Giáo dục

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp được CITD sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lí thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

A. Lý thuyết

1. Các nhân tố tự nhiên

– Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tạo cơ sở để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.

– Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

Bạn đang xem: Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

+ Khoáng sản phong phú: nhiên liệu (than, dầu khí), kim loại (sắt, thiếc..), phi kim loại (apaatit. pirit), vật liệu xây dựng (sét, đá vôi) thuận lợi phát triển công nghiệp năng lượng, luyện kim, hóa chất, vật liệu xây dựng.

+ Nguồn thủy năng có trữ lượng lớn -> phát triển thủy điện.

+ Tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật thuận lợi cho sự phát triển nông – lâm – ngư nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

=> Sự phân bố tài nguyên trên lãnh thổ tạo các thế mạnh khác nhau của các vùng.

2. Các nhân tố kinh tế – xã hội

Sự phát triển và phân bố công nghiệp phụ thuộc mạnh mẽ vào các nhân tố kinh tế – xã hội.

a) Dân cư và lao động.

– Dân số nước ta đông nên thị trường tiêu thụ lớn.

– Nguồn lao động dồi dào, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.

=> Điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp cần nhiều lao động và công nghệ cao, thu hút đầu tư nước ngoài.

b) Cơ sở vật chất – kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

– Hạn chế:

+ Trình độ công nghệ còn thấp.

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật chưa đồng bộ và chỉ phân bố tập trung ở một số vùng.

– Cơ sở hạ tầng, giao thông, bưu chính, điện năng đang từng bước được cải thiện.

c) Chính sách phát triển công nghiệp.

– Chính sách công nghiệp hoá và đầu tư phát triển công nghiệp.

– Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

– Đổi mới cơ chế quản lí kinh tế và chính sách kinh tế đối ngoại.

d) Thị trường.

– Thị trường trong nước khá rộng lớn, nhưng đang bị cạnh tranh quyết liệt bởi hàng ngoại nhập.

– Nước ta có những lợi thế nhất định trong xuất khẩu sang thị trường các nước phát triển, nhưng còn hạn chế về mẫu mã, chất lượng.

– Sức ép của thị trường đã và đang làm cho cơ cấu công nghiệp trở nên đa dạng, linh hoạt hơn.

+ Dựa vào tài nguyên thiên nhiên phong phú, nền công nghiệp nước ta co cơ cấu ngành đa dạng. Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

+ Sự phân bố các loại tài nguyên khác nhau tạo ra các thế mạnh khác nhau của từng vùng.

+ Sự phát triển và phân bố công nghiệp phụ thuộc mạnh mẽ vào các nhân tố kinh tế – xã hội.

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là

A. Địa hình

B. Khí hậu

C. Vị trí địa lý

D. Khoáng sản

Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là khoáng sản – nguồn nhiên liệu cho công nghiệp (dầu, khí, than,…).

Đáp án: D.

Câu 2: Dịch cúm H5N1 đã làm giảm đáng kể số lượng vật nuôi nào của nước ta?

A. Đàn trâu.

B. Đàn lợn.

C. Đàn bò.

D. Đàn gà, vịt.

Dịch cúm H5N1 là dịch cúm xảy ra trên đàn gà, vịt.

Đáp án: D.

Câu 3: Loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác là

A. Mangan, Crôm

B. Than đá, dầu khí

C. Apatit, pirit

D. Crôm, pirit

Than đá và dầu khí là hai loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác. Trong đó quan trọng như ngành điện lực, giao thông vận tải, phân bón…

Đáp án: B.

Câu 4: Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp

A. Công nghiệp năng lượng

B. Công nghiệp luyện kim màu

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp vật liệu xây dựng

Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa chất.

Đáp án: C.

Câu 5: Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Quảng Ninh là

A. Than

B. Hoá dầu

C. Nhiệt điện

D. Thuỷ điện

Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Quảng Ninh là ngành công nghiệp nhiệt điện với một số nhà máy nhiệt điện có công suất lớn và rất lớn như: Uông Bí,…

Đáp án: C.

