Giáo dục

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX theo CV 5512 (tiết 1)

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX theo CV 5512 (tiết 1)

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (tiết 1) được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp với CV 5512 của Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. Yêu cầu cần đạt

1. Kiến thức: HS biết được

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX theo CV 5512 (tiết 1)

– Những nét chính về các nước A,P,Đ,M

+ Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế

+ Những đặc điểm về chính trị, xã hội

+ Chính sách bành trướng và xâm lược, tranh giành thuộc địa

2. Thái độ

– HS nâng cao nhận thức về bản chất của chủ nghĩa tư bản.

– Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các thế lực gây chiến, bảo vệ hòa bình.

3. Kỹ năng

– Bồi dưỡng và nâng cao kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử để hiểu được đặc điểm và vị trí của chủ nghĩa đế quốc.

– Rèn luyện khả năng sưu tầm tài liệu để phục vụ cho học tập.

– Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích trên bản đồ.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

– Năng lực chuyên biệt

+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

5. Tích hợp GDMT

– Làm sáng tỏ các vấn đề liên quan về mặt địa lí kinh tế: Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm

chiếm thuộc địa.Bản đồ thế giới có những biến đổi gì sau khi các nước đế quốc đi xâm chiếm thuộc địa

II. Đồ dùng dạy học:

– Sử dụng các lược đồ trong SGK

– Sử dụng các kênh hình trong SGK

Phương pháp dạy học

– Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan, nhóm

III. Chuẩn bị

– Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn bài theo câu hỏi SGK.

– Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu TK XIX.

– Học sinh: Đọc và tìm hiểu nội dung bài trước

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định

2. Kiểm tra

Câu 1: Trình bày sự ra đời của Công xã Pari?

Câu 2: Ý nghĩa LS, bài học của CX Pa ri?

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

– Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản về các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

– Thời gian: 4 phút.

– Tổ chức hoạt động: GV cho học sinh xem lược đồ thế giới và xác định vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ.

– Dự kiến sản phẩm: HS lên xác định vị trí các nước trên

* Giới thiệu bài: Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX, CNTB chuyển mạnh sang chủ nghĩa đế quốc ở một số nước lớn như Anh, Pháp, Đức, Mĩ. Để tìm hiểu xem quá trình các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa diễn ra ntn? Đặc điểm riêng của từng đế quốc trên và đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc ra sao ? Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 6.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Anh

– Mục tiêu: Biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội và đối ngoại của Anh.

– Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

– Phương tiện: giáo án, sách giáo khoa

– Thời gian: 17 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung KT cần đạt

GV: Nhắc lại tình hình nước Anh sau cách mạng công nghiệp?

– Cách mạng công nghiệp khởi đầu sớm nhất ,đứng đầu thế giới về công nghiệp.

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Chia nhóm thảo luận: 6 nhóm. Thời gian: 4 phút

Nhóm 1+2: Kinh tế

Nhóm 3+4: Chính trị

Nhóm 5+6: Đối ngoại

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập. GV có thể đưa ra hệ thống một số câu hỏi gợi mở.

Đến cuối thế kỉ XIX nền kinh tế Anh phát triển ntn?

Vì sao từ cuối thế kỉ XIX, tốc độ phát triển công nghiệp Anh bị chậm lại bị Mĩ rồi Đức vượt qua?

Vì sao giai cấp tư sản Anh lại chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa?

Tình hình chính trị ở Anh có đặc điểm gì đáng chú ý?

Cho biết chính sách đối ngoại của Anh?

Dùng bản đồ thế giới chỉ cho HS các thuộc địa trên khắp thế giới mà Anh xâm lược

Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh?

Vì sao gọi là CNĐQ thực dân?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– Các nhóm lần lượt trình bày

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

1. Anh

a. Kinh tế

– Trước 1870 Anh đứng đầu t/g về sản xuất công nghiệp.

– Từ sau 1870 Anh mất dần vị trí này tụt xuống hàng thứ ba thế giới (sau M, Đ)

– Anh vẫn đứng đầu về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa. Nhiều công ti độc quyền về công nghiệp và tài chính đã ra đời, chi phối toàn bộ nền kinh tế.

b. Chính trị

– Là nước quân chủ lập hiến, hai đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi giai cấp tư sản.

c. Đối ngoại: Đẩy mạnh ch/sách xâm lược thuộc địa. Đến 1914 thuộc địa Anh trải rộng khắp thế giới.

=> Lênin gọi CNĐQ Anh là “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

Hoạt động 2: Pháp

– Mục tiêu: Biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội và đối ngoại của Pháp.

– Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án, sách giáo khoa

– Thời gian: 17 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung KT cần đạt

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập.

Chia nhóm thảo luận: 6 nhóm. Thời gian: 4 phút

Nhóm 1+ 2: Kinh tế

Nhóm 3+4: Chính trị

Nhóm 5+6: Đối ngoại

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

GV có thể đưa ra hệ thống một số câu hỏi gợi mở.

