Giáo dục

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 5: Công xã Pari theo CV 5512

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 5: Công xã Pari theo CV 5512

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 5: Công xã Pari được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. Yêu cầu cần đạt

1. Kiến thức

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 5: Công xã Pari theo CV 5512

– Nhận biết về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri; những nét chính về cuộc diễn biến ngày 18 – 03 – 1971 và sự ra đời của công xã Pa- ri

– Ý nghĩa lịch sử của Công xã.

2. Thái độ

– HS có lòng tin tưởng vào năng lực, quản lí của nhà nước giai cấp vô sản. Hình thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng thông qua những tấm gương chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ công xã Pa- ri.

– Lòng căm thù đối với giai cấp bóc lột.

3. Kỹ năng

– Vận dụng khả năng trình bày, phân tích đánh giá một sự kiện lịch sử.

– Sưu tầm, phân tích tài liệu tham khảo có liên quan đến bài học, liên hệ kiến thức đã học với cuộc sống hàng ngày.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

– Năng lực chuyên biệt

+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

II. Đồ dùng dạy học:

– Sử dụng các BĐ trong SGK

– Sử dụng các kênh hình trong SGK

Phương pháp dạy học

– Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan, nhóm

III. Chuẩn bị:

GV: Nghiên cứu tài liệu, soạn bài theo câu hỏi SGK.

– Bản đồ Pa- ri và vùng ngoại ô, nơi diễn ra công xã Pa- ri.

HS: Đọc và tìm hiểu nội dung bài trước

– Tìm hiểu các thuật ngữ, khái niệm Lịch sử học trong bài.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định

2. Kiểm tra

– Kiểm tra vở bài tập

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

– Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản một số hình ảnh về nước Pháp tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

– Thời gian: 3 phút.

– Tổ chức hoạt động: GV cho học sinh xem về một số hình ảnh của nước Pháp và yêu cầu học sinh trả lời

– Dự kiến sản phẩm: Hình 1: Nhà thờ Đức Bà Pari, Hình 2: Tháp Eiffel

* Giới thiệu bài: Trong những năm cuối TK XIX giai cấp vô sản Pháp đã vùng dậy đấu tranh làm nên 1 kì tích trong lịch sử đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới: Đó là thành lập ra nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới- Công xã Pa- ri. Hoàn cảnh nào => Sự ra đời của công xã Pa- ri., quá trình đấu tranh => sự thành lập công xã, những việc làm của công xã khẳng định Công xã Pa – ri là nhà nước kiểu mới, ý nghĩa lịch sử của công xã Pa- ri như thế nào…….

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: I. Sự thành lập Công xã

Hoàn cảnh ra đời của Công xã

– Mục tiêu: Biết về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri

– Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án, sách giáo khoa

– Thời gian: 14 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Dự kiến sản phẩm

GV: Trong những năm 1852-1870 dưới nền thống trị của đế chế thứ II là Napôlêông III thực chất là nền chuyên chế phản động G/c Vô sản mâu thuẫn với G/c TS không thể điều hoà nguyên nhân sâu xa bùng nổ cách mạng.

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trong bối cảnh đó -> – 1870 Pháp đánh phổ.

Pháp đánh Phổ nhằm mục đích gì?

Đọc phần chữ in nghiêng (Sgk- 35).

Qua phần đọc, em có nhận xét gì về việc Pháp đánh Phổ (diễn ra trong điều kiện ntn?

Kết quả của chiến tranh Pháp- Phổ ra sao?

Trước tình hình đó nhân dân Pa-ri đã làm gì?

Lúc này thành quả cách mạng và chính quyền thuộc về tay ai?

Theo đà chiến thắng quân Phổ có hành động nào?

Khi tổ quốc bị lâm nguy thì thái độ của “chính phủ vệ quốc” và ND Pháp thể hiện ntn?

Nhận xét gì về thái độ của “Chính phủ vệ quốc ” và của nhân dân Pháp?

Tại sao lại có thái độ khác nhau đó?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

I. Sự thành lập công xã

1. Hoàn cảnh ra đời của công xã

– Pháp tuyên chiến với Phổ .

– 2/9/1870 Hoàng đế Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ 10 vạn quân chủ lực bị Phổ bắt làm tù binh.

– Ngày 4-9-1870 nh/dân Pari đứng lên k/ng. Chính quyền Na-pô-lê-ông III bị lật đổ .

– Thành lập chính phủ lâm thời Tư sản – “ Chính phủ vệ quốc”.

