Giáo dục

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 8: Sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX theo CV 5512

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 8: Sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX theo CV 5512

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 8: Sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu biết:

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 8: Sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX theo CV 5512

– Giúp HS nắm được những thành tựu trong thế kỷ XVIII – XIX về

+ Kỹ thuật

+ Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

2. Định hướng phát triển năng lực:

– Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

– Năng lực chuyên biệt:

+ So sánh, phân tích các sự kiện lịch sử bằng PP tư duy LS đúng đắn

+ Vận dụng kiến thức thực hành.

3. Phẩm chất

Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta,

ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint.

– Tranh ảnh có liên quan.

– Phiếu học tập.

– Chuẩn bị sẵn sản phẩm bài học

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa.

– Chuẩn bị nội dung sẵn nội dung mà GV giao về nhà trong tiết trước

+ Tìm hiểu về Lê-nin và việc thành lập Đảng vô sản kiểu mới ở Nga

+ Tìm hiểu Nguyên nhân Diễn biến Kết quả ý nghĩa Cách mạng Nga (1905-1907)

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu:Đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.

b) Nội dung : Gv cho nêu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời

? Vì sao mác và Ăng-ghen nhận định: “Giai cấp tư sản không thể tồn tại nếu không thường xuyên tiến hành cách mạng công cụ lao động”?

c) Sản phẩm: HS nhớ lại kiến thức đã được học và vận dụng kiến thức của bản thân trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện:

Gv: TK XVIII-XIX là thế kỉ của những phát minh khoa học vĩ đại về tự nhiên cũng như về XH; là thế kỉ phát triển rực rỡ của những trào lưu văn học, nghệ thuật với những tên tuổi còn sống mãi với thời gian. Và bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc CM KHKT này…

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Những thành tựu chủ yếu về kỹ thuật

a) Mục đích: HS nắm được những thành tựu trong các lĩnh vực : Công nghiệp, Giao thông vận tải, Nông nghiệp, Quân sự.

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi của giáo viên.

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Tổ chức thực hiện :

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Cả lớp chia thành 8 nhóm. GV giao nhiệm vụ Các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập:

– N1, 2: Nêu những tiến bộ về lĩnh vực công nghiệp.

– N3, 4: Nêu những tiến bộ về lĩnh vực nông nghiệp.

– N5, 6: Nêu những tiến bộ về lĩnh vực GTVT

– N7, 8: Nêu những tiến bộ về lĩnh vực quân sự

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu , khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

HS: báo cáo thảo luận

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. (Trường hợp cần thiết). Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành

Gv cho HS xem tranh một số thành tựu về kĩ thuật.

Nội dung tích hợp giáo dục môi trường:

? Cách mạng công nghiệp có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống?

I. Những thành tựu chủ yếu về kỹ thuật

1. Công nghiệp

– Kỹ thuật luyện kim

– Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời

– Nhiều nguồn nhiên liệu mới

– Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi

2. Nông nghiệp

– Phân hoá học

– Máy kéo, máy cày, máy gặt …

3. Giao thông vận tải

– Tàu thuỷ chạy bằng động cơ hơi nước

– Đầu máy xe lửa

– Máy điện tín

4. Quân sự

– Nhiều vũ khí mới được sản xuất

Hoạt động 2: Những tiến bộ về khoa học tự nhiên, và KHXH.

a) Mục đích: HS nắm được Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và KHXH.

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi của giáo viên.

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Cả lớp chia thành 4 nhóm. GV giao nhiệm vụ Các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập:

+ N1, 2: Trình bày những thành tựu về KHTN

+ N3, 4: Trình bày những thành tựu về KHXH

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu , khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt).

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

HS: báo cáo thảo luận

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. (Trường hợp cần thiết). Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành

Nội dung tích hợp:

? Những thành tựu khoa học giúp con người hiểu biết gì về tự nhiên và xã hội?

II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên, và KHXH
1. Khoa học tự nhiên

– Thuyết vạn vật hấp dẫn – Niutơn

– Định luật bảo toàn… Lô-mô-nô-xốp.

– Sự phát triển của thực vật …- Puốc-ken-giơ

– Thuyết tiến hoá và di truyền – Đac-uyn

2. Khoa học xã hội

– CN duy vật và phép biện chứng – Phoi-ơ-bách và Hê-ghen

– Chính trị kinh tế học TS ra đời – Xmít và Ri-các-đô

– CNXH không tưởng – Xanh-xi-mômg, phu-ri-ê, Ô-oen

– CNXH khoa học – Mác và Ăng-ghen

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS hệ thống kiến thức đã học, vận dụng kiến thức để thực hành

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi

c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi của GV

d) Tổ chức thực hiện:

-GV treo bảng phụ, câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Từ nửa sau TK XVIII ở Anh đã tiến hành cuộc CM gì?

