Giáo dục

Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 22: Việt Nam – đất nước, con người

Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 22: Việt Nam – đất nước, con người

Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 22: Việt Nam – đất nước, con người được CITD sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

A. Lý thuyết Địa lý 8 bài 22

1. Việt Nam trên bản đồ thế giới

– Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Bạn đang xem: Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 22: Việt Nam – đất nước, con người

– Việt Nam đang hợp tác với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển

– Năm 1986, nước ta bắt đầu Công cuộc Đổi mới toàn diện nền kinh tế đã đạt được những thành tựu to lớn và vững chắc.

+ Sản xuất nông nghiệp liên tục phát triển, một số các nông sản xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, cao su, chè, điều và thủy sản.

+ Công nghiệp từng bước khôi phục và phát triển mạnh mẽ.

+ Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối, hợp lí theo hướng kinh tế thị trường.

+ Đời sống nhân có nhiều cải thiện.

– Mục tiêu chiến lược 20 năm 2001-2020: đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

lý thuyết địa lý 8

3. Học địa lí Việt Nam như thế nào

– Kiến thức địa lí Việt Nam gồm phần tự nhiên và kinh tế – xã hội.

– Để học tốt ngoài học và làm tốt các bài tập trong SGK cần sưu tầm các tài liệu, khảo sát thực tế, du lịch,…

B. Trắc nghiệm Địa lý 8 bài 22

Câu 1: Lãnh thổ Việt Nam gồm bộ phận:

A. Phần đất liền

B. Các đảo và vùng biển

C. Vùng trời

D. Cả 3 ý A, B, C.

Đáp án: D. Cả 3 ý A, B, C.

Giải thích: Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. (trang 78 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 2: Việt Nam gắn với châu lục và đại dương nào:

A. Châu Á và Ấn Độ Dương.

B. Châu Á và Thái Bình Dương.

C. Châu Đại Dương và Ấn Độ Dương.

D. Châu Đại Dương và Thái Bình Dương.

Đáp án: B. Châu Á và Thái Bình Dương.

Giải thích: Việt Nam nằm phía Đông Nam châu Á và phía đông thông qua biển Đông ra Thái Bình Dương.

Câu 3: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào

A. 1967

B. 1984

C. 1995

D. 1997

Đáp án: C. 1995

Giải thích: (trang 58 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 4: Xây dựng lại đất nước, nhân dân ta có xuất phát điểm

A. rất thấp

B. thấp

C. cao

D. rất cao

Đáp án: A. rất thấp

Giải thích: Chiến tranh xuân lược và chế độ thực dân kéo dài đã tàn phá đất nước, hủy hoại môi trường, để lại những hậu quả nặng nề trên đất nước ta. Nên khi xây dựng lại đất nước, nhân dân ta phải đi lên từ xuất phát điểm rất thấp, nhiều khi phải xây dựng lại từ đầu. (trang 78 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 5: Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế của nước ta bắt đầu từ năm nào?

A. 1945

B. 1975

C. 1986

D. 1995

Đáp án: C.1986

Giải thích: (trang 78 SGK Địa lí lớp 8).

Câu 6: Những thành tựu nào không đúng trong sản xuất nông nghiệp mà Việt Nam đạt được sau công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tê

A. Sản xuất nông nghiệp lên tục phát triển.

B. Sản xuất lương thực tăng cao, đảm bảo vững chắc vấn đề an ninh lương thực.

C. Sản xuất lương thực tăng cao, hiện nay sản lượng lương thực nước ta đứng thứ 2 trên thế giới.

D. Một số nông sản xuất khẩu chủ lực: gạo, cà phê, cao su, chè, điều và hải sản.

Đáp án: C. Sản xuất lương thực tăng cao, hiện nay sản lượng lương thực nước ta đứng thứ 2 trên thế giới.

Giải thích: (trang 79 SGK Địa lí 8).

Câu 7: Những thành tựu trong sản xuất công nghiệp mà Việt Nam đạt được sau công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tê

A. Sản xuất công nghiệp từng bước khôi phục và phát triển mạnh mẽ.

B. Tỉ trọng của sản xuất công nghiệp ngày càng tăng trong cơ cấu GDP.

C. Các ngành công nghiệp theo chốt: dầu khí, than, thép, xi, măng, giấy, đường.

D. Tất cả ý trên.

Đáp án: D. Tất cả ý trên.