– Quân Phổ kéo vào nước Pháp, bao vay Pa-ri; chính phủ Tư sản hèn nhát vội vàng xin đình chiến. Quần chúng nhân dân đứng lên chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

Hoạt động 2: I. Sự thành lập Công xã

Cuộc khởi nghĩa 18/ 3 /1871. Sự thành lập Công xã

– Mục tiêu: Biết những nét chính về cuộc diễn biến ngày 18 – 03 – 1971 và sự ra đời của công xã Pa- ri

– Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án, sách giáo khoa

– Thời gian: 12 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung KT cần đạt

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa 18/ 3/ 1871?

Dùng lược đồ công xã Pa- ri để trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa 18-3-1871

Sau cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 chính quyền thuộc về tay ai?

Cuộc cách mạng này mang tính chất gì?

– Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính quyền tư sản bị lật đổ, một trong những thủ đô lớn nhất .

+ Ủy ban trung ương quốc dân trở thành chính phủ vô sản lâm thời.

+ Trong cuộc cách mạng vô sản này giai cấp công nhân đóng vai trò quan trọng là lực lượng quyết định đến thắng lợi của cách mạng.

Rõ ràng Chi-e là người châm ngòi lửa cuộc nội chiến giữa tư sản và vô sản. Nhưng ủy ban trung ương quốc dân quân đã không tận dụng thắng lợi ngày 18/3. Đáng lẽ phải lập tức tiến quân -> Véc- xai đập tan sào huyệt của bọn phản động , khi chúng đang hoang mang -> cực điểm, thì lại tỏ ra ngần ngại, vội vã chuyển chính quyền cho một cơ quan dân cử (tức Hội đồng công xã – gọi tắt là công xã).

Đây là những hạn chế của ủy ban trung ương quốc dân quân (làm cách mạng chưa triệt để).

Sau khi khởi nghĩa thắng lợi nhân dân Pa- ri đã có những việc làm gì?

+ Bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

+ Nhân dân ăn mặc như ngày hội nô nức đi bỏ phiếu – họ thực hiện quyền công dân.

+ 86 đại biểu đã trúng cử hầu hết là công nhân và tri thức tiến bộ đại diện cho nhân dân lao động thủ đô.

Các-mác đánh giá sự ra đời của công xã Pa- ri “Công xã là điềm báo trước vẻ vang của xã hội mới, là kì công của những người dám tấn công trời ”.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

2. Cuộc khởi nghĩa 18/3 /1871. Sự thành lập Công xã

a. Cuộc khởi nghĩa 18/ 3 1871

– Mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản với nhân dân Pa- ri ngày càng tăng. Chi-e, tiến hành âm mưu bắt hết ủy viên ban Trung ương.

– 18-3-1871, Chi e cho quân đánh úp đồi Mông-mac, nhưng cuối cùng bị thất bại. Nhân dân nhanh chóng làm chủ Pari. và đảm nhiệm vai trò chính phủ lâm thời.

* Tính chất: Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên

b. Sự thành lập Công xã

26/3/1871 nhân dân Pa –ri tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu

Hoạt động 3:

Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa- ri

(Hướng dẫn đọc thêm)

III. Nội chiến ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử của công xã Pari

1. Nội chiến ở Pháp (Hướng dẫn đọc thêm)

2. Ý nghĩa lịch sử của công xã Pari

– Mục tiêu: Biết về ý nghĩa lịch sử của Công xã.

– Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án, sách giáo khoa

– Thời gian: 10 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của gv và hs

Nội dung cần đạt

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Nêu ý nghĩa và bài học rút ra từ Công xã pa-ri?

GV: Công xã pa-ri là bản anh hùng ca cách mạng, thể hiện ý chí quật cường của nhân dân lao động, nó khẳng định vai trò to lớn của giai cấp công nhân trên vũ đài chính trị, nó chứng minh được chủ nghĩa Mác vạch ra là đúng quy luật phát triển của lịch sử.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

III. Nội chiến ở Pháp.Ý nghĩa lịch sử của công xã Pari

1. Nội chiến ở Pháp (Hướng dẫn đọc thêm)

2. Ý nghĩa lịch sử:

+ Công xã là hình ảnh thu nhỏ của 1 chế độ xã hội mới .

+ Đem lại tương lai tốt đẹp cho nhân dân lao động

– Bài học:

Phải có Đảng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông, trấn áp kẻ thù

3.3. Hoạt động luyện tập

– Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức hoàn cảnh ra đời của Công xã và ý nghĩa lịch sử sự thành lập Công xã.

