Giáo dục

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 13: Độ to của âm theo CV 5512

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 13: Độ to của âm theo CV 5512

Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 13: Độ to của âm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 7 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án môn Vật lý 7 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU:

Bạn đang xem: Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 13: Độ to của âm theo CV 5512

1. Kiến thức:

+ Nêu được mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm.

+ So sánh được âm to, âm nhỏ.

2. Kĩ năng:

Qua thí nghiệm rút ra được:

+ Khái niệm biên độ dao động.

+ Độ to nhỏ của âm phụ thuộc vào biên độ dao động.

3. Thái độ:

– Có ý thức vận dụng kiến thức vào giải thích 1 số hiện tượng trong thực tế.

– Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.

– Cẩn thận, có ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.

4. Năng lực:

– Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.

– Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.

– Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

– Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

– Kế hoạch bài học.

– Học liệu: Trống, dùi, giá thí nghiệm; Con lắc bấc, thép lá.

2. Học sinh:

Mỗi nhóm: Trống, dùi, giá thí nghiệm; Con lắc bấc, thép lá.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động

– Dạy học hợp tác

– Kĩ thuật học tập hợp tác

B. Hoạt động hình thành kiến thức

– Dạy học theo nhóm

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

C. Hoạt động luyện tập

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác.

D. Hoạt động vận dụng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt động của giáo viên và HS

Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (7 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, chung cả lớp:

3. Sản phẩm hoạt động:

– HS nêu được: Tần số là gì? Đơn vị? Ký hiệu? Khi nào âm phát trầm (thấp) hoặc bổng (cao).

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Tần số là gì? Đơn vị? Ký hiệu?

+ Khi nào âm phát trầm (thấp) hoặc bổng (cao).

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Nhắc lại nội dung kiến thức bài học trước.

– Giáo viên: Theo dõi, xử lý sai sót kịp thời.

– Dự kiến sản phẩm: HS đứng tại chỗ trả lời.

*Báo cáo kết quả: HS đứng tại chỗ trả lời.

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

– Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: – Vấn đề cần nghiên cứu: gảy 1 dây đàn có lúc âm phát ra khác nhau, khi nào âm phát ra to và khi nào âm phát ra nhỏ?

Cho HS nhận xét 2 tiếng đàn.

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Vậy khi nào âm phát ra to và khi nào âm phát ra nhỏ? Chúng ta cùng vào bài học hôm nay.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nghiên cứu về biên độ dao động và độ to của âm phát ra. (20 phút)

1. Mục tiêu:

+ Nêu được mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm.

+ So sánh được âm to, âm nhỏ.

+ Làm thí nghiệm để rút ra được: khái niệm biên độ dao động, độ to nhỏ của âm phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào?

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, nhóm: Nghiên cứu tài liệu, quan sát thực nghiệm.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân:

– Phiếu học tập của nhóm:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Cho HS nghiên cứu SGK.

+ Nêu dụng cụ và cách tiến hành đối với mỗi thí nghiệm trong SGK.

+ Hoạt động nhóm làm thí nghiệm như SGK.

+ Ghi lại kết quả trả lời vào bảng nhóm.

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Đọc SGK, làm TN, quan sát thí nghiệm và trả lời các câu hỏi của GV. Các nhóm làm thí nghiệm gõ nhẹ: âm nhỏ à quả cầu bấc dao động biên độ nhỏ và ngược lại.

– Giáo viên: uốn nắn sửa chữa kịp thời sai sót của HS.

+ Từ kết quả thí nghiệm 1, 2 hoàn thành KL.

– Dự kiến sản phẩm: (bên cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (bên cột nội dung)

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.

I. Âm to, âm nhỏ. Biên độ dao động.

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động

C2.

Nhiều (ít)

Lớn (nhỏ)

To (nhỏ)

C3.

Nhiều (ít)

Lớn (nhỏ)

To (nhỏ)

* Kết luận:

Âm phát ra càng to thì biên độ dao động của nguồn âm càng lớn.

Hoạt động 2: Tìm hiểu Độ to của một số âm, ngưỡng đau của con người (5 phút)

1. Mục tiêu: So sánh được âm to, âm nhỏ.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, nhóm: nghiên cứu tài liệu.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân:

– Phiếu học tập của nhóm: trả lời các câu hỏi của GV.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu: Yêu cầu đọc SGK trả lời các câu hỏi.