Tình hình kinh tế nước Pháp sau năm 1870?

Nguyên nhân nào làm cho công nghiệp Pháp phát triển chậm lại tụt xuống hàng thứ tư thế giới?

Để giải quyết khó khăn trên giai cấp tư sản Pháp đã làm gì?

So sánh hình thức xuất cảng tư bản giữa Anh và Pháp có điểm gì khác nhau?

Trình bày tình hình chính trị nước Pháp?

Cho biết chính sách đối ngoại của Pháp?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– Các nhóm lần lượt trình bày

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

HS liên hệ: VN nói riêng và ĐNA nói chung là thuộc địa của Pháp

GDBVMT: Làm sáng tỏ các vấn đề liên quan về mặt địa lí kinh tế: Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm thuộc địa.Bản đồ thế giới có những biến đổi gì sau khi các nước đế quốc đi xâm chiếm thuộc địa

2. Pháp

a. Kinh tế

– Sau năm 1870 công nghiệp chậm phát triển, tụt xuống hàng thứ 4 thế giới (sau Mĩ, Đức Anh, Pháp)

– Tuy nhiên Pháp vẫn phát triển mạnh nhất là ngành khai mỏ, đường sắt, luyện kim chế tạo ôtô… nhiều công ty độc quyền ra đời chi phối nền kinh tế Pháp.

– Pháp cho các nước tư bản chậm tiến vay với lãi suất cao nên Lênin gọi CNĐQ Pháp “CNĐQ cho vay lãi”

b. Chính trị

– Thể chế chính trị cộng hòa

(nền Cộng hòa thứ 3).

– Tăng cường đàn áp nông dân.

c. Đối ngoại: Chạy đua vũ trang và tăng cường xâm lược thuộc địa.

3.3. Hoạt động luyện tập

– Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội và đối ngoại của Anh và Pháp.

– Thời gian: 5 phút

– Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng (trắc nghiệm).

+ Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Pháp, Mĩ.

B. Nước Mĩ, Đức.

C. Nước Mĩ, Nga.

D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.

Câu 2. Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mĩ, Đức?

A. Công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc, thiết bị trở nên lạc hậu.

B. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.

C. Anh không chú trọng đầu tư đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước.

D. Sự phát triển vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức.

Câu 3. Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về
A. công nghiệp.

B. nông nghiệp.

C. xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.

D. đầu tư vào thuộc địa.

Câu 4. Vì sao Lê- nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.

C. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.

D. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.

Câu 5. Chủ nghĩa đế quốc Anh được mệnh danh là

A. chủ nghĩa đế quốc thực dân

B. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi

C. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến

D. chủ nghĩa đế quốc bành trướng

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Những nét chính về các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ.

 • Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.
 • Những đặc điểm về chính trị, xã hội.
 • Chính sách bành trướng, xâm lược và tranh giành thuộc địa.

2. Tư tưởng:

 • Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc
 • Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các thế lực gây chiến, bảo vệ hòa bình

3. Kĩ năng:

 • Bồi dưỡng thêm kĩ năng phân tích các sự kiện lịch sử
 • Sưu tầm tài liệu

II. Chuẩn bị

 • GV: Tranh ảnh về tình hình phát triển nổi bật của các nước đế quốc. Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa của chúng đầu thế kỷ XX.
 • HS: Xem trước bài tìm hiểu tình hình các nước đế quốc, đặc điểm của các nước Đế quốc?

III. Tiến trình bài giảng

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

 • Nêu hoàn cảnh ra đời của công xã Pa-ri?
 • Cuộc khởi nghĩa 18/03/1871 diễn ra như thế nào?

3. Bài mới:

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các nước tư bản Anh, Pháp, Đức, Mĩ phát triển chuyển mình mạnh mẽ sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Trong quá trình đó sự phát triển của các nước đế quốc có điểm gì giống và khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung của bài hôm nay.

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các nước Anh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

GV: Gợi lại cho HS nhớ ở bài trước kinh tế anh trước năm 1870 Anh đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp nhưng hiện nay kinh tế Anh phát triển như thế nào.

? Vì sao từ thập niên 70 của thế kỉ XIX, tốc độ phát triển công nghiệp Anh châm lại, bị Mĩ và Đức vượt qua.

? Tình hình kinh tế Anh đầu thế kỷ XX có gì nổi bật? Vì sao?

HS: Sau năm 1870 Anh mất dần vị trí đứng đầu thế giới và tụt xuống hàng thứ 3 thế giới (sau Mĩ và Đức).

GV: Vì sao giai cấp tư sản Anh chỉ chú trọng đầu tư sang thuộc địa?

HS: Đầu tư sang thuộc địa thu được nhiều lợi nhuận hơn đầu tư trong nước.

? Mặc dù mất vai trò bá chủ thế giới nhưng Anh vẫn có thế mạnh về lĩnh vực nào.

