Giáo dục

Giáo án môn Sinh học 8 bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày theo CV 5512

Giáo án môn Sinh học 8 bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày theo CV 5512

Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 27: Tiêu hoá ở dạ dày bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án môn Sinh học 8 theo CV 5512

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Trình bày được quá trình tiêu hoá ở dạ dày gồm:

Bạn đang xem: Giáo án môn Sinh học 8 bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày theo CV 5512

+ Các hoạt động .

+ Cơ quan hay tế bào thực hiện hoạt động .

+ Tác dụng của các hoạt động.

2. Năng lực

Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

Năng lực chung

Năng lực chuyên biệt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

  • Tranh phóng to hình 27.1 SGK
  • HS kẻ bảng 27 vào vở.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra miệng

  • Quá trình tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng diễn ra như thế nào?
  • Khi thức ăn xuống đến dạ dày còn những loại chất nào cần được tiêu hoá tiếp

3. Tiến trình dạy học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động

Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dùng trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực thực nghiệm, năng lực quan sát, năng lực sáng tạo, năng lực trao đổi. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay

Ở khoang miệng các hợp chất gluxit đã được tiêu hóa một phần. Các chất khác chưa bị tiêu hoá. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là ở dạ dày hợp chất nào bị tiêu hóa, quá trình tiêu hóa diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức

Mục tiêu: Hs nêu và phân biệt được các hoạt động của dạ dày, nêu được tác dụng của các hoạt động .

Phương pháp dạy học: Phương pháp vấn đáp tìm tòi, phương pháp thuyết trình, dạy học nhóm, dạy học giải quyết vấn đề.

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực kiến thức sinh học, năng lực giải quyết vấn đề.

+ Dạ dày có cấu tạo như thế nào?

– Gv cho HS trình bày trên tranh để cả lớp theo dõi.

+ Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo dự đoán xem ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào?

Cá nhân nghiên cứu thông tin và hình 27.1 SGK trang 87.

– 1 HS nhóm trình bày trên tranh

– HS khác nhận xét, bổ sung

I . Cấu tạo dạ dày:

– Dạ dày hình túi dung tích 3 lít .

– Thành cơ dày có 4 lớp:

+ Lớp màng bọc ngoài

+ Lớp cơ gồm 3 lớp cơ vòng, cơ dọc, cơ chéo.

+ Lớp dưới niêm mạc

+ Lớp niêm mạc có nhiều tuyến tiết dịch vị.

+ Tìm hiểu thông tin hoàn thành bảng 27

– Gv giúp HS hoàn thiện kiến thức trong bảng 27

+ Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động của các cơ quan bộ phận nào?

+ Loại thức ăn gluxit và lipit được tiêu hóa trong dạ dày như thế nào?

– Cá nhân nghiên cứu thông tin trong SGK

– Trao đổi nhóm hoàn thành bài tập.

– Đại diện nhóm trình bày trước lớp nhóm khác nhận xét bổ sung.

– Hs theo dõi và tự sửa chữa (nếu cần).

– Các nhóm xem lại điều dự đoán ban đầu và đánh giá bổ sung

– HS trả lời

II. Tiêu hóa ở dạ dày

* Biến đổi lý học:

– dạ dày tiết dịch vị giúp hòa loãng thức ăn

– Dạ dày co bóp mạnh và nhào trộn thức ăn thấm đều dịch vị

* Biến đổi hóa học: hoạt động của enzim pepsin phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin.

– Các loại thức ăn khác như: lipit, gluxit… chỉ biến đổi về mặt lý học.

– Thời gian lưu lại thức ăn trong dạ dày từ 3 – 6 tiếng tùy loại thức ăn.

HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10′)

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học: Phương pháp vấn đáp tìm tòi, phương pháp thuyết trình, dạy học nhóm, dạy học giải quyết vấn đề.

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực kiến thức sinh học, năng lực giải quyết vấn đề.

GV giáo nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Dạ dày được cấu tạo bởi mấy lớp cơ bản?

A. 3 lớp

B. 4 lớp

C. 2 lớp

D. 5 lớp

Câu 2. Từ ngoài vào trong, các cơ của dạ dày sắp xếp theo trật tự như thế nào?

A. Cơ dọc – cơ chéo – cơ vòng

B. Cơ chéo – cơ vòng – cơ dọc

C. Cơ dọc – cơ vòng – cơ chéo

D. Cơ vòng – cơ dọc – cơ chéo

Câu 3. Tuyến vị nằm ở lớp nào của dạ dày?

A. Lớp niêm mạc

B. Lớp dưới niêm mạc

C. Lớp màng bọc

D. Lớp cơ

Câu 4. Trong dạ dày, nhờ sự có mặt của loại axit hữu cơ nào mà pepsinôgen được biến đổi thành pepsin – enzim chuyên hóa với vai trò phân giải prôtêin?

A. HNO3

B. HCl

C. H2SO4

D. HBr

Câu 5. Trong dịch vị của người, nước chiếm bao nhiêu phần trăm về thể tích?

A. 95%

B. 80%

C. 98%

D. 70%

Câu 6. Trong dạ dày hầu như chỉ xảy ra quá trình tiêu hóa

A. prôtêin.

B. gluxit.

C. lipit.

D. axit nuclêic.

Câu 7. Chất nhầy trong dịch vị có tác dụng gì?

A. Bảo vệ dạ dày khỏi sự xâm lấn của virut gây hại.

B. Dự trữ nước cho hoạt động co bóp của dạ dày

C. Chứa một số enzim giúp tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn

D. Bao phủ bề mặt niêm mạc, giúp ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl.

Câu 8. Thông thường, thức ăn được lưu giữ ở dạ dày trong bao lâu?

