Giáo dục

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản được CITD tổng hợp và chia sẻ. Gồm các câu hỏi lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm, giúp các em nắm được các ngành lâm nghiệp và thủy sản từ đó áp dụng trả lời các câu hỏi cuối bài. Chúc các em học tốt, dưới đây là nội dung chi tiết, mời các em cùng tham khảo

A. Lý thuyết

1. Lâm nghiệp

a) Tài nguyên rừng.

– Tài nguyên rừng đang bị cạn kiệt. Năm 2000, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng chiếm tỉ lệ thấp (gần 11,6 triệu ha) tài nguyên nhân chủ yếu do con người khai thác bừa bãi.

Bạn đang xem: Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản

– Rừng nước ta gồm có: rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Trong đó diện tích chủ yếu là rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

+ Rừng sản xuất chủ yếu ở miền núi thấp và trung du, có vai trò cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

+ Rừng phòng hộ phân bố ở đầu nguồn các con sông hoặc các vùng ven biển có tác dụng hạn chế thiên tai, lũ lụt, chắn cát, chắn sóng…

+ Rừng đặc dụng là các vườn quốc gia, các khu dự trữ thiên nhiên (Vườn quốc gia: Cúc Phương, Cát Bà, Ba Bể, Cát Tiên…).

b) Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp.

– Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản được phát triển gắn với các vùng nguyên liệu.

– Hiện nay, mô hình nông – lâm kết hợp đang được phát triển góp phần bảo vệ rừng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

– Để bảo vệ tài nguyên rừng cần khai thác hợp lý kết hợp với trồng mới và bảo vệ rừng.

2. Ngành thủy sản

Có ý nghĩa to lớn về kinh tế – xã hội và góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển của nước ta.

a) Nguồn lợi thủy sản.

– Thuận lợi:

+ Nước ta có nhiều ngư trường lớn thuận lợi cho đánh bắt thủy sản.

Bốn ngư trường trọng điểm là: Cà Mau – Kiên Giang, Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng – Quảng Ninh, Hoàng Sa – Trường Sa.

+ Ven biển có nhiều bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn, vũng, vịnh và nhiều đảo thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn.

+ Nước ta còn có nhiều sông, hồ… có thể nuôi cá, tôm nước ngọt.

– Khó khăn:

+ Ảnh hưởng của thiên tai như bão, gió mùa đông bắc.

+ Nhiều vùng biển bị suy thoái, nguồn lợi thủy sản suy giảm.

+ Quy mô ngành thủy sản còn nhỏ, thiếu vốn đầu tư.

b) Sự phát triển và phân bố ngành thủy sản.

– Khai thác thủy sản:

+ Sản lượng tăng khá nhanh, chủ yếu do tăng số lượng tàu thuyền và công suất tàu.

+ Phát triển nhất ở vùng duyên hải NamTrung Bộ và Nam Bộ. Các tỉnh dẫn đầu là Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

– Nuôi trồng thủy sản:

+ Phát triển nhanh, đặc biệt là nuôi tôm, cá; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

+ Các tỉnh dẫn đầu là Cà Mau, An Giang, Bến Tre.

+ Nuôi trồng thủy sản có tốc độ tăng nhanh hơn khai thác.

Hiện nay, sản xuất thủy sản phát triển mạnh mẽ, xuất khẩu thủy sản tăng vượt bậc, thị trường mở rộng.

+ Rừng nước ta cần được khai thác hợp lí đi đôi với trồng mới và bảo vệ rừng.

+ Sản xuất thủy sản phát triển mạnh mẽ, xuất khẩu thủy sản tăng vượt bậc.

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Loại rừng nào có thể tiến hành khai thác gỗ đi đôi với trồng mới?

A. Rừng sản xuất.

B. Rừng phòng hộ.

C. Rừng đặc dụng.

D. Tất cả các loại rừng trên.

Rừng sản xuất cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến gỗ và cho xuất khẩu. Vừa có thể khai thác, vừa trồng mới được.

Đáp án: A.

Câu 2: Lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong phát triển kinh tế – xã hội và có vai trò

A. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.

B. Giữ gìn môi trường sinh thái.

C. Bảo vệ con người và động vật.

D. Thúc đẩy sự phát triển ngành chăn nuôi.

Lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong phát triển kinh tế – xã hội và có vai trò giữ gìn môi trường sinh thái.

Đáp án: B.

Câu 3: Nước ta gồm những loại rừng nào?

A. Rừng sản xuất, rừng sinh thái và rừng phòng hộ

B. Rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh và rừng đặc dụng

C. Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất

D. Rừng sản xuất, rừng quốc gia và rừng phòng hộ

Nước ta gồm có 3 loại rừng, đó là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Đáp án: C.

