Giáo dục

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX theo CV 5512

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX theo CV 5512

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu biết:

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX theo CV 5512

– Giúp HS nắm được sự xâm lược và thống trị của thực dân Anh đối với Ấn Độ và hậu quả của nó

– Nắm được các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

2. Định hướng phát triển năng lực:

– Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

– Năng lực chuyên biệt:

+ So sánh, phân tích các sự kiện lịch sử bằng PP tư duy LS đúng đắn

+ Vận dụng kiến thức thực hành.

3. Phẩm chất

Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta,

ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint.

– Tranh ảnh có liên quan.

– Phiếu học tập.

– Chuẩn bị sẵn sản phẩm bài học

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa.

– Chuẩn bị nội dung sẵn nội dung mà GV giao về nhà trong tiết trước

+ Tìm hiểu về quá trình thực dân Anh đã gạt Pháp và hoàn thành công cuộc chinh phục và đặt ách thống trị ở Ấn Đ dẫn đến nhiều hậu quả cho XH và nhân dân; từ đó Hs nắm được phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ diễn ra rất sôi nổi nhưng bị thất bại.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: Đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.

b) Nội dung:

Gv cho HS xem tranh và nêu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời

Đây là hình ảnh em bé thuộc đất nước nào? (Ấn Độ)

Em biết gì về ĐN Ấn Độ ngày nay?

c) Sản phẩm: HS nhớ lại kiến thức đã được học và vận dụng kiến thức của bản thân trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện:

Hs trả lời theo hiểu biết của mình.

Em có biết cũng như Việt Nam và các nước châu Á khác, Đn Ấn Độ vào các thế kỉ XVIII- XIX cũng chịu sự xâm lược và thống trị của các ĐQ phương Tây ( Anh). Nhân dân Ấn Độ đã anh dũng đấu tranh để giành lại độc lập. Vậy nhân dân Ấn Độ đã bị thực dân Anh xâm lược và họ đã đấu tranh giành độc lập ntn bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều đó.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh

a) Mục đích: HS nắm được quá trình TD Anh xâm lược Ấn Độ và những hậu quả của chính sách thống trị của Anh ở Ấn Độ.

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi của giáo viên.

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV treo bản đồ và giới thiệu vị trí của Ấn Độ trên bản đồ: Ấn Độ nằm ở vùng nam á với S rộng 4 triệu km2 được coi là tiểu lục địa, dân số đông và có nền văn hóa lâu đời và sau đó giao nhiệm vụ cho cả lớp cứu sgk, trả lời câu hỏi

? Đầu thế kỷ XVIII Pháp và Anh tranh giành Ấn Độ và gây ra chiến tranh giữa 2 nước, Cho biết kết quả cuộc chiến tranh này?

– GV yêu cầu HS n/c bảng thống kê trong SGK

– Yêu cầu HS nhận xét chính sách thống trị của thực dân Anh với Ấn Độ

? Sự thống trị của thực dân Anh đã gây ra những hậu quả gì cho Ấn Độ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

HS: trả lời câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. (Trường hợp cần thiết). Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

– GV liên hệ với c/s bóc lột của Pháp với VN.

1. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh

– Đầu thế kỷ XVIII Anh chiếm Ấn Độ và đặt ách thống trị ở Ấn Độ

– Chính sách thống trị và áp bức nặng nề

+ Chính trị: Chia để trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc

+ Kinh tế: Bóc lột, kìm hãm nền kinh tế

=> Nền kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ

Hoạt động 2: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

a) Mục đích: HS nắm được nguyên nhân, các cuộc đấu tranh tiêu biểu và ý nghĩa của Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ.

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi của giáo viên.

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Cả lớp chia thành 6 nhóm. GV giao nhiệm vụ Các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập:

+ N1, 2: Nêu các cuộc đấu tranh tiêu biểu ? Diễn biến chính của các cuộc đấu tranh?

+ N3, 4: Đảng Quốc Đại đề ra mục tiêu đấu tranh như thế nào? Trong đấu tranh bị phân hóa ra sao? Yêu cầu HS nhận xét về sự phân hóa

+ N5, 6: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong thời kỳ này?

Trình bày ý nghĩa của các cuộc đấu tranh.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu , khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

HS: báo cáo, thảo luận

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. (Trường hợp cần thiết). Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành

2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

a. Nguyên nhân

– Do >< nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh ngày càng gay gắt .

b. Các cuộc đấu tranh tiêu biểu

– Cuộc khởi nghĩa Xi-Pay (1857 – 1859)

– 1885 Đảng Quốc Đại ra đời .

– 1905 nhân dân Ấn Độ tiến hành nhiều cuộc biểu tình.

