Giáo dục

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác theo CV 5512 (tiết 1)

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác theo CV 5512 (tiết 1)

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (tiết 1) được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. Yêu cầu cần đạt

1. Kiến thức: Giúp cho HS nắm vững

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác theo CV 5512 (tiết 1)

*- Biết được một số nét chính về sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của CNTB. Tình cảnh của giai cấp công nhân

– Biết được một số nét chính về những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30 – 40 của thế kỉ XX

– Biết được một số nét chính về Mác – Ăng-ghen và sự ra đời của CNXHKH. Những hoạt động cách mạng đóng góp to lớn của 2 ông đối với phong trào công nhân quốc tế

– Nắm được đôi nét về Lênin và việc thành lập Đảng vô sản kiểu mới ở Nga.Nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cách mạng Nga 1905 – 1907.

2. Thái độ

– Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra CNXH

– GD tinh thần QTVS, tinh thần đoàn kết đấu tranh của G/c CN

3. Kỹ năng:

– Quan sát hình 24 sgk nhận xét về lao động trẻ em trong hầm mỏ

Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

– Năng lực chuyên biệt

+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

+ Biết đánh giá một số thành tựu, lòng biết ơn các nhà sáng lập ra CNXH + GD tinh thần QTVS, tinh thần đoàn kết đấu tranh của G/c CN.

4. Nội dung tích hợp: GDBVMT: Sưu tầm tài liệu tranh ảnh về đời sống công nhân vô cùng khốn khổ; lao động trong môi trường vô cùng tồi tệ

Đồ dùng dạy học:

– Tranh ảnh, SGK

– Chân dung C.Mác, Phi Ăng-ghen, Lênin

III. Phương pháp dạy học

– Phương pháp vấn đáp

– Phương pháp thảo luận

– Phương pháp bản đồ

IV. Hoạt động dạy và học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

– Cho HS lên làm bài tập qua bảng phụ

– Vì sao CNTB phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa? Kết quả?

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

– Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được đó là xác định được một số nét chính về sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của CNTB. Tình cảnh của giai cấp công nhân . Biết được một số nét chính về Mác – Ăng-ghen và sự ra đời của CNXHKH. Những hoạt động cách mạng đóng góp to lớn của 2 ông đối với phong trào công nhân quốc tế

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

– Thời gian: 10 phút.

– Tổ chức hoạt động: GV trực quan xem ảnh. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

Em có nhận xét gì qua bức tranh H24, H. 25?

– Dự kiến sản phẩm: Việc sử dụng trẻ em trong các hầm mỏ… dẫn đến các phong trào đấu tranh.

Trên cơ sở đó GV dẫn dắt vào bài mới

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Phong trào Công nhân nửa đầu thế kỉ XIX:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

Hoạt động 1: Phong trào đập phá máy móc và bãi công.

– Mục tiêu: Biết được những nét chính về các hình thức đấu tranh và những phong trào tiêu biểu của hai giai cấp công nhân.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình.

– Phương tiện: Giao án , sgk, hình sgk.

– Thời gian: 19 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK chia nhóm thảo luận với ND: Vì sao ngay khi mới ra đời g/c CN đã đấu tranh chống CNTB?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

– Cho HS Q/s H24 (SGK)

– Em có nhận xét gì qua bức tranh H24?

– Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em? -HS: Lao động nhiều giờ, Lương thấp chưa có ý thức đấu tranh…

– Cho HS liên hệ phát biểu suy nghĩ của mình về trẻ em hôm nay?

– Bị áp bức bóc lột, CN đã đấu tranh chống CNTB, họ đã đấu tranh bằng hình thức nào?

– Vì sao CN lại đập phá máy móc? Hành động này thể hiện sự nhận thức ntn của CN?

– Muốn cuộc đấu tranh chống TB thắng lợi, CN phải làm gì?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– HS trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

GDBVMT: Sưu tầm tài liệu tranh ảnh về đời sống công nhân vô cùng khốn khổ ; lao động trong môi trường vô cùng tồi tệ

Hoạt động 2: Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840

– Mục tiêu: Biết được những nét chính về các hình thức đấu tranh và những phong trào tiêu biểu của hai giai cấp công nhân.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình.

– Phương tiện: Giao án , sgk

– Thời gian: 18 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– HS N/c SGK và chia nhóm thảo luận với ND: Nêu những P/t đấu tranh tiêu biểu của G/c CN trong những năm 30-40 của thế kỉ XIX?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

– Hướng dẫn HS hiểu khẩu hiệu: “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu ” có nghĩa ntn?

– Quyền được lao động, không bị bóc lột và quyết tâm chiến đấu bảo vệ quyền lao động của mình

– Mục tiêu của p/t đấu tranh?