– Thời gian: 4 phút

– Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng (trắc nghiệm).

+ Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1. Để chuẩn bị lực lượng chống quân Phổ xâm lược, quần chúng nhân dân Pa-ri đòi thành lập các đơn vị.

A. Cộng hòa. B.

Quốc dân quân,

C. Quân đội nhân dân.

D. Vệ quốc quân.

Câu 2. Khi quân Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp, giai cấp tư sản Pháp thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi là gì?

A. “Chính phủ Lập quốc”.

B. “Chính phủ Vệ quốc”,

C. “Chính phủ Cứu quốc”.

D. “Chính phủ yêu nước”.

Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18 – 3 – 11871 của nhân dân Pa-ri?

A. Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hòa giữa quần chúng nhân dân Pa-ri với chính phủ tư sản.

B. Bất bình trước thái độ ươn hèn của chính phủ tư sản khi Phổ tấn công.

C. Chống lại sự đầu hàng phản bội lợi ích dân tộc của tư sản Pháp để bảo vệ tổ quốc.

D. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 • Mâu thuẫn giai cấp ở Pháp trở nên gay gắt và sự xung đột giữa tư sản và công nhân.
 • Công xã Pa-ri; cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 thắng lợi.
 • Một số chính sách quan trọng của Công xã Pa-ri.
 • Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa- ri.

2. Tư tưởng: Giáo dục lòng tin vào năng lực lãnh đạo nhà nước của giai cấp vô sản, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng căm thù đối với giai cấp bóc lột.

3. Kĩ năng:

 • Nâng cao khả năng trình bày, phân tích một sự kiện lịch sử
 • Sưu tầm tài liệu có liên quan, liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống.

II. Chuẩn bị

 • GV: Bản đồ Pa-ri và vùng ngoại ô- nơi xảy ra Công xã Pa-ri.
 • HS: Xem trước bài mới, tìm hiểu cuộc cách mạng ngày 18/3/1871, Công xã Pa-ri- nhà nước kiểu mới.

III. Tiến trình bày giảng

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

? Nêu những nội dung chính của tuyên ngôn Đảng cộng sản.

? Vai trò của quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế.

3. Bài mới:

Do bị đàn áp đẫm máu trong cuộc cách mạng 1848, giai cấp vô sản Pháp đã trưởng thành nhanh chóng và tiếp tục cuộc đấu tranh quyết liệt chống giai cấp tư sản đưa đến sự ra đời của công xã Pa-ri 1871, đây được xem như nhà nước kiểu mới đầu tiên của giai cấp vô sản. Vậy Công xã Pa-ri đã được thành lập như thế nào? Vì sao Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới đầu tiên của giai cấp vô sản thì chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của công xã Pa-ri

GV: Giai cấp công nhân đã trưởng thành trong các cuộc đấu tranh cách mạng, đặc biệt là từ sau CM (1848-1870).

Vậy hoàn cảnh nào dẫn tới sự ra đời của Công xã?

HS: Trả lời dựa theo SGK

GV: Chính sách đó dẫn đến kết quả gì?

HS: Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hoà, Na-pô-lê-ông tuyên chiến với Phổ

GV: Trước tình hình quân Pháp thất bại nhân dân Pa-ri đã làm gì?

HS: Nhân dân khởi nghĩa, lật đổ chính quyền.

GV: Khẳng định thành quả cách mạng rơi vào tay giai cấp tư sản.

GV: Thái độ của giai cấp tư sản trước quân xâm lược?

HS: Bất lực xin đình chiến với Đức

GV: Giải thích thêm về tình thế và bản chất của giai cấp tư sản.

Hoạt động 2: Tìm hiểu những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 và sự ra đời của công xã Pa-ri.

GV: Nguyên nhân nào đưa đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871?

HS: Giai cấp tư sản đầu hàng Đức, chống lại nhân dân -> giai cấp vô sản khởi nghĩa đây cũng là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới

HS: Dựa vào SGK tường thuật cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871

GV: Sử dụng bản đồ bổ sung bài tường thuật lại.

GV: Tính chất cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871?

HS: Cách mạng vô sản.

GV: Sau khi đã làm chủ Pa-ri việc đầu tiên nhân dân Pa-ri làm là gì?

HS: Một đặc điểm khác là cuộc bầu cử Công xã, thực sự là “ngày hội của quần chúng”, nhân dân và quần chúng hân hoan trong buổi lễ ra mắt của Hội đồng công xã ngày 28/03/1871.