-7/1908 công nhân Bom-Bay tổ chức bãi công.

=> Đều bị đàn áp dã man.

c. Ý nghĩa

– Thể hiện tinh thần yêu nước, khao khát tự do.

– Đặt cơ sở cho những thắng lợi sau này.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS hệ thống kiến thức đã học, vận dụng kiến thức để thực hành

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi

c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi của GV

d) Tổ chức thực hiện:

Nếu HS trả lời sai thì HS khác và GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.

Câu hỏi:

Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu nào thực dân phương Tây, nhất Anh, Pháp lại tranh giành Ấn Độ?

A. Ấn Độ đất rộng người đông, tài nguyên phong phú.

B. Ấn Độ có truyền thống văn hóa lâu đời.

C. Ấn Độ là miếng mồi ngon không thể bỏ qua.

D. Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo lớn (Ấn Độ giáo và Phật giáo)

Câu 2. Lợi dụng cơ hội nào các nước phương Tây đua tranh xâm lược Ấn Độ?

A. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ấn Độ làm cho Ấn Độ suy yếu.

B. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.

C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ

D. Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái.

Câu 3. Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại là

A. lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc.

B. thỏa hiệp với giai cấp tư sản Ấn Độ.

C. dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ.

D. giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế.

Câu 4. Đỉnh cao nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XX là phong trào nào?

A. Phong trào đấu tranh của công nhân ở Can-cút-ta năm 1905.

B. Phong trào đấu tranh của công nhân Bom-bay năm 1908.

C. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân ở sông Hằng năm 1905.

D. Phong trào đấu tranh của công nhân ở Can-cút-ta năm 1908.

Câu 5. Ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX lực lượng tiên tiến nào đứng ra tổ chức và lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp phong kiến

C. Giai cấp công nhân

D. Binh lính Ấn Độ

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 • Sự xâm lược của các nước tư bản phương Tây và phong trào đấu trnh của nhân dân Ấn Độ.
 • Các cuộc khởi nghĩa Xi-pay, hoạt động của Đảng Quốc Đại.

2. Tư tưởng:

 • Bồi dưỡng lòng căm thù đối với sự thống trị dã man, tàn bạo của thực dân Anh đã gây ra cho nhân dân Ấn Độ.
 • Biểu lộ sự thông cảm và lòng khâm phục cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa đế quốc.

3. Kĩ năng:

 • Sử dụng bản đồ, tranh ảnh lịch sử về cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ
 • Làm quen và phân biệt khái niệm “Cấp tiến”, “Ôn hoà”
 • Đánh giá vai trò của giai cấp tư sản Ấn Độ.

II. Chuẩn bị

 • GV: Bản đồ “Phong trào cách mạng Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX”
 • Tư liệu về đất nước Ấn Độ
 • HS: Xem trước bài mới, trả lời câu hỏi SGK.

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

 • Nêu các thành tựu nổi bật về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
 • Những thành tựu dó có tác dụng như thế nào đối với xã hội.

3. Bài mới:

Ấn Độ là quốc gia rộng lớn và đông dân ở phía nam Châu Á, diện tích gần 4 triệu km2, Ấn Độ có nền văn hóa và lịch Sử lâu đời, là nơi phát sinh nhiều tôn giáo lớn trên thế giới, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, tạo điều kiện cho thực dân Phương Tây dòm ngó xâm lược. Để biết được sự xâm lược của thực dân phương Tây như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

* Hoạt động 1: Biết được những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị – xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX, nguyên nhân của tình hình đó.

? Em hãy cho biết Phương Tây bắt đầu xâm lược Ấn Độ vào thời gian nào.

HS: * Thế kỉ XVI, Phương Tây đã từng bước xâm nhập vào Châu Á, đặc biệt là ở Ấn Độ.

* Thế kỉ XVIII Anh – Pháp tiến hành chinh phục đất đai của Ấn Độ:

+ 1756 chiến tranh Anh – Pháp xảy ra do mâu thuẫn -> Anh giành thắng lợi.

+1763 Pháp kí hòa ước rút khỏi ảnh hưởng của mình trên trên lãnh thổ Ấn Độ và từ đây Anh thiết lập nền cai trị Ấn Độ

GV: “Ấn Độ được xem như 1 viên ngọc nạm trên vương miện nữ hoàng Anh, là thuộc địa cung cấp cho Anh nguyên liệu, lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn cho hàng hóa Anh”.