+ Đơn vị độ to của âm là gì? Kí hiệu.

+ Độ to của âm bao nhiêu thì làm đau tai. (ngưỡng đau)

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh:

Đọc SGK và tìm hiểu trả lời các nội dung câu hỏi.

– Giáo viên:

Theo dõi, hướng dẫn, uốn nắn khi HS gặp vướng mắc.

– Dự kiến sản phẩm: Cột nội dung.

*Báo cáo kết quả: cột nội dung.

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:

II. Độ to của một số âm

Độ to của âm đo bằng đơn vị đêxiben.

Kí hiệu dB.

Người ta dùng máy để đo độ to của âm.

Độ to của âm lớn hơn hoặc bằng 130 dB làm đau nhức tai.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (7 phút)

1. Mục tiêu: Hệ thống hóa KT và làm một số BT.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: Nghiên cứu tài liệu: C4 – C7/SGK.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân: Trả lời C4 – C7/SGK và các yêu cầu của GV.

– Phiếu học tập của nhóm:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá./- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ GV gọi 2 HS đọc ghi nhớ.

+ Lên bảng thực hiện theo yêu cầu C4 – C7.

– Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Thảo luận cặp đôi Nghiên cứu C4 – C7 và ND bài học để trả lời.

– Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.

– Dự kiến sản phẩm: (Cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (Cột nội dung)

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:

III. Vận dụng:

*Ghi nhớ/SGK.

C4. Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to. Vì khi gảy mạnh dây đàn sẽ lệch nhiều, tức là biên độ dao động của dây đàn lớn nên âm phát ra to.

C7. Ước lượng khoảng 50-70dB.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (6 phút)

1. Mục tiêu:

HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện: Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở. Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động:

HS hoàn thành nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá./ – Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đọc thuộc nội dung phần ghi nhớ.

+ Đọc mục có thể em chưa biết.

+ Làm các BT trong SBT: từ bài 12.1 -> 12.7/SBT.

+ Xem trước bài: “Môi trường truyền âm”.

– Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau..

BTVN: bài 12.1 -> 12.7/SBT

Giáo án môn Vật lý 7

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Nêu được mối quan hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm. So sánh được âm to, âm nhỏ

2. Kĩ năng: Qua thí nghiệm rút ra được khái niệm biên độ dao động, Độ to nhỏ của âm phụ thuộc vào biên độ.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, có ý thức bảo quản dụng cụ .

II. CHUẨN BỊ

GV: Đàn ghi ta, 1 trống + dùi, 1 giá thí nghiệm, 1 con lắc, 1 lá thép (0,7 x 15 x 300) mm

HS: Sgk, sbt, vở ghi

III. PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm, vấn đáp, thảo luận nhóm.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Các nguồn âm có đặc điểm gì giống nhau?
  • Chữa bài tập số 3 và trình bày kết quả bài tập 10.5 (SBT)?

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1. Tổ chức tình huống học tập

GV: Đặt vấn đề: Một vật dao động thường phát ra âm có độ cao nhất định. Nhưng khi nào vật phát ra âm to, khi nào vật phát ra âm nhỏ?

HS: 2 HS (nam, nữ) hát, nhận xét em nào hát giọng cao, thấp?

Hoạt động 2. Nghiên cứu về biên độ dao động và mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm phát ra

GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm, yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát, nhận xét?

HS: Hoạt động nhóm. Thực hiện theo yêu cầu của GV ghi vào bảng 1, nhận xét và bổ sung.

HS: Đọc thông tin về biên độ của dao động.

GV: Yêu cầu HS thực hiện câu C2?

GV: Làm thí nghiệm 2, HS quan sát, nhận xét?

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV. Trả lời câu C3 (SGK).

GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân các câu C4, C5, C6 phần vận dụng và hoàn thành nội dung kết luận.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, bổ sung và hoàn chỉnh.

– Một vài HS nhắc lại nội dung kết luận?

I. Âm to, âm nhỏ- Biên độ dao động

1. Thí nghiệm 1: (SGK)

Nhận xét:

C2:

2. Thí nghiệm 2: (SGK)

Nhận xét:

– Gõ nhẹ:

– Gõ mạnh:

C3:

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án môn Vật lý lớp 7 bài 13: Độ to của âm theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button