Hoạt động 3: Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri (đọc thêm)

GV: Sử dụng sơ đồ bộ máy Hội đồng Công xã -> hs tìm hiểu tổ chức bộ máy

GV: Em nhận xét gì về tổ chức bộ máy công xã?

HS: Nhận xét tổ chức bộ máy nhà nước đảm bảo cho quyền làm chủ của nhân dân, vì dân.

GV: Tổ chức chính quyền này có khác gì với tổ chức bộ máy chính quyền TS

HS: khác trước đây chính quyền của giai cấp TS chỉ phục vụ quyền lợi cho giai cấp TS, không phục vụ cho nhân dân.

GV: Cho HS đọc những chính sách về chính trị, kinh tế, giáo dục?

GV: Những chính sách trên của Công xã đều phục vụ quyền lợi cho ai?

HS: cho nhân dân.

Hoạt động 4: Nội chiến ở Pháp (đọc thêm). Tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri,

GV: Vì sao giai cấp tư sản quyết tâm tiêu diệt công xã? Vì sao Đức ủng hộ Vec xai?

HS: Bảo vệ lợi ích giai cấp, Đức cũng muốn tiêu diệt cách mạng vô sản.

HS: Tường thuật cuộc nội chiến

GV: Miêu tả thêm bằng tư liệu.

GV: Công xã Pa-ri có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

HS: Dựa vào SGK trả lời

GV: Vì sao công xã thất bại?

HS: Giai cấp vô sản Pa-ri còn yếu, chưa trấn áp kẻ thù đến tạn sào huyệt, không thực hiện liên minh công nông…Giai cấp tư sản đàn áp cách mạng

GV: Nêu nhận xét của Bác Hồ

HS: Dựa vào SGK rút ra bài học kinh nghiệm

* Kết luận: Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản đưa đến thắng lợi của cách mạng ngày 18-3-1871, thành lập công xã Pa-ri. Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới vì đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. tuy thất bại và bị đàn áp dã man song công xã có ý nghĩa lịch sử to lớn và để lại nhiều bài học quý .

I. Sự thành lập công xã

1. Hoàn cảnh ra đời của công xã

– Do mâu thuẫn trong nước và ngăn cản sự phát triển nước Đức thống nhất, Pháp tuyên chiến với Phổ, song chiến tranh gây nhiều khó khăn cho Pháp.

– 2-9-1870 Hoàng đế Na-pô-lê-ông III và quân chủ lực bị quân Phổ bắt làm tù binh. 4.9.1870 Nhân dân Pari đứng lên khởi nghĩa.

– Chính quyền Na-pô-lê-ông III bị lật đổ, chính phủ tư sản lâm thời thành lập mang tên “chính phủ vệ quốc”.

– Khi quân Phổ tiến sâu vào nước Pháp và bao vây Pa-ri, chính phủ tư sản bất lực xin đình chiến.

2. Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871. Sự thành lập công xã.

– Khi mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản ở Véc-sai với nhân dân ngày càng gay gắt. Chi-e bắt hết các ủy viên của ủy ban Trung ương.

– Ngày 18-3-1871 Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác nhưng không thành, Chi-e phải cho quân chạy về Véc-xai. Nhân dân nhanh chóng làm chủ Pa-ri và đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời.

– Ngày 26-3-1871 nhân dân Pa-ri tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, người trúng cử phần đông là công nhân và tri thức- đại diện cho nhân dân Pa-ri.

II. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri (đọc thêm)

III. Nội chiến ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri

* Nội chiến ở Pháp. (đọc thêm)

* Ý nghĩa lịch sử:

+ Tuy tồn tại 72 ngày (từ 18-3 đến 28-5-1871) nhưng Công xã Pa-ri có ý nghĩa lịch sử to lớn. Công xã là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ xã hội mới, đem lại một tương lai tốt đẹp cho nhân dân lao động.

– Bài học kinh nghiệm: muốn cách mạng vô sản thắng lợi thì phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; phải thực hiện liên minh công nông và kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu.

4. Củng cố:

Cuộc khởi nghĩa ngày 18/03/1871 thực sự là:

 1. Cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức.
 2. Cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp.
 3. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới
 4. Lật đổ chế chế thứ ba.

5. Dặn dò:

 • Học bài và làm bài tập trong SGK.
 • Xem trước bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
 • Tìm hiểu tình hình kinh tế, chính trị, đối nội, đối ngoại các nước tư bản trong giai đoạn chuyển lên ĐQCN.
 • Đặc điểm riêng của nước Anh và Pháp.

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 5: Công xã Pari theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button