Giáo dục

Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 30: Kinh tế châu Phi

Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 30: Kinh tế châu Phi

Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 30: Kinh tế châu Phi được CITD sưu tầm và đăng tải sẽ tóm tắt phần nội dung chính của bài học, giúp các em học sinh lớp 7 nắm vững lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm của bài. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

A. Lý thuyết Địa lý bài 30

1. Nông nghiệp

a) Trồng trọt

– Cây công nghiệp nhiệt đới được chú trọng phát triển theo hướng chuyên môn hóa nhằm mục đích xuất khẩu.

Bạn đang xem: Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 30: Kinh tế châu Phi

– Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt.

– Hình thức canh tác: Làm nương rẫy phổ biến, kĩ thuật lạc hậu.

Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 30

b) Chăn nuôi

– Chăn nuôi kém phát triển.

– Hình thức chăn thả là phổ biến và phụ thuộc vào tự nhiên.

2. Công nghiệp

– Phần lớn nền công nghiệp chậm phát triển, lạc hậu. Giá trị sản lượng công nghiệp chiếm 2% toàn thế giới.

– Các ngành chủ đạo: chủ yếu là khai thác khoáng sản; ngoài ra có công nghiệp thực phẩm, lắp ráp cơ khí.

– Công nghiệp phát triển không đều giữa các nước. Các nước có nền công nghiệp tương đối phát triển là Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri…

– Khó khăn: Thiếu lao động kĩ thuật, thiếu vốn, cơ sở hạ tầng lạc hậu…

B. Trắc nghiệm Địa lý bài 30

Câu 1: Nguyên nhân các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là

A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.

B. Chính sách phát triển của châu lục.

C. Nguồn lao động dồi dào với nhiều kinh nghiệm sản xuất.

D. Nền văn minh từ trước.

Nguyên nhân chủ yếu các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là do ở khu vực có các điều kiện tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng, sông ngòi,…) thuận lợi cho sự phát triển của cây công nghiệp lâu năm (ca cao, cà phê, cọ dầu,…).

Chọn: A.

Câu 2: Cà phê được trồng nhiều ở

A. Các nước phía Tây và phía Đông châu Phi.

B. Các nước phía Tây và phía Nam châu Phi.

C. Các nước phía Nam và phía Đông châu Phi.

D. Các nước phía Nam và phía Bắc châu Phi.

Cà phê là cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều ở các nước phía Tây và phía Đông châu Phi.

Chọn: A.

Câu 3: Châu Phi có những cây lâu năm chủ yếu

A. Chè, cà phê, cao su và điều.

B. Ca cao, cà phê, cọ dầu, chè, bông.

C. Cà phê, chè, điều, bông và cọ dầu.

D. Ca cao, cà phê, cao su, tiêu, điều và chè.

Ở châu Phi có những cây công nghiệp lâu năm (sắp xếp theo thứ tự có diện tích lớn nhất, cây quan trọng nhất,…) là ca cao, cà phê, cọ dầu, chè, bông.

Chọn: B.

Câu 4: Hình thức canh tác chủ yếu ở châu Phi là

A. Chuyên môn hóa sản xuất.

B. Đa dạng hóa cây trồng hướng ra xuất khẩu.

C. Làm nương rẫy phổ biến, kĩ thuật lạc hậu.

D. Sử dụng công nghiệp cao trong sản xuất.

Hình thức canh tác chủ yếu ở châu Phi là canh tác nương rẫy còn khá phổ biến, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón và chủ yếu dựa vào sức người.

Chọn: C.

Câu 5: Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức

A. Chăn thả.

B. Bán công nghiệp.

C. Công nghiệp.

D. Công nghệ cao.

Chăn nuôi ở châu Phi nhìn chung kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến nhất. Một số con vật nuôi phổ biến là cừu và dê.

Chọn: A.

Câu 6: Giá trị sản xuất công nghiệp của châu Phi chiếm

A. 2% toàn thế giới.

B. 5% toàn thế giới.

C. 7% toàn thế giới.

D. 10% toàn thế giới.

Giá trị sản xuất công nghiệp của châu Phi chiếm 2% toàn thế giới. Ngoài các ngành truyền thống còn có một số ngành công nghiệp hiện đại như công nghiệp thực phẩm, lắp ráp cơ khí,…

Chọn: A.

Câu 7: Các nước có ngành công nghiệp tương đối phát triển là

A. An-giê-ri, Ai Cập.

B. Ai Cập, Ni-giê.

C. Cộng hòa Nam Phi, Ai Cập.

D. Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri.

