Giáo dục

Lý thuyết Chia một số thập phân cho một số thập phân

Lý thuyết Chia một số thập phân cho một số thập phân

Lý thuyết Toán lớp 5: Chia một số thập phân cho một số thập phân

Lý thuyết Chia một số thập phân cho một số thập phân lớp 5 bao gồm chi tiết các dạng Toán chia số thập phân kèm theo cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

  1. Chia một số thập phân cho một số thập phân Toán 5

  Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

  – Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

  Bạn đang xem: Lý thuyết Chia một số thập phân cho một số thập phân

  – Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

  Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

  a) 13,11 : 2,3

  b) 31,25 : 1,25

  Cách giải:

  a) Ta đặt tính rồi làm như sau:

  Chia một số thập phân cho một số thập phân

  Vậy 13,11:2,3 = 5,7

  b) Ta đặt tính rồi làm như sau:

  Chia một số thập phân cho một số thập phân

  Vậy 31,25 : 1,25 = 25

  Chú ý: Khi chuyển dấu phẩy sang phải mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó bấy nhiêu chữ số 0

  Ví dụ 2: Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

  Ta phải thực hiện phép chia: 23,56 : 62 = ?

  Ta có: 23,56 : 6,2 = (23,56 x 10) : (6,2 x 10)

  23,56 : 6,2 = 235,6 : 62

  Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

  Chia một số thập phân cho một số thập phân

  Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số.

  Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62.

  Thực hiện phép chia 235,6 : 62

  Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8 (kg)

  Ví dụ 3: 82,55 : 1,27 = ?

  Ta đặt tính rồi làm như sau:

  Chia một số thập phân cho một số thập phân

  Phần thập phân của hai số 82,55 và 1,27 cùng có hai chữ số; bỏ dấu phẩy ở hai số đó được 8255 và 127

  Thực hiện phép chia 8255 : 127

  Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

  – Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

  – Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

  2. Chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; …

  Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

  a) 3,75 : 0,1

  b) 12,41 : 0,01

  Cách giải

  Chia một số thập phân cho một số thập phân

  Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho 0,1; ,0,01; 0,001;… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

  Nhận xét: Khi chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;… ta được kết quả bằng với việc nhân số thập phân đó với 10; ,100; 1000;…

  Bài tập luyện tập Phép chia số thập phân:

   Giải bài tập Chia một số thập phân cho một số thập phân – Toán lớp 5

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button