Câu 6: Các nguồn tài nguyên khoáng sản như than, dầu, khí là nguyên liệu cho ngành công nghiệp

A. Công nghiệp luyện kim đen

B. Công nghiệp luyện kim màu

C. Công nghiệp năng lượng, hóa chất

D. Công nghiệp vật liệu xây dựng

Các nguồn tài nguyên khoáng sản như than, dầu, khí là nguyên liệu cho ngành công nghiệp năng lượng và hóa chất.

Đáp án: C.

Câu 7: Các nguồn tài nguyên khoáng sản như sắt, mangan, crom, chì, kẽm,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp

A. Công nghiệp chế biến thực phẩm

B. Công nghiệp luyện kim màu

C. Công nghiệp năng lượng, hóa chất

D. Công nghiệp vật liệu xây dựng

Các nguồn tài nguyên khoáng sản như sắt, mangan, crom, chì, kẽm,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp luyện kim đen và công nghiệp luyện kim màu.

Đáp án: B.

Câu 8: Các nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của nước ta là

A. Dân cư và lao động.

B. Thị trường, chính sách phát triển công nghiệp

C. Các nhân tố kinh tế – xã hội.

D. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng

Các nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của nước ta là thị trường và chính sách phát triển công nghiệp của nhà nước.

Đáp án: B.

Câu 9: Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành

A. Công nghiệp dầu khí.

B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

C. Công nghiệp cơ khí và hoá chất.

D. Công nghiệp điện tử.

Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Đáp án: B.

Câu 10: Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp

A. Nguồn lao động

B. Cơ sở hạ tầng

C. Chính sách, thị trường

D. Nguồn tài nguyên khoáng sản

Nguồn tài nguyên khoáng sản thuộc các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành công nghiệp.

Đáp án: D.

Câu 11: Hiện nay điều kiện ít hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp nước ta là

A. Dân cư và lao động

B. Cơ sở vật chất kĩ thuật và hạ tầng

C. Chính sách phát triển công nghiệp

D. Thị trường

Đáp án: B

Câu 12: Nhiên liệu sử dụng trong công nghiệp gồm một số khoáng sản chủ yếu là

A. sắt, đồng, chì, kẽm

B. than, dầu, khí đốt

C. apatit, phốt phorit

D. đá vôi, cao lanh, sét

Đáp án: B

Câu 13: Sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta phụ thuộc trước hết vào

A. Nhân tố tự nhiên

B. Nhân tố kinh tế – xã hội

C. Nhân tố đầu tư nước ngoài

D. Thị trường

Đáp án: B

Câu 14: Cơ sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm là nguồn tài nguyên

A. Quý hiếm

B. Dễ khai thác

C. Gần khu đông dân cư

D. Có trữ lượng lớn.

Đáp án: D

Câu 15: Địa phương nào sau đây là nơi tập trung trữ lượng và khai thác than lớn nhất nước ta hiện nay

A. Thái Nguyên

B. Vĩnh Phúc

C. Quảng Ninh

D. Lạng Sơn

Đáp án: C

Câu 16: Nước ta đông dân là một lợi thế để phát triển các ngành công nghiệp nhờ

A. Nguồn lao động dồi dào

B. Khả năng tiếp thu khoa học, kỹ thuật nhanh

C. Thị trường tiêu thụ lớn

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 17: Nhân tố có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và phân bố ngành than, thủy điện, luyện kim là

A. tài nguyên, nguyên liệu, năng

B. nguồn lao động

C. thị trường tiêu thụ

D. cơ sở vật chất kĩ thuật

Đáp án: A

Với nội dung bài Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về các nhân tố tự nhiên và kinh tế – xã hội làm ảnh hưởng đến sự phát triển ngành công nghiệp…

Như vậy CITD đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Địa lý lớp 9, Giải bài tập Địa lí 9, Giải tập bản đồ Địa lí 9, Giải bài tập Địa Lí 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Địa Lí 9, Tài liệu học tập lớp 9

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button