩnh.
 • Kháng chiến của nhà Hồ thất bại do đường lối sai lầm, không dựa vào dân, làm mất lòng dân, chiến đấu đơn độc.

2. Chính sách cai trị của nhà Minh

 • Nhà Minh xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi nước ta thành quận Giao Chỉ
 • Thi hành chính sách đồng hóa, ngu dân, bóc lột tàn bạo.
 • Tăng thuế, bắt người đem về Trung Quốc
 • Thiêu hủy sách vở, bắt ta bỏ phong tục tập quán.
 • Chế độ thống trị của nhà Minh tàn bạo, đất nước bị tàn phá, nhân dân lầm than

3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần

a. Khởi nghĩa của Trần Ngỗi (1407- 1409)

 • Tháng 10- 1407,Trần Ngỗi xưng là hoàng đế Giản Định, lập căn cứ ở Nghệ An (1408); được Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân hưởng ứng, và thắng trận Bô cô (Nam Định).
 • Nội bộ nghĩa quân nghi ngờ giết hại lẫn nhau, khởi nghĩa tan rã.
 • 1409 Trần Ngỗi bị giặc bắt đưa về Trung Quốc.

b. Khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng (1409 –1414): (Trùng Quang chống quân Ngô)

Bạn đang xem: Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)

 • Trần Quý Khoáng là cháu vua Trần Nghệ Tông được Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị phò tá.
 • Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, hiệu là Trùng Quang. Cuộc khởi nghĩa phát triển từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.
 • Năm 1411 quân Minh xin thêm viện binh tấn công Thanh Hóa, nghĩa quân rút vào Thuận Hóa.
 • Năm 1413 quân Minh đánh Thuận Hóa, khởi nghĩa thất bại.
 • Nguyên nhân: do ách thống trị tàn bạo của quân Minh.
 • Đặc điểm: nổ ra sớm, liên tục mạnh mẽ.
 • Thất bại do: thiếu sự phối hợp, thiếu liên kết, nội bộ mâu thuẫn.
 • Sự khác nhau giữa cách đánh của nhà Trần chống quân Nguyên và nhà Hồ chống quân Minh:
 • Nhà Trần: dựa vào nhân dân, “lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh”; “đoản binh thắng trường trận”, vừa đánh cản giặc, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, buộc giặc phải đánh theo cách đánh của ta
 • Nhà Hồ: không dựa vào dân, không đoàn kết được toàn dân, chiến đấu đơn độc.

B. Trắc nghiệm Lịch sử bài 18

Câu 1: Quân Minh tiến vào xâm lược nước ta vào năm nào?

A. Năm 1400.

B. Năm 1406.

C. Năm 1407.

D. Năm 1408.

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK – 82)

Câu 2: Lực lượng nhà Minh vào xâm lược nước ta gồm bao nhiêu quân?

A. 10 vạn quân và hàng nghìn dân phu.

B. 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu.

C. 30 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.

D. 40 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK – 82)

Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh?

A. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kháng chiến, lực lượng quân đội nhỏ bé.

B. Nhà Hồ không có tinh thần kháng chiến.

C. Do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nên không được nhân dân ủng hộ kháng chiến.

D. Do quân Minh được Cham-pa giúp đỡ, nhà Hồ không chống đỡ nổi.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Nhà Hồ luôn mang tiếng ngụy triều, cướp ngôi nhà Trần nên không được lòng dân,nhân dân không ủng hộ cuộc kháng chiến của nhà Hồ.

Câu 4: Ý nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

A. Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao chỉ và sát nhập vào Trung Quốc.

B. Giữ nguyên bộ máy chính quyền và chính sách cai trị như thời nhà Hồ.

C. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta. Cưỡng bức nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

D. Đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc làm nô tì.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Nhà Minh thi hành nhiều chính sách cai trị đối với nước ta:

– Chính trị: Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao Chỉ sát nhập vào Trung Quốc.

– Kinh tế: Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì.

– Văn hoá:

+ Thi hành chính sách đồng hóa, ngu dân, bắt dân ta phải bỏ phong tục, tập quán theo phong tục của người Trung Quốc.

+ Tiêu hủy sách quý, mang về nhà Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

Câu 5: Chiến thắng của nghĩa quân Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh diễn ra ở đâu?

A. Yên Mô (Ninh Bình).

B. Thăng Hoa (Quảng Nam).

C. Bô Cô (Nam Định).

D. Thuận Hóa.

Chọn đáp án: A

Giải thích: cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi diễn ra vào 10 – 1407 tại Yên Mô (Ninh Bình).

Câu 6: Vì sao các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân xâm lược Minh lại thất bại?

A. Do nhà Trần đã suy sụp và nhân dân không muốn tầng lớp quý tộc nhà Trần tiếp tục lãnh đạo đất nước.

B. Do sự mất đoàn kết của những người lãnh đạo, không tập hợp được đông đảo nhân dân cả nước tham gia.

C. Những người lãnh đạo bất tài.

D. Có người tạo phản, bán đứng cuộc khởi nghĩa.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần thất bại là nội bộ mất đoàn kết và không tập hợp được đông đảo nhân dân tham gia và chưa trở thành phong trào yêu nước có quy mô toàn quốc.

