Giáo dục

Giáo án môn Vật lý lớp 6 bài: Khối lượng riêng và trọng lượng riêng theo CV 5512

Giáo án môn Vật lý lớp 6 bài: Khối lượng riêng và trọng lượng riêng theo CV 5512

Giáo án môn Vật lý lớp 6 bài 11: Khối lượng riêng và trọng lượng riêng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án môn Vật lý 6 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU:

Bạn đang xem: Giáo án môn Vật lý lớp 6 bài: Khối lượng riêng và trọng lượng riêng theo CV 5512

1. Kiến thức:

– Trả lời được câu hỏi khối lượng riêng của một chất là gì?

– Biết sử dụng bảng khối lượng riêng của các chất.

2. Kĩ năng:

– Sử dụng công thức m = D.V, P = 10.D.V đo được trọng lượng riêng của chất làm quả cân.

3. Thái độ:

– Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.

– Cẩn thận, có ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.

– Trung thực thông qua việc ghi kết quả đo.

4. Năng lực:

– Năng lực tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.

– Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.

– Năng lực hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện.

– Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

– Kế hoạch bài học.

– Học liệu: Một lực kế GHĐ 2,5N, một quả cân 200g có dây buộc, một bình chia độ GHĐ 250cm3 đường kính trong lòng lớn hơn đường kính quả cân.

2. Học sinh:

Mỗi nhóm: Một lực kế GHĐ 2,5N, một quả cân 200g có dây buộc, một bình chia độ GHĐ 250 cm3 đường kính trong lòng lớn hơn đường kính quả cân.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học:

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động

– Dạy học hợp tác

– Kĩ thuật học tập hợp tác

B. Hoạt động hình thành kiến thức

– Dạy học theo nhóm

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

C. Hoạt động luyện tập

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác.

D. Hoạt động vận dụng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)

1. Mục tiêu:

Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

Tổ chức tình huống học tập.

2. Phương pháp thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, chung cả lớp:

3. Sản phẩm hoạt động: Kiểm tra kiến thức bài cũ.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Viết hệ thức mối liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng của một vật? Nêu ý nghĩa các đại lượng và đơn vị đo có mặt trong công thức?

+ Tính trọng lượng của một vật có khối lượng bằng 2,5kg?

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Làm bài theo yêu cầu.

– Giáo viên: Theo dõi, lắng nghe và giúp đỡ khi cần.

– Dự kiến sản phẩm: P = 10.m; P = 10.2,5 = 25N.

*Báo cáo kết quả:

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:

– Giáo viên nhận xét, đánh giá:

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học:

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Như SGK.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Xây dựng khái niệm khối lượng riêng và công thức tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng (15 phút)

1. Mục tiêu: – Trả lời được câu hỏi khối lượng riêng của một chất là gì?

– Biết sử dụng bảng khối lượng riêng của các chất.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, nhóm: Nghiên cứu tài liệu.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân:

– Phiếu học tập của nhóm: C1.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Cho HS đọc thông tin trong SGK.

+ Cho biết 1dm3 thể tích có khối lượng 7,8 kg tính khối lượng của 1m3 sắt.

+ Vậy cây cột sắt có thể tích 0,9 m3 sắt có khối lượng là bao nhiêu.

– Học sinh tiếp nhận: Đọc SGK Trả lời: C1.

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: 1m3 sắt có khối lượng bằng 7800 kg.

– Giáo viên: khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất gọi là khối lượng riêng của sắt.

? Vậy khối lượng riêng của một chất là gì?

– Dự kiến sản phẩm: (bên cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (bên cột nội dung)

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: GV hướng dẫn HS thảo luận chung cả lớp đi đến kết quả chung.

I/ Khối lượng riêng, tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng:

1/ Khối lượng riêng.

*Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.

*Kí hiêu: D

*Đơn vị: kg/m3 (đọc là ki lô gam trên mét khối)

2/ Bảng khối lượng riêng của một số chất:

Nhôm: 2700 kg/m3

Đá: 2600 kg/m3

Hoạt động 2: Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng (10 phút)

1. Mục tiêu: Sử dụng công thức m = D.V, P = 10.D.V.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, nhóm: nghiên cứu tài liệu.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân:

– Phiếu học tập của nhóm: Trả lời C2.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đọc C2. Cho biết những đại lượng nào?

+ Thảo luận trả lời C2?

+ Lập công thức tính khối lượng một vật qua khối lượng riêng?

+ Lập công thức tính khối lượng riêng qua khối lượng.

– Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Đọc, nghe, theo dõi SGK để trả lời câu hỏi C2. m = D.V => D = m/V

– Giáo viên:

Theo dõi, hướng dẫn, uốn nắn khi HS gặp vướng mắc.

Ký hiệu thể tích V (m3); Khối lượng riêng D (kg/m3)

– Dự kiến sản phẩm: (Cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (Cột nội dung)

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:

3/ Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng.

m = D.V (1)

D: là khối lượng riêng (kg/m3)

V: thể tích (m3)

m: Khối lượng (kg)

(1) D = m/V

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)

1. Mục tiêu: Hệ thống hóa KT và làm một số BT.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi: Nghiên cứu tài liệu SGK.

– Hoạt động chung cả lớp.

3. Sản phẩm hoạt động:

– Phiếu học tập cá nhân: Trả lời các yêu cầu của GV.

– Phiếu học tập của nhóm:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ GV gọi 2 HS đọc ghi nhớ.

+ Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là gì? (nghĩa là một mét khối sắt nguyên chất có khối lượng là 7800kg)

Bài tập 1: Đổi các đơn vị sau:

1g = ……. kg

1cm3 = ……. m3

398g = …….. g

15cm3 = ……. m3

Bài tập 2: 1kg kem giặt viso có thể tích bằng 900 cm3 Tính khối lượng riêng của kem giặt và so sánh với khối lượng riêng của nước.

– Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.

– Dự kiến sản phẩm: (Cột nội dung)

*Báo cáo kết quả: (Cột nội dung)

*Đánh giá kết quả:

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:

*Ghi nhớ/SGK.

Bài tập 1: Đổi các đơn vị sau:

1g = 0,001kg

1cm3 = 0,000001m3

398g = 0,398g

15cm3 = 0,000015m3

Bài tập 2:

Tóm tắt: m = 1kg

V = 900cm3 = 0,0009m3

D = ?

Giải:

Khối lượng riêng của kem giặt là:

D = m/v = 1/ 0,0009 = 1111,1 kg/m3.

Khối lượng riêng của nước là: 1000 kg/m3 nên khối lượng riêng của kem giặt lớn hơn khối lượng riêng của nước.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (5 phút)

1. Mục tiêu:

HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.

2. Phương pháp thực hiện:

Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở.

Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động

HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu:

+ Đọc mục có thể em chưa biết.

+ Làm các BT trong SBT: từ bài 11.1 -> 11.5/SBT những bài liên quan đến khối lượng riêng.

– Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.

– Giáo viên:

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau..

BTVN: bài 11.1 -> 11.5/SBT

Giáo án môn Vật lý 6

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hs biết được khối lượng riêng, trọng lượng riêng của vật

2. Kĩ năng: Vận dụng được công thức để tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật

3. Thái độ: Cẩn thận, tập trung phát biểu xây dựng bài

II/ Chuẩn bị:

  • Giáo viên: Vẽ phóng lớn bảng khối lượng riêng một số chất,một quả cân, một bình chia độ, một lực kế
  • Học sinh: Nghiên cứu kĩ sgk

III/ Giảng dạy:

1. Ổn định lớp:(1 phút)

2. Kiểm tra: (5 phút )

Bài cũ:

GV: Hãy viết công thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng? Hãy đổi 10kg =? N

HS: trả lời

GV: Nhận xét, ghi điểm

Sự chuẩn bị của HS cho bài mới:

3. Tình huống bài mới (1phút)

Giáo viên lấy tình huống như sgk

4. Bài mới:

PHƯƠNG PHÁP

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu khối lượng riêng:

GV: Cho hs thảo luận C1

HS: Thảo luận trong 2 phút

GV: Để tính khối lượng của cột sắt (nêu ở đầu bài) ta làm như thế nào?

HS: Ta đo thể tích của cột đó

Gv Dựa vào những số liệu ở SGK để tính khối lượng của cột sắt

HS: 7,8.900 = 70200kg

GV; Tại sao ta không thể dùng cân để đo cột này?

HS: Vì muốn cân thì ta phải cưa ra làm nhiều đoạn

GV: khối lượng riêng là gì?

HS: Trả lời như ở sgk

GV: Hãy cho biết đơn vị của khối lượng riêng?

HS: Trả lời

GV: Treo bảng khối lượng riêng một số chất lên bảng
GV: Dựa vào bảng này hãy tính khối lượng riêng của khối đá có thể tích 0,5m3?

HS: 0,5m3 có khối lượng là 1300kg

GV: Hãy viết công thức tính khối lượng riêng và hãy nêu ý nghĩa từng đơn vị từng đại lượng?

HS: m = D . V

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu trọng lượng riêng:

GV: Trọng lượng riêng là gì?

HS:Là trọng lượng của 1m3 chất đó

GV: Hãy nêu đơn vị của trọng lượng riêng?

HS: N/m3

GV: Hãy viết công thức tính trọng lượng riêng?

HS: d =

GV: Hãy viết công thức mối liên hệ giữa P và m?

HS: P =10m

GV: Vậy d=10D

GV: Cho hs thực hành xác định trọng lượng riêng của một chất bất kì

HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu phần vận dụng:

GV: Hãy tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của chiếc dầm sắt có thể tích 40dm3?

HS: KL: m=D.V=2600.40.10-3=104kg

TL: P=d.V=26000.40.10-3 =1040N

GV: Hướng dẫn hs thực hành C7

HS: Thực hiện

I/ Khối lượng riêng:

1.Khối lượng riêng:

KLR là khối lượng của một mét khối một chất

Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg/m3)

C2: 1m3 có khối lượng 26000kg

0,5m3 có khối lượng 1300kg

C3: m=D.V

Trong đó: D: KLR(kg/ m3)

m: KL(kg)

V: TT (m3)

II/ Trọng lượng riêng:

Trọng lượng của một mét khối một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó

Đơn vị: Niutơn trên mét khối (N/m3)

-Công thức tính trọng lượng riêng:

d=

Trong đó: P: Trọng lượng (N)

d: Trọng lượng riêng (N/m3)

V: Thể tích (m3)

III/ Vận dụng

C6: -khối lượng: m=d.V=2600.40.10-3=104kg

– trọng lượng: P=d.v=26000.40.10-3=41040N

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án môn Vật lý lớp 6 bài: Khối lượng riêng và trọng lượng riêng theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 6 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button