Giáo dục

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 33: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song theo CV 5512

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 33: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song theo CV 5512

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 33: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án môn Vật lý 7 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU:

Bạn đang xem: Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 33: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song theo CV 5512

1. Kiến thức, kỹ năng:

+ Biết mắc song song hai bóng đèn.

+ Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn.

2. Thái độ:

– Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích bộ môn.

– Có sự tương tác, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

3. Năng lực:

– Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.

– Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.

– Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

– Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

II. CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

– Kế hoạch bài học.

– Học liệu: Đồ dùng dạy học:

2. Chuẩn bị của học sinh:

Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà:

-1 nguồn điện: 2 pin ( 1,5 V).

-2 bóng đèn pin cùng loại như nhau.

-1 vôn kế, 1 ampe kế có GHĐ phù hợp.

-1 công tắc, 9 đoạn dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

Mỗi HS chuẩn bị báo cáo thực hành.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động

– Dạy học nghiên cứu tình huống.

– Dạy học hợp tác.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

….

B. Hoạt động hình thành kiến thức

C. Hoạt động hình thành kỹ năng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

D. Hoạt động vận dụng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

……

2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt động của GV và học sinh

Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (10 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động

+ HS báo cáo việc chuẩn bị BCTH.

+ HS trả lời 1 số câu hỏi liên quan.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá.

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp có đặc điểm gì?

+ Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện, 1 công tắc, 2 bóng đèn mắc song song, 2 ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn.

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: làm việc cá nhân để trả lời yêu cầu của GV.

– Giáo viên: theo dõi câu trả lời của HS để giúp đỡ khi cần.

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: HS trình bày.

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

– Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học:

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song có đặc điểm gì?

-> Nội dung bài thực hành.

(GV cho HS ghi bảng động)

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

C. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KỸ NĂNG (27 phút)

1. Mục tiêu:

+ Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn.

+ Thực hành đo và phát hiện quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: BTNB, Nghiên cứu tài liệu, SGK.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân: BCTH.

– Phiếu học tập của nhóm: BCTH.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu nêu:

+ Cho HS nhắc lại kiến thức sau:

Vôn kế là gì? Ampe kế là gì? Cách mắc chúng trong mạch như nào?

+ Để đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế người ta dùng dụng cụ gì?

+ Cho HS quan sát hình 28.1 và 28.2 để nhận biết 2 bóng đèn mắc song song.

Cho HS nhắc lại các kí hiệu dụng cụ để vẽ sơ đồ.

Yêu cầu các nhóm mắc mạch điện như H28.1, 2.

– Học sinh tiếp nhận: Đọc thông tin tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm.

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh:

+ Tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm.

Lắp ráp thí nghiệm theo sơ đồ SGK.

Sơ đồ mạch điện:

+ Lắp ráp thí nghiệm.

+ Tiến hành thí nghiệm.

– Giáo viên: Chú ý cho các nhóm HS không đóng khóa K, các núm +, – của Ampe kế và Vôn kế nối với cực +, – của nguồn điện.

– Dự kiến sản phẩm: I1 + I2 = I

UMN = U1 = U2

*Báo cáo kết quả:

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

I. Chuẩn bị

1. Dụng cụ

Mạch điện, vôn kế, ampe kế, nguồn điện, bóng đèn…..

2. Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành theo mẫu.

II. Nội dung thực hành.

1. Mắc song song hai bóng đèn.

C1. – M, N là hai điểm nối chung của hai đèn.

– MĐ1N, MĐ2N là hai đoạn mạch rẽ.

– M N là đoạn mạch chính.

C2. – Hai đèn sáng như nhau.

– Tháo 1 đèn, đèn còn lại vẫn sáng như cũ.

2. Đo HĐT đối với mạch điện mắc song song.

C3. Vôn kế song song với Đ1

Vôn kế song song với Đ2

C4. HĐT giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng HĐT giữa hai điểm nối chung: U12 = U23 = UMN

3. Đo Cường độ dòng điện đối với mạch điện mắc song song.

C5. Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ: I = I1 + I2

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (8 phút)

1. Mục tiêu:

HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện:

Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở.

Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động

HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

– Giáo viên yêu cầu nêu:

+ Nhận xét :

+ Kỉ luật khi tiến hành TN.