Giải thích: (trang 79 SGK Địa lí 8).

Câu 8: Cơ cấu kinh tế của Việt Nam thay đổi như thế nào sau công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tê:

A. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP.

B. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp tăng tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP.

C. Tăng tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp giảm tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP

D. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp tăng tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP

Đáp án: A. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP.

Giải thích: (trang 79 SGK Địa lí 8).

Câu 9: Mục tiêu chiến lược 20 năm 2001-2020 của nước ta:

A. Đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

B. Đến năm 2020 nước ta phải đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân.

C. Đến năm 2020 nước ta phải phát triển các ngành công nghiệp hiện đại: nguyên tử, hàng không vũ trụ, …

D. Đến năm 2020, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu.

Đáp án: A. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỉ trong khu vực công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP.

Giải thích: (trang 80 SGK Địa lí 8).

Câu 10: Để học tốt môn Địa lí Việt Nam, các em cần làm gì?

A. Học thuộc tất cả các kiến thức trong SGK.

B. Làm tất cả các bài tập trong SGK và sách bài tập.

C. Học thuộc tất cả các kiến thức và làm tất cả các bài tập trong SGK và sách bài tập

D. Ngoài học và làm tốt các bài tập trong sách cần sưu tầm các tài liệu, khảo sát thực tế, du lịch,…

Đáp án: D. Ngoài học và làm tốt các bài tập trong sách cần sưu tầm các tài liệu, khảo sát thực tế, du lịch,…

Giải thích: (trang 80 SGK Địa lí 8).

Với nội dung bài Việt Nam – đất nước, con người các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về địa lý Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam trên bản đồ thế giới …

Câu 11: Trong cơ cấu GDP của nước ta (bảng 22.1) năm 1990 và năm 2000, ngành có tỉ trọng tăng dần là

A. Nông nghiệp, dịch vụ

B. Nông nghiệp, công nghiệp.

C. Tất cả đều sai.

D. Công nghiệp, dịch vụ.

Đáp án: D

Câu 12: Vị trí tiếp giáp trên đất liền, trên biển làm cho nước ta:

A. Tất cả đều đúng

B. Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa với nhiều nước trên thế giới

C. Dễ dàng giao lưu, hợp tác với nhiều nước trên thế giới

Đáp án: A

Câu 13: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?

A. 1993

B. 1995

C. 1996

D. 1994

Đáp án: B

Câu 14: Mục tiêu tổng quát trong chiến lược năm 2001-2010 của nước ta là:

A. Trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

B. Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

C. Tất cả đều đúng.

D. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân.

Đáp án: C

Câu 15: Nước nào sau đây không có chung biên giới trên đất liền với Việt Nam?

A. Trung Quốc.

B. Cam-pu-chia.

C. Thái Lan.

D. Lào.

Đáp án: C

Câu 16: Công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội của nước ta được triển khai từ năm nào?

A. 1986

B. 1985

C. 1988

D. 1987

Đáp án: A

Câu 17: Để làm giàu thêm vốn hiểu biết về địa lí ngoài việc đọc kĩ, hiểu và làm tốt bài tập trong sách giáo khoa, các em cần phải:

A. Sinh hoạt tập thể ngoài trời.

B. Tham quan, du lịch.

C. Khảo sát thực tế.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Câu 18: Cơ cấu kinh tế của nước ta ngày càng cân đối, hợp lí hơn theo hướng:

A. Tiến dần tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B. Định hướng xã hội chủ nghĩa.

C. Kinh tế thị trường.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: A

Câu 19: Dựa vào bảng 22. 1. cho biết tỉ trọng ngành kinh tế nào có xu hương giảm dần?

Lý thuyết địa lý 8

Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam năm 1990 và năm 2000 (đơn vị %)
A. Nông nghiệp.

B. Dịch vụ.

C. Công nghiệp,

D. Tất cả đều sai.

Đáp án: A

Câu 20: Việt Nam gắn liền với châu lục nào, đại dương nào?

A. Châu Á – Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

B. Tất cả đều sai.

C. Châu Á – Thái Bình Dương.

D. Châu Á – Ấn Độ Dương.

Đáp án: C

Như vậy CITD đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 22: Việt Nam – đất nước, con người. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Lý thuyết Địa lý lớp 8, Giải bài tập Địa lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8, Giải Vở BT Địa Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button