 1. CM tư sản.
 2. CMCN.
 3. CM về kĩ thuật và khoa học.
 4. CM văn học nghệ thuật.

Câu 2: B nhà tư tưởng tiến bộ nhất của chủ nghĩa XH không tưởng là

 1. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê, Crôm-oen.
 2. Phu-ri-ê, Mông-te-xki-ơ, Ô-oen.
 3. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê, Ru-xô.
 4. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen.

Câu 3: Ai là tác giả của thuyết tiến hóa và di truyền?

 1. Đác-Uyn.
 2. Lô-mô-nô-xốp.
 3. Puốc-kin –giơ.
 4. Niu-tơn.

Câu 4: Thành tựu cơ bản nhất trong nền công nghiệp cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

 1. Kĩ thuật luyện kim được cải tiến.
 2. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời.
 3. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.
 4. Phát triển nghề khai thác mỏ.

Câu 5: Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?

 1. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, máy cày, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.
 2. Áp dụng những tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
 3. Áp dụng phương pháp canh tác mới.
 4. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức: Một vài thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

2. Tư tưởng:

 • Cách mạng KH-KT đã đưa nhân loại sang nền văn minh của đại công nghiệp
 • Nhận thức rõ yếu tố năng động của KH-KT đối với sự tiến bộ xã hội à xây dựng niềm tin vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta hiện nay.

3. Kĩ năng:

 • Phân biệt “Cách mạng tư sản” với “Cách mạng công nghiệp”.
 • Biết phân tích vai trò của kĩ thuật, khoa học,văn học và nghệ thuật đối với sự phát triển lịch sử

II. Chuẩn bị

 • GV: Tranh ảnh về thành tựu khoa học kĩ thuật thế kỉ XVIII-XIX, chân dung các nhà bác học, nhà văn, nhạc sĩ lớn
 • HS: Xem bài mới

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

? Nêu đôi nét về Lê-nin và quá trình thành lập đảng vô sản kiểu mới.

? Nêu kết quả và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga 1905 – 1907.

3. Bài mới:

Mác và Ăng ghen đã nhận định “Giai cấp tư sản không thể tồn tại nếu không luôn luôn cách mạng công cụ lao động”. Nhờ nó mà thế kỉ XVIII-XIX trở thành thế kỷ của những phát minh kĩ thuật phát triển rực rỡ, phát minh khoa học vĩ đại về tự nhiên và xã hội, để biết được những thành tựu trên chúng ta cùng tìm hiểu ở bài học hôm nay.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Nhận biết được những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật

GV: Em hãy nhận xét khái quát hoàn cảnh lịch sử cụ thể thế kỉ XVIII-XIX?

HS: CM tư sản thắng lợi tại hầu hết các nước ở Châu Âu và Bắc Mĩ Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Mĩ..

GV: Để hoàn toàn chiến thắng chế độ phong kiến về kinh tế, GC Tư sản cần phải tiến hành cuộc cách mạng thứ hai sau cách mạng tư sản.

? Đó là cuộc cách mạng gì.

GV: Vì sao giai cấp tư sản phải tiến hành cuộc cách mạng Công nghiệp?

HS: Đẩy mạnh sản xuất

GV: “Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh, sau đó là Pháp, Đức, Mĩ… đã tạo nên chuyển từ lao động chân tay sang lao động bằng máy móc, đưa nền kinh tế các nước phát triển.” Tiếp theo cuộc CM công nghiệp đó là cách mạng khoa học, kĩ thuật.

? Nêu những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật ở thế kỉ XVIII.

* GDMT: Do cuộc cách mạng công nghiệp nên nhu cầu về nguồn nguyên vật liệu, nhiên liệu trong tự nhiên được khai thác sử dụng vào lao động sản xuất, con người chinh phục và cải tạo tự nhiên, phát triển kinh tế nên điều này đã tác động rất lớn đến môi trường sống của con người.

GV: Nêu những thành tựu chủ yếu trong giao thông?

HS: Dựa vào chữ in nhỏ SGK nêu

? Vì sao thế kỉ XIX được gọi là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước.

GV: Cho HS quan sát hình 37/SGK nêu nhận xét về tiến bộ của ngành giao vận tải.

GV: Trong lĩnh vực nông nghiệp đã đạt được thành tựu gì?

HS: Nông nghiệp: những tiến bộ về kĩ thuật, về phương pháp cũng góp phần nâng cao năng suất lao động.