GV: Nhìn vào bảng thống kê GV cho HS thảo luận:

Giá trị lương thực xuất khẩu

Số người chết đói

Năm

Sản lượng

Năm

Số người chết

1840

858.000 livrơ

1825-1850

400.000

1858

3.800.000 livrơ

1850-1875

5.000.000

1901

9.300.000 livrơ

1875-1900

15.000.000

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm

Thảo luận: chia lớp thành 2 nhóm (thời gian 3 phút)

Câu 1: Qua bảng thống kê trên em có nhận xét gì về chính sách cai trị của TD Anh ở Ấn Độ? (tổ 1)

Câu 2: Dựa vào bảng thống kê, em hãy chỉ ra những hậu quả từ chính sách cai trị của thực dân Anh với Ấn Độ? (tổ 2)

Đáp án:

Câu 1:

+ Số lượng lương thực xuất khẩu của Ấn Độ càng tăng qua từng năm.

+ Chứng tỏ sự vơ vét bóc lột của TD Anh là rất tàn bạo và dã man.

->Ấn Độ trở thành thị trường cung cấp nguyên vật liệu của nước Anh.

Câu 2:

+ Đời sống nhân dân Ấn Độ sống vô cùng khổ cực.

+ Nạn đói xảy ra, người chết ngày càng tăng nhanh.

*GDMT: Việc vơ vét tài nguyên, ở các nước thuộc địa như chính sách vơ vét cạn kiệt lương thực của nhân dân Ấn Độ dẫn đến nạn đói xảy ra, chết chóc gây tổn thất to lớn cho nhân dân, điều này tác động nhiều đến môi trường sống.

GV chốt: Như vậy chúng ta thấy rằng số lượng lương thực xuất khẩu tăng lên thì số người chết đói cũng tăng hơn rất nhiều: trong khoảng 50 năm sản lương xuất khẩu tăng 10 lần thì số người chết đói tăng 37.5 lần.

GV: Tình trạng trên đã dẫn đến mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ và Anh xảy ra cuộc đấu tranh quyết liệt của các tầng lớp nhân dân Ấn Độ chống lại Anh.

* Hoạt động 3: Tìm hiểu rõ những vấn đề chủ yếu trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

GV: cho HS đọc SGK/57

? Nêu các phong trào giải phóng dân tộc tiêu biểu ở Ấn Độ.

HS: có 3 phong trào lớn (khởi nghĩa Xi-pay, Đảng Quốc Đại, khởi nghĩa Bom Bay).

? Những nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa Xi-pay.

HS: + NN sâu xa: là do sự thống trị và bóc lột tàn bạo của TD Anh với nhân dân Ấn Độ.

+ NN trực tiếp: TD Anh bắt những người Xi-pay dùng răng bóc giấy có tẩm mỡ bò hoặc lợn bọc ngoài đạn pháo. Việc này đã xúc phạm đến tục lệ của người Ấn Độ giáo, vì người Ấn Độ giáo kiêng không ăn thịt bò và những người Hồi giáo thì kiêng không ăn thịt lợn, nếu những binh lính Xi-pay không tuân theo thì bị sĩ quan Anh bỏ tù.

GV: Việc làm này cộng với mâu thuẫn sẵn có đã thổi bùng cuộc khởi nghĩa -> Nhân dân Ấn Độ đã đứng dậy đấu tranh quyết liệt.

? Cuộc khởi nghĩa Xi-pay diễn ra như thế nào.

HS: + 60.000 lính Xi-pay cùng nhân dân nổi dậy

+ Cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp Miền Bắc và một phần Miền Trung.

+ Nghĩa quân đã lập được chính quyền ở các thành phố lớn

+ Nhưng cuộc khởi nghĩa duy trì được 2 năm thì bị dập tắt

? Cuộc khởi nghĩa Xi-pay tuy thất bại nhưng đã để lại ý‎ nghĩa lịch sử như thế nào đối với dân tộc Ấn Độ.

? Phong trào đấu tranh chống thực dân Anh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX diễn ra như thế nào.

HS: Phong trào đấu tranh của nông dân, công nhân đã thức tỉnh ý‎ thức dân tộc của giai cấp tư sản và tầng lớp tri thức Ấn Độ.

GV: Đảng Quốc đại là chính Đảng của giai cấp nào?

HS: Đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ

?Đảng Quốc đại được thành lập vào thời gian nào.

HS: Năm 1885

?Việc thành lập Đảng Quốc đại là nhằm mục đích gì?

HS: Nhằm đấu tranh giành quyền tự trị, phát triển nền kinh tế dân tộc.

? Trong quá trình hoạt động thì Đảng Quốc đại đã xảy ra vấn đề gì?

HS: Bị phân hóa thành 2 phái (phái “ôn hòa” thì chủ trương thỏa hiệp chỉ yêu cầu chính phủ thực dân cải cách, phái Cấp tiến do Ti-lắc cầm đầu kiên quyết chống TD Anh.