Câu 4: Cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến gỗ và cho sản xuất là

A. Rừng sản xuất

B. Rừng đặc dụng

C. Rừng nguyên sinh

D. Rừng phòng hộ

Rừng sản xuất là rừng cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến gỗ và cho sản xuất.

Đáp án: A.

Câu 5: Các khu rừng đầu nguồn, các cánh rừng chắn cát bay ven biển,… thuộc loại rừng nào?

A. Rừng sản xuất.

B. Rừng đặc dụng.

C. Rừng nguyên sinh.

D. Rừng phòng hộ.

Rừng phòng hộ là các khu rừng đầu nguồn các con sông, các cánh rừng chắn cát bay dọc theo dải ven biển miền Trung, các dải rừng ngập mặn ven biển.

Đáp án: D.

Câu 6: Nước ta có mấy ngư trường lớn trọng điểm

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nước ta có 4 ngư trường trọng điểm, đó là ngư trường Cà Mau – Kiên Giang, ngư trường Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu, ngư trường Hải Phòng – Quảng Ninh và ngư trường quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa.

Đáp án: D.

Câu 7: Nước ta có điều kiện thuận lợi để nuôi trồng thủy sản nước mặn là do

A. Nước ta có nhiều cửa sông rộng lớn

B. Nước ta có những bãi triều, đầm phá

C. Có nhiều đảo, vũng, vịnh

D. Có nhiều sông, hồ, suối, ao,…

Nguyên nhân chủ yếu nước ta có điều kiện thuận lợi để nuôi trồng thủy sản nước mặn là do nước ta có nhiều đảo, vũng, vịnh,…

Đáp án: C.

Câu 8: Nghề cá ở nước ta phát triển mạnh ở

A. Trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

B. Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ

C. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nghề cá ở nước ta phát triển mạnh ở các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án: C.

Câu 9: Sản lượng thủy sản nước ta tăng khá mạnh do

A. Tăng số lượng tàu thuyền và tăng công suất tàu.

B. Tăng người lao động có tay nghề.

C. Tăng cường đánh bắt xa bờ.

D. Tăng số làng nghề làm tàu, thuyền và dụng cụ bắt cá.

Sản lượng thủy sản nước ta tăng khá mạnh do tăng số lượng tàu thuyền và tăng công suất tàu. Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng khai thác như Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận,…

Đáp án: A.

Câu 10: Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng khai thác hải sản là

A. Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Quảng Ninh.

B. Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Cà Mau.

C. Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Ninh Thuận.

D. Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng khai thác hải sản là: Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

Đáp án: D.

Câu 11: Hiện nay vùng phát triển ngành thủy sản mạnh nhất nước ta là

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Cả ba vùng trên

Đáp án: B

Câu 12: Kim ngạch xuất khẩu ngành thủy sản nước ta (năm 2002) đạt gần 2014 triệu USD. So với ngành dầu khí, may mặc, giầy da thì kim ngạch ngành thủy sản đứng thứ

A. Nhất

B. Nhì

C. Ba

D. Tư

Đáp án: C

Câu 13: Giá trị khoa học của vườn quốc gia là

A. Nơi bảo tồn nguồn gen

B. Cơ sở nhân giống, lai tạo giống

C. Phòng thí nghiệm tự nhiên

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 14: Tỉnh dẫn đầu về sản lượng khai thác hải sản trong cả nước là

A. Kiên Giang, Cà Mau

B. Bà Rịa – Vũng Tàu

C. Bình Thuận

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Câu 15: Tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất nước ta là

A. Cà Mau

B. An Giang

C. Bến Tre

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Câu 16: Ngành đánh bắt thủy hải sản nước ta còn hạn chế là do

A. Thiên nhiên nhiều thiên tai

B. Môi trường bị ô nhiễm, suy thoái

C. Thiếu vốn đầu tư

D. Ngư dân ngại đánh bắt xa bờ.

Đáp án: B

Câu 17: Vùng có tỉ lệ che phủ rừng lớn nhất nước ta là

A. Bắc Trung Bộ

B. Nam Trung Bộ

C. Tây Nguyên

D. Tây Bắc

Đáp án: A

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản được CITD chia sẻ trên đây. Hy vọng sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức bài và phân bố của ngành lâm nghiệp và thủy sản…từ đó áp dụng tốt để giải các bài tập liên quan đến lâm nghiệp và ngành thủy sản.

Như vậy CITD đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp và thủy sản. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Địa lý lớp 9, Giải bài tập Địa lí 9, Giải tập bản đồ Địa lí 9, Giải bài tập Địa Lí 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Địa Lí 9, Tài liệu học tập lớp 9

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button