? Còn về lĩnh vực quân sự con người đã sản xuất ra các loại vũ khí hiện đại nào.

HS: Nhiều nước đã sản xuất ra nhiều loại vũ khí hiện đại như đại bác, súng trường bắn nhanh, ngư lôi, khí cầu.. phục vụ cho chiến tranh

GV: Tác dụng của những phát minh?

Hoạt động 2: Biết được những tiến bộ tiêu biểu về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

GV: Yêu cầu HS nêu đôi nét về những thành tựu khoa học tự nhiên?

HS: Nêu được những nhà bác học và những phát minh vĩ đại thế kỉ XVIII-XIX.

? Ai là người đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn.

GV: Quan sát hình 38/SGK tìm hiểu về tiểu sử và những phát minh của Niu-tơn?

? Việc phát hiện ra các định luật, các thuyết tiến hóa đã tác động đến xã hội như thế nào.

HS: Thúc đẩy xã hội phát triển.

? Hãy kể tên những nhà khoa học và phát minh thuộc các lĩnh vực sau:

+ Toán học: Niu-tơn, Lô-ba-sép-xki, Lép-ních…

+ Hóa học: Men-đê-lê-ép…

+ Vật lí: Niu-tơn…

+Sinh vật: Đác-uyn…

? Nêu những thành tựu về khoa học xã hội.

HS: Đọc mục 2 nêu những học thuyết về khoa học xã hội tiêu biểu

GV: Khẳng định khoa học xã hội đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhiều học thuyết khoa học xã hội ra đời

GV: Tác dụng của các học thuyết khoa học xã hội đối với sự phát triển của xã hội?

HS: Thúc đẩy xã hội phát triển.

* GDMT: do đạt được những thành tựu về khoa học tự nhiên và xã hội, nên nhiều nguồn tài nguyên, vật liệu, nhiên liệu trong tự nhiên được khai thác, sử dụng vào lao động sản xuất, con người chinh phục cải tạo tự nhiên, phát triển kinh tế.

I. Những thành tựu về kĩ thuật

– Nhờ cuộc cách mạng công nghiệp (Anh, Pháp, Đức, Mĩ..) đã đưa nền kinh tế các nước phát triển.

– Việc phát minh ra máy hơi nước đã thúc đẩy ngành giao thông vận tải đường thủy và đường sắt ra đời.

– Năm 1814 thợ máy người Anh là Xti-phen-xơn đã chế tạo thành công xe lửa chạy trên đường sắt.

– Máy điện tín được phát minh ở Nga, Mĩ tiêu biểu là Moóc-xơ (Mĩ) thế kỉ XIX.

– Nông nghiệp: những tiến bộ về kĩ thuật, về phương pháp -> nâng cao năng suất lao động.

– Quân sự: sản xuất ra nhiều loại vũ khí hiện đại như đại bác, súng trường bắn nhanh… phục vụ cho chiến tranh.

II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

1. Khoa học tự nhiên

– Niu-tơn (Anh) đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn.

– Lô-mô-nô-xốp (Nga) tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng cùng nhiều phát minh lớn về vật lí, hóa học.

– Năm 1837 Puốc-kin-giơ (Séc) khám phá ra bí mật về sự phát triển của thực vật và đời sống của các mô động vật.

– Năm 1859, Đác-uyn (Anh) nêu lên thuyết tiến hóa và di truyền.

2. Khoa học xã hội

– Triết học: Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng của Phoi-ơ-bách và Hê-ghen.

– Kinh tế học: A-đam Xmít và Ri-các-đô (Anh) xây dựng học thuyết chính trị- kinh tế học tư sản.

– Tư tưởng: Chủ nghĩa xã hội không tưởng như Xanh-xi-mông, Ô-oen…

– Học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời năm 1848 do Mác và Ăng-ghen sáng lập được coi là cuộc cách mạng trong lịch sử của loài người.

3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật (không học)

4. Củng cố

? Máy điện tín được phát minh đầu tiên ở đâu?

a. Nga. b. Mĩ. c. Đức. d. Nga và Mĩ.

? Đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước được chế tạo ở đâu?

a. Anh năm 1802 b. Pháp năm 1830 c. Mĩ năm 1870 d. Đức 1902.

5. Dặn dò

 • Học bài và làm bài tập trong SGK
 • Xem trước bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVII – đầu thế kỉ XX
 • Tìm hiểu sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh.
 • Tìm hiểu cuộc đấu tranh giải phóng Ấn Độ và vai trò của giai cấp tư sản Ấn Độ.

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 8: Sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button