Giáo dục

Kim loại tác dụng với nước

Kim loại tác dụng với nước

Chuyên đề Hóa học lớp 9: Kim loại tác dụng với nước được CITD sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 9 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. Lý thuyết và phương pháp giải

1. Kim loại tác dụng với nước – xác định kim loại hoặc định lượng bazo, hidro.

Một số kim loại kiềm: Na, K, Ba, Ca … tác dụng với H2O dd kiềm và H2.

VD: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng với nước

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

2. Kim loại tác dụng với nước – sau đó dung dịch tạo thành được trung hòa bằng dung dịch axit

H+ + OH → H2O

3. Kim loại tác dụng với nước – sau đó dung dịch tạo thành tác dụng với dung dịch muối.

Phương pháp giải

B1: Xác định phương trình hóa học xảy ra.

B2: Xử lí dữ liệu đề bài, tính toán theo phương trình hóa học, đặt ẩn (nếu cần).

B3: Tính toán theo yêu cầu của đề bài.

II. Bài tập vận dụng liên quan

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

nH2 = 0,448/22,4 = 0,02 mol

Cần nhớ rằng kim loại kiềm tác dụng với nước thì:

nOH trong bazo = 2.nH2 = 2.0,02 = 0,04 mol

mbazo = mkim loại + mOH = 1,83 + 0,04.17 = 2,51 g.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

nH2 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

Vì cả 2 kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp, cùng là kim loại nhóm IIA nên ta quy đổi 2 kim loại thành 1 kim loại trung bình là , ta có phương trình:

M + 2H2O → M(OH)2 + H2

⇒ nH2 = nM(kim loại) = 0,03 mol

M = 1,67/0,03 = 55,67 gam

⇒ 2 kim loại cần tìm là Ca và Sr.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình tổng quát

X + H2SO4 → Muối + H2.

Bảo toàn nguyên tố (H):

n(H2SO4) = n(H2) = 0,12 mol

→ V = 0,12 : 0,5 = 0,24 (lít)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

nH2 = 0,336/22,4 = 0,03  mol

Ta có:

nOH– trong bazơ = 2.nH2 = 2 . 0,03 = 0,06 mol

mbazơ = mkim loại + mOH– = 0,85 + 0,06 . 17 = 2,72 gam .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Từ nhận xét của bài 7 ta có:

nOH– = 2nH2 = 2.3,36/22,4 = 0,3 mol

Cho X tác dụng với Al(NO3)3, đạt kết tủa lớn nhất khi Al(OH)3 tạo ra chưa bị hòa tan bởi các hidroxit kiềm, kiềm thổ trong X, khi đó:

Al3+ + 3OH → Al(OH)3

⇒ nAl(OH)3 = 1/3 nOH– = 1/3 . 0,3 = 0,1 mol

⇒ m↓ = mAl(OH)3 = 0,1.78 = 7,8gam

Với chuyên đề: Kim loại tác dụng với nước trên đây chúng ta có thể hiểu rõ các phản ứng hóa học xảy ra giữa các kim loại tác dụng với nước.

————————————

Trên đây CITD đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 9: Kim loại tác dụng với nước. Để có kết quả cao hơn trong học tập, CITD xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà CITD tổng hợp và đăng tải.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button