VD: Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết hai tướng cùng tham gia khởi nghĩa là Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân dẫn đến khởi nghĩa nhanh chóng tan rã.

Câu 7: Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta nhằm mục đích

A. sát nhập nước ta vào Trung Quốc.

B. phát triển kinh tế ở nước ta.

C. phát triển văn hóa ở nước ta.

D. ổn định chính trị ở nước ta.

Chọn đáp án: A.

Giải thích: Chính sách cai trị của nhà Minh như xoá bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao Chỉ hay chính sách đồng hóa nhằm xóa sổ nước ta, biến nước ta thành một quận sáp nhập vào Trung Quốc, lệ thuộc vào TQ.

Câu 8: Nguyên nhân nào dẫn tới việc bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần chống quân Minh đầu thế kỷ XV?

A. Phù Trần diệt Hồ.

B. Do chính sách cai trị thâm độc và bóc lột tàn bạo của quân Minh.

C. Chống lại âm mưu đồng hóa của nhà Minh.

D. Do bị bóc lột thậm tệ, bị đóng hàng trăm thứ thuế.

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK – tr.83).

Câu 9: Biểu hiện nào không thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta?

A. Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

B. Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, bóc lột nhân dân ta.

C. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

D. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

Chọn đáp án: D

Giải thích:

– Đồng hóa về văn hóa:

+ Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

+ Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

– Đồng hóa về chính trị:

+ Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

Câu 10: Hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân đô hộ Minh là

A. Khởi nghĩa Phạm Ngọc và Lê Ngã.

B. Khởi nghĩa Phạm Trấn và Khởi nghĩa Trần Nguyệt Hồ.

C. Khởi nghĩa Trần Ngỗi và khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

D. Khởi nghĩa Phạm Tất Đại và khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi.

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK – tr.83).

Câu 11: Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?

A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.

B. Quân Minh tràn vào xâm lược

C. Nhà Hồ sụp đổ hoàn toàn.

D. Cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Hồ bùng nổ.

Chọn đáp án: B

Câu 12: Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ

A. Thanh Hóa đến Thuận Quảng.

B. Thanh Hóa đến Hóa Châu.

C. Thanh Hóa đến Nghệ An.

D. Thăng Long đến Thanh Hóa.

Chọn đáp án: B

Câu 13: Nhà Minh sử dụng duyên cớ nào để xuất quân tấn công Đại Ngu?

A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần

B. Nhà Hồ không thực hiện triều cống theo lệ

C. Nhà Hồ không tiếp nhận sắc phong của vua Minh

D. Nhà Hồ gây xung đột ở biên giới nhà Minh

Chọn đáp án: A

Câu 14: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” Hai câu thơ trên phản ánh điều gì?

A. Chính sách cai trị tàn bạo của quân Minh.

B. Sự phản bội của một số binh lính.

C. Quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta.

D. Cuộc sống khổ cực của nhân dân ta.

Chọn đáp án: A

Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta?

A. Thi hành chính sách đồng hóa tàn bạo.

B. Đặt ra những thứ thuế vô lý để bóc lột nhân dân ta.

C. Thiết lập một chính quyền tay sai bản xứ

D. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

Chọn đáp án: C

Câu 16: Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách thống trị của nhà Minh?

A. Nhà Minh không thực hiện lời hứa khôi phục nhà Trần.

B. Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh.

C. Sự phục hồi lực lượng của các quý tộc Trần.

D. Tranh thủ cơ hội chính quyền Minh suy yếu.

Chọn đáp án: B

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới sự thất bại nhanh chóng của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh?

A. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân đánh giặc

B. Tương quan lực lượng quá chênh lệch

C. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị chu đáo

D. Nhà Hồ đang trong giai đoạn khủng hoảng suy vong

Chọn đáp án: A

Câu 18: Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn)?

A. Lãnh đạo là các quý tộc nhà Trần.

B. Có sự thống nhất trên phạm vi cả nước.

C. Diễn ra liên tục trên phạm vi rộng lớn.

D. Đều bị đàn áp đẫm máu.

Chọn đáp án: B

Câu 19: Điểm khác nhau cơ bản giữa đường lối kháng chiến của nhà Hồ so với nhà Trần là

A. Thiên về phòng thủ, bị động.

B. Vừa đánh cản giặc, vừa rút lui chiến lược.

C. Huy động sức mạnh toàn dân.

D. Thực hiện “Vườn không nhà trống”.

Chọn đáp án: A

Câu 20: Bài học kinh nghiệm điển hình được rút ra từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo cho các cuộc đấu tranh thời kì sau là

A. Phải có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt

B. Phải đoàn kết được toàn dân tộc

C. Phải quy tụ được những tướng lĩnh tài giỏi

D. Phải có những cách đánh giặc độc đáo

Chọn đáp án: B

Với nội dung bài Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV) các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ, chính sách cai trị của nhà Minh…

Ngoài Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV) đã được CITD giới thiệu, mời các bạn cùng tham khảo thêm Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 7, Giải bài tập SBT môn Lịch sử 7 để hoàn thành tốt chương trình học THCS.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button