+ Kĩ năng thực hành của các nhóm.

+ Đánh giá chung và thu báo cáo.

– Học sinh tiếp nhận:

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên: ?Tìm hiểu các dụng cụ điện được mắc song song trong gia đình mình và ghi lại vào vở.

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau.

Hoàn thành, nộp báo cáo thực hành.

Giáo án môn Vật lý 7

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Nêu và xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

2. Kỹ năng: Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.

3. Thái độ: Trung thực tự giác trong học tập

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Chuẩn bị của giáo viên: Chuẩn bị TN cho mỗi nhóm:1 nguồn điện, 1 công tắc, 2 bóng đèn như nhau, 1 ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, 1 vôn kế đo HĐT giữa hai đầu bóng đèn 9 đoạn dây nối

Chuẩn bị của học sinh: Kẻ sẵn mẫu báo cáo thực hành ở cuối bài học

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Kiểm tra bài cũ (Không)

*Đặt vấn đề (1 phút) Để biết được giá trị của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc song song, tiết học hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành.

2. Dạy nội dung bài mới

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

Bài trước các em đã học đã tìm hiểu đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đặc điểm HĐT và cường độ dòng điện của đoạn mạch song song

Mắc cho học sinh quan sát

Hai điểm nào là hai điểm nối chung của hai bóng đèn?

Hai điểm N và M là hai điểm nối chung

Mỗi đoạn mạch nối mỗi đèn là một mạch rẽ, đoạn nối chung hai điểm với nguồn là mạch chính

Yêu cầu h/s mắc lại mạch điện theo nhóm

Kiểm tra cách mắc của các nhóm

Đóng công tắc quan sát độ sáng của đèn

Tháo bóng 1 đóng công tắc quan sát độ sáng của bóng còn lại, nêu nhận xét

Y/c các nhóm mắc vôn kế vào mạch điện tại các nhóm: điểm 1 và 2

điểm 3 và 4

điểm M và N

Ghi kết quả vào b/c thực hành

Lưu ý: Kiểm tra cách mắc vôn kế của các nhóm, lưu ý mắc đúng chốt của vôn kế vào mạch điện. Khi kim vôn kế đứng yên, mới đọc kết quả và cách đặt mắt đọc kết quả vôn kế.

Yêu cầu đại diện nhóm đọc kết quả bảng 1 và nhận xét của nhóm

Trả lời

Muốn đo cường độ dòng điện qua mạch rẽ 1 tức là cường độ dòng điện qua đèn 1 ta phải mắc ampe kế nối tiếp với đèn 1

Gợi ý: ngắt công tắc, tháo bỏ kẹp vào điểm 1 (chốt để đèn) dùng dây kẹp vào một chốt của ampe kế (kẹp đúng chốt +; -) Dùng một dây kẹp nữa kẹp chốt còn lại của ampe kế với điểm 1

Tiếp tục hs tự mắc như vậy để đo cường độ dòng điện mạch rẽ I2 điền vào bảng 2

Đại diện các nhóm trả lời nhận xét

Lưu ý: Kết quả có thể II1+I2 nếu sai số không lớn có thể chấp nhận được

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song HĐT và cường độ dòng điện có tác dụng gì?

Trả lời ghi nhận xét

I. Mắc song song hai bóng đèn (10 phút)

C1:

– 2 điểm MN

– Mạch rẽ Đ1 và Đ2

– Mạch chính nối hai điểm với nguồn

C2:

Bóng 2 vẫn sáng và độ sáng không đổi

Nhận xét:

II. Đo hiệu điện thế với đoạn mạch song song (17 phút)

a) Vẽ sơ đồ

b) Kết quả

c) Nhận xét: Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhaubằng hiệu điện thế không đổi giữa hai điểm nối chung.

III. Đo cường độ dòng điện với đoạn mạch mắc song song (13 phút)

a) Kết quả

vị trí mắc ampe kế

Cường độ dòng điện

Mạch rẽ 1

I1 =

Mạch rẽ 2

Mạc chính

I2 =

I =

c) Nhận xét:

Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong mạch rẽ

I = I1+ I2

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 33: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button