GV: Chính do sự chèn ép, bóc lột của TD Anh nên nhân dân Ấn Độ tiếp tục đứng lên đấu tranh

? Anh đã thi hành chính sách gì ở xứ Ban-gan.

? Vì sao Ti-lắc bị thực dân Anh bắt.

HS: Phái Cấp tiến do Ti-lắc cầm đầu, phản đối đường lối ôn hòa và quyết chống TD Anh -> 6/1908 Ti-lắc bị TD Anh giam.

? Công nhân Bom-bay đã đứng lên đấu tranh như thế nào.

GV: Cuộc tổng bãi công ở Bombay là cuộc đấu tranh chính trị đầu tiên của giai cấp vô sản ở Ấn Độ -> cuộc đấu tranh của công nhân Bombay năm 1908 là đỉnh cao nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XX.

GV chốt: Các phong trào đấu tranh chống TD Anh diễn ra quyết liệt nhưng kết quả là thất bại, mặc dù thất bại nhưng để lại ý nghĩa lịch sử như thế nào?

HS: Tinh thần yêu nước.

GV kết: TD Anh đã xâm lược về tiến hành chính sách cai trị rất tàn ác, gây nhiều hậu quả cho nhân dân Ấn Độ (ngăn cản kinh tế Ấn Độ phát triển, nạn đói xảy ra). Nhân dân đã đứng dậy đấu tranh quyết liệt như các cuộc khởi nghĩa Xipay, Bombay… nhưng thất bại do chống Anh không triệt để, nội bộ Đảng bị phân hóa.

I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh.

*Quá trình xâm lược:

– Giữa thế kỉ XIX thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm lược và áp đặt ách thống trị đối với Ấn Độ.

– Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của thực dân.

*Chính sách thống trị:

+ Về chính trị: Chính phủ Anh cai trị trực tiếp Ấn Độ.

+ Thực hiện nhiều chính sách như: “chia để trị”, khoét sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ.

1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)

a. Nguyên nhân:

Do chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh nhất là chính sách “chia để trị”…

– Binh lính Xi-pay bị Anh bắt giam những lính có tư tưởng chống đối.

b. Diễn biến:

– 10-5-1857 binh lính Xi-pay đã nổi dậy khởi nghĩa vũ trang, khởi nghĩa lan rộng khắp Miền Bắc và 1 phần Miền Trung.

+ Nghĩa quân đã giải phóng được 1 số thành phố lớn.

+ Nhưng cuộc khởi nghĩa duy trì khoảng 2 năm thì bị Anh đàn áp đẫm máu.

c. Ý nghĩa

+ Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ.

+ Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập.

2. Phong trào đấu tranh chống thực dân Anh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

– Giữa thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh của nông dân, công nhân đã thức tỉnh ý‎ thức dân tộc của giai cấp tư sản và tầng lớp tri thức Ấn Độ.

– Cuối năm 1885, Đảng Quốc đại được thành lập

– Hoạt động: Đảng Quốc đại bị phân hóa thành 2 phái:

+ Phái “ôn hoà” chủ trương thỏa hiệp.

+ Phái cấp tiến do Ti-lắc cầm đầu kiên quyết chống Anh.

– 7-1905 Anh thi hành chính sách chia đôi xứ Ban-gan (Miền Đông theo đạo Hồi, miền Tây theo đạo Ấn) -> nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra.

– 6-1908 Thực dân Anh bắt Ti-lắc và kết án 6 năm tù -> bùng thêm ngọn lửa đấu tranh mới.

– 7/1908 công nhân Bom-bay tổ chức nhiều cuộc bãi công chính trị.

-> TD Anh đàn áp dã man.

– Tuy thất bại nhưng đặt cơ sở cho các thắng lợi sau này của nhân dân Ấn Độ.

4. Củng cố

* Hãy nối mốc thời gian và sự kiện phù hợp:

1. Năm 1857

a. Cuộc khởi nghĩa Xipay bùng nổ.

2. Năm 1859

b. Đảng Quốc đại được thành lập.

3. Những năm 1875-1885

c. Nhân dân Ấn Độ biểu tình rầm rộ chống chính sách “chia để trị” của thực dân Anh ở Bengan.

4. Năm 1885

d. Công nhân Bombay tổ chức nhiều cuộc bãi công chính trị.

5. Năm 1905

e. Khởi nghĩa Xi-pay thất bại.

6. 7/1908

5. Dặn dò:

 • Các em về học bài, làm bài tập.
 • Chuẩn bị bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
 • Học sinh chuẩn bị lập niên biểu (về thời gian, tên cuộc khởi nghĩa, người lãnh đạo, kết quả và ‎ý nghĩa) ở phần II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ở nhà trước.

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button