*GDMT: Chúng ta thấy rõ rằng khi các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm thuộc địa trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến việc tranh giành thuộc địa (về kinh tế, về mặt địa lí) thì tác động đến môi trường sống của con người nên ngày nay chúng tay cần phải biết bảo vệ môi trường sống.

GV: Về lĩnh vực chính trị nước Anh có thay đổi như thế nào?

Thực chất chế độ 2 Đảng ở Anh là gì?

HS: Đây là thủ đoạn thống trị của giai cấp tư sản nhằm lừa gạt và xoa dịu nhân dân

GV: cho HS thảo luận nhóm (theo bàn 1 phút)

? Vì sao hai Đảng thay nhau cầm quyền.

HS:1 thủ đoạn của giai cấp tư sản nhằm lừa gạt và xoa dịu nhân dân.

GV chốt: Tuy có 2 Đảng khác nhau, thậm chí có chính sách mâu thuẫn, song đều là các đảng phục vụ quyền lợi của giai cấp tư sản, chống lại nhân dân.

GV: Chính sách đối ngoại của Anh có nét gì nổi bật?

HS: Tăng cường xâm lược thuộc địa (vì các thuộc địa giàu tài nguyên, nguồn nhân công rẻ, thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng rãi).

GV: Đến năm 1914 Anh có 33 triệu Km2, diện tích và dân số chiếm ¼ dân số và diện tích thế giới (vì Anh xâm chiếm và bóc lột 1 hệ thống thuộc địa rộng lớn)

GV: Sử dụng bản đồ thế giới chỉ các thuộc địa của Anh. Khẳng định Anh được gọi là “Đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn”

Hoạt động 2 Tìm hiểu được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các nước Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

GV: Trước năm 1870 Pháp đứng vị trí đứng thứ 2 thế giới. Nhưng tình hình kinh tế Pháp sau 1871 có gì nổi bật? Vì sao?

HS: Phát triển chậm, tụt xuống hàng thứ 4 thế giới (sau Anh, Mĩ và Đức).

GV: Để giải quyết cho khó khăn trên, giai cấp tư sản Pháp đã làm gì? Chính sách đó ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế Pháp?

?Đế quốc Anh đầu tư tư bản chủ yếu xâm lược thuộc địa, còn Pháp thì chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực nào.

HS: Ngân hàng, hầu hết tư bản đều đầu tư cho các nước chậm tiến (như Nga…) để thu lợi nhuận nhiều, cao.

? Tình hình chính trị của nước Pháp có gì thay đổi so với trước.

HS: Nền cộng hòa thứ 3 được thành lập. Giai cấp tư sản tăng cường đàn áp đấu tranh của công nhân và nông dân.

? Chính sách đối nội, đối ngoại của Pháp như thế nào.

HS: Đối nội là tăng cường đàn áp nhân dân -> Tình hình căng thẳng. Đối ngoại Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

I. Tình hình các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ.

1. Anh

* Kinh tế:

Sau năm 1870 Anh mất dần vị trí đứng đầu thế giới và tụt xuống hàng thứ 3 thế giới (sau Mĩ và Đức).

+ Song Anh vẫn đứng đầu về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.

+ Nhiều công ti độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời chi phối toàn bộ nền kinh tế.

* Chính trị:

Là nước quân chủ lập hiến, 2 Đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.

* Đối ngoại:

Anh ưu tiên và đẩy mạnh chính sách xâm lược thuộc địa

-> Anh được mệnh danh là “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”

2. Pháp

*Kinh tế:

-Sau năm 1870 Pháp mất dần vị trí đứng thứ 2 thế giới và tụt xuống hàng thứ 4 thế giới (sau Anh, Mĩ và Đức).

+ Tuy nhiên tư bản Pháp vẫn phát triển mạnh nhất là các ngành khai mỏ, đường sắt, luyện kim, chế tạo ô tô.

+ Nhiều công ty độc quyền ra đời chi phối nền kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng -> nên Pháp được mệnh danh là “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”

* Chính trị:

Nền cộng hòa thứ 3 được thành lập, đã thi hành chính sách đàn áp nhân dân, tích cực xâm lược thuộc địa. Vì vậy Pháp là đế quốc có thuộc địa lớn thứ 2 thế giới (sau Anh) với 11 triệu km2.

4. Củng cố

Vị trí của công nghiệp Pháp ở 2 mốc thời gian đầu và cuối thế kỉ XIX là:

 1. Thứ nhất và thứ 3.
 2. Thứ 4 và thứ 2.
 3. Thứ 2 và thứ 4.
 4. Thứ 3 và thứ 4.

5. Dặn dò:

 • Học bài ở nhà
 • Xem phần tiếp theo của bài
 • Nền kinh tế, chính trị đối ngoại của Đức và Mĩ thay đổi như thế nào?
 • Các công ty độc quyền ở Mĩ ra đời như thế nào?

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX theo CV 5512 (tiết 1) được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button