Các nước có ngành công nghiệp tương đối phát triển là Cộng hòa Nam Phi và An-giê-ri với một số ngành công nghiệp như luyện kim, chế tạo máy, sản xuất ô tô, lắp ráp,…

Chọn: D.

Câu 8: Hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là

A. Chế biến lương thực, thực phẩm.

B. Khai thác khoáng sản.

C. Dệt may.

D. Khai thác rừng và chế biến lâm sản.

Châu Phi là một châu lục giàu có về tài nguyên khoáng sản (vàng, kim cương, uranium,…) nên các hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là khai thác khoáng sản.

Chọn: B.

Câu 9: Các mỏ dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu

A. Phía Nam và phía Bắc của châu Phi.

B. Phía Tây và phía Bắc châu Phi.

C. Phía Bắc của châu Phi.

D. Phía Tây và phía Đông châu Phi.

Các mỏ dầu và khí đốt phân bố chủ yếu ở phía Bắc của châu Phi. Ngoài ra có phân bố một số ít ở phía Bắc vịnh Ghi-nê.

Chọn: C.

Câu 10: Các hoạt động luyện kim màu, hóa chất phân bố chủ yếu

A. Phía Nam và phía Bắc của châu Phi.

B. Phía Nam của châu Phi.

C. Phía Bắc của châu Phi.

D. Phía Tây và phía Đông châu Phi.

Các hoạt động sản xuất công nghiệp như luyện kim màu, hóa chất chủ yếu phân bố ở phía Nam của châu Phi. Ngoài ra còn phân bố một số ít ở rìa phía Bắc của châu Phi.

Chọn: B.

Câu 11: Quốc gia nào ở châu Phi có nền công nghiệp lọc dầu phát triển nhất?

A. Li-bi

B. An-giê-ri

C. Ma-rốc

D. Công-gô

Câu 12: Loại cây được trồng nhiều nhất ở Châu Phi là

A. Cây lương thực

B. Cây công nghiệp

C. Cây ăn quả

D. Cây lấy gỗ.

Câu 13: Loại hình chăn nuôi phát triển nhất Châu Phi là

A. Nuôi trồng thủy hải sản

B. Chăn thả gia cầm

C. Chăn nuôi gia súc

D. Chăn thả gia súc lớn.

Câu 14: Ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất Châu Phi là

A. Hóa chất

B. Ô tô

C. Luyện kim

D. Khai khoáng.

Câu 15: Nguyên nhân các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là

A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.

B. Chính sách phát triển của châu lục.

C. Nguồn lao động dồi dào với nhiều kinh nghiệm sản xuất.

D. Nền văn minh từ trước.

Câu 16: Cà phê được trồng nhiều ở

A. Các nước phía Tây và phía Đông châu Phi.

B. Các nước phái Tây và phía Nam châu Phi.

C. Các nước phía Nam và phía Đông châu Phi.

D. Các nước phía Nam và phía Bắc châu Phi.

Câu 17: Châu Phi có những cây lâu năm chủ yếu

A. Chè, cà phê, cao su và điều.

B. Ca cao, cà phê, cọ dầu, chè, bông.

C. Cà phê, chè, điều, bông và cọ dầu.

D. Ca cao, cà phê, cao su, tiêu, điều và chè.

Câu 18: Hình thức canh tác chủ yếu ở châu Phi là

A. Chuyên môn hóa sản xuất.

B. Đa dạng hóa cây trồng hướng ra xuất khẩu.

C. Làm nương rẫy phổ biến, kĩ thuật lạc hậu.

D. Sử dụng công nghiệp cao trong sản xuất.

Câu 19: Cây công nghiệp nhiệt đới trồng trong các đồn điền theo hướng chuyên môn hoá chủ yếu để

A. Tiêu thụ trong nước

B. Nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy

C. Xuất khẩu

D. Sản xuất công nghiệp

Câu 20: Cây công nghiệp xuất khẩu chủ yếu

A. Cọ dầu

B. Ca cao

C. Cà phê

D. Tất cả đều đúng

Với nội dung bài Kinh tế châu Phi các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về khái niệm về nông nghiệp, công nghiệp của châu Phi…

Như vậy CITD đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 30: Kinh tế châu Phi. Ngoài ra, để học tốt môn Địa lí lớp 7, mời các bạn tham khảo thêm: Địa lý lớp 7, Giải tập bản đồ Địa lí 7, Giải bài tập Địa Lí 7 ngắn nhất, Giải Vở BT Địa Lí 7, Tài liệu học tập lớp 7… được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button