A. 1 – 2 giờ

B. 3 – 6 giờ

C. 6 – 8 giờ

D. 10 – 12 giờ

Câu 9. Thức ăn được đẩy từ dạ dày xuống ruột nhờ hoạt động nào sau đây?

1. Sự co bóp của cơ vùng tâm vị

2. Sự co bóp của cơ vòng môn vị

3. Sự co bóp của các cơ dạ dày

A. 1, 2, 3

B. 1, 3

C. 2, 3

D. 1, 2

Câu 10. Với khẩu phần đầy đủ chất dinh dưỡng thì sau khi tiêu hoá ở dạ dày, thành phần nào dưới đây vẫn cần được tiêu hoá tiếp tại ruột non?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Lipit

C. Gluxit

D. Prôtêin

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập

Phương pháp dạy học: Phương pháp vấn đáp tìm tòi, phương pháp thuyết trình, dạy học nhóm, dạy học giải quyết vấn đề.

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực kiến thức sinh học, năng lực giải quyết vấn đề.

GV chia lớp thành nhiều nhóm và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập

+ Giải thích vì sao Pr trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng Pr của lớp niêm mạc dạ dày lại không?

+ Theo em, muốn bảo vệ dạ dày ta phải ăn uống như thế nào?

HS xem lại kiến thức đã học, thảo luận để trả lời các câu hỏi.

– Các tế bào tiết chất nhày ở cổ tuyến vị tiết chất nhày phủ lên bề mặt niêm mạc ngăn cách tế bào niêm mạc với enzim pepsin.

Giáo án môn Sinh học 8

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Nắm được cấu tạo của dạ dày.
  • Biết được các quá trình tiêu hoá diễn ra ở dạ dày gồm: Các hoạt động tiêu hoá, cơ quan, tế bào thực hiện hoạt động, tác dụng của hoạt động.

2. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS tư duy dự đoán, quan sát tranh.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ dạ dày và hệ tiêu hoá.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên:

  • Tranh phóng H 27.1; 27.2; 27.3
  • Băng video minh hoạ hoạt động tiêu hoá ở dạ dày: sự tiết dịch vị, sự co bóp, sự tiêu hoá.

2. Học sinh:

  • Tìm hiểu trước bài mới
  • HS kẻ bảng 27 vào vở.

III/ Hoạt động dạy – học.

1. Kiểm tra bài cũ:

* Câu 1: Nêu các tuyến tiêu hoá trong hệ tiêu hóa ở người? Nước bọt có khả năng tiêu hoá hợp chất nào?

* Câu 2: Nêu các bộ phận trong ống tiêu hóa ở người? Quá trình tiêu hóa ở khoang miệng gồm có những quá trình biến đổi nào?

* Đặt vấn đề: Tiếp theo thực quản là cơ quan nào trong ống tiêu hóa? (dạ dày)

Dạ dày diễn ra quá trình tiêu hóa lý học hay hóa học là chủ yếu? Những loại thức ăn nào được biến đổi trong dạ dày?

2. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

– Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, quan sát H 27.1, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:

? Dạ dày có cấu tạo như thế nào?

? Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo để dự đoán xem ở dạ dày có hoạt động tiêu hoá nào?

-Quan sát hình 27.1 thảo luận nhóm trả lời câu hỏi vào bảng nhóm

– Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục II SGK và trả lời câu hỏi:

? Tiêu hoá ở dạ dày gồm những hoạt động nào?

– Sự tiết dịch vị, sự co bóp của dạ dày, hoạt động của enzim pepsin, đẩy thức ăn tới ruột.

? Những hoạt động nào là biến đổi lí học, hoá học?

– Yêu cầu HS trao đổi nhóm, hoàn thành bảng 27 SGK.

? Thức ăn được đẩy xuống ruột là nhờ hoạt động của cơ quan nào?

– Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động của cơ dạ dày phối hợp với cơ vòng ở môn vị.

? Loại thức ăn G, L được tiêu hóa trong dạ dày như thế nào?

– Thức ăn lipit không tiêu hóa trong dạ dày vì không có enzim tiêu hóa lipit trong dịch vị.

=> L, G chỉ biến đổi lí học.

? Giải thích vì sao Pr trong thức ăn bị dịch vị phân huỷ nhưng Pr của lớp niêm mạc dạ dày lại không?

– Prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng protein của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ không bị phân hủy là nhờ chất nhầy được tiết ra từ tế bào tiết chất nhầy ở cổ tuyến vị. Các chất nhầy phủ lên bề mặt niêm mạc, ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin

– GV mở rộng: Thời gian lưu thức ăn trong dạ dày từ 3 – 6 giờ tuỳ loại thức ăn. Bữa ăn điểm tâm chỉ lưu ở dạ dày 3- 4 tiếng. Bữa ăn thật no mất khoảng 6 tiếng thậm chí lâu hơn.

I. Cấu tạo dạ dày:

– Dạ dày hình túi, dung tích 3 lít.

– Thành dạ dày có 4 lớp: lớp màng ngoài, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc, lớp niêm mạc.

– Lớp cơ rất dày, khỏe gồm 3 lớp cơ: cơ dọc, cơ vòng và cơ chéo.

– Lớp niêm mạc với nhiều tuyến tiết dịch vị.

II. Tiêu hóa ở dạ dày:

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án môn Sinh học 8 bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button