– Q/s H25 (SGK)

– Nhấn mạnh p/t hiến chương ở Anh có tính chất quần chúng rộng lớn, có tổ chức và mục tiêu chính trị rõ nét

– P/t CN Châu Âu (1830-1840)có những điểm chung gì khác so với p/t trước đó?

-HS: Đoàn kết đấu tranh, trở thành lực lượng chính trị độc lập, đấu tranh chính trị độc lập chống lại G/c TS

– Kết quả của p/t đấu tranh của CN Châu Âu trong những năm đầu thế kỉ XIX?

– Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– HS trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

1. Phong trào đập phá máy móc và bãi công:

a. Nguyên nhân:

Do bị TS bóc lột nặng nề CN đấu tranh

b. Hình thức đấu tranh:

– P/t đập phá máy móc, đốt công xưởng

– Bãi công

c. Kết quả: Thành lập các tổ chức công đoàn

2. Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840:

Pháp: 1831CN dệt tơ thành phố Li-Ông k/nghĩa

– Đức: 1844 CN dệt Sơ-lê-đin

– Anh: 1836-1848 P/t hiến chương

– Kết quả: Thất bại

– Ý nghĩa: + Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế

+ Tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận cách mạng.

2. Sự ra đời của Chủ nghĩa Mác:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

Hoạt động 1: Mác và Ăng ghen

– Mục tiêu: Biết được những hoạt động đóng góp của Các Mác và Ăng ghen đối với phong trào công nhân.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình.

– Tổ chức hoạt động

Hs đọc tiểu sử Mác và Ăng ghen

Hoạt động 2: Đồng minh những người cộng sản và tuyên ngôn của Đảng cộng sản

– Mục tiêu: Biết được những hoạt động của Mác và Ăng ghen đối với phong trào công nhân quốc tế.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình.

– Phương tiện: Giao án , sgk

– Thời gian: 20 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

P/t đấu tranh của Cn nửa đầu thế kỉ XIX ntn?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

– Tại sao trong những năm 1848-1849 p/t CN Châu Âu phát triển mạnh

– Tường thuật cuộc k/n tháng 6/1848 của CN và nhân dân lao động Pa ri

– Vì sao g/c CN ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của sự đoàn kết quốc tế?

– P/t CN từ sau 1848-1849 đến những năm 1870 có nét gì nổi bật?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– HS trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Hoạt động 3: Phong trào Công nhân từ năm 1848 đến năm 1870 Quốc tế thứ nhất

– Mục tiêu: Biết được những hoạt động của Mác và Ăng ghen đối với phong trào công nhân quốc tế.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình.

– Phương tiện: Giao án , sgk

– Thời gian: 18 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– HS đọc SGK: Từ ngày 28/9/1864…

– Quốc tế thứ nhất được thành lập ntn?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

– Em có nhận xét gì qua bức tranh H29?

– Tường thuật buổi thành lập quốc tế thứ nhất

– Quốc tế thứ nhất có những hoạt động ntn?

– Nêu vai trò của Mác trong việc t/lập quốc tế I?

– Sự ra đời và hoạt động của quốc tế I có ý nghĩa gì?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– HS trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

1. Mác và Ăng ghen:

– Tiểu sử: (SGK)

– Cùng có tư tưởng:Đấu tranh chống CNTB, XD 1 XH tiến bộ

2. Đồng minh những người cộng sản và tuyên ngôn của Đảng cộng sản:

a. Đồng minh những người cộng sản: Chính là đảng độc lập đầu tiên của Vô sản quốc tế

b. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản:

– Hoàn cảnh ra đời:

+ Do yêu cầu phát triển của P/t CN quốc tế đòi hỏi phải có lí luận C/m

+ Tháng 2/1848: Tuyên ngôn ĐCS được tuyên bố

Nội dung:

+ Nêu rõ quy luật phát triển của xã hội loài người là sự thắng lợi của Chủ nghĩa xã hội.

+ Giai cấp vô sản là lực lượng….

+ Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế.

– Ý nghĩa: là vũ khí lí luận của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

3. Phong trào Công nhân từ năm 1848 đến năm 1870 Quốc tế thứ nhất:

a. Phong trào Công nhân từ 1848-1870:

– P/t tiếp tục phát triển

CN trưởng thành trong đấu tranh, nhận thức rõ về g/c của mình và tinh thần đoàn kết quốc tế

b. Quốc tế thứ nhất:

– Thành lập: 28/9/1864

– Hoạt động:

– Ý nghĩa: Thúc đẩy p/t CN quốc tế tiếp tục phát triển

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 • Sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Tình cảnh của giai cấp công nhân.
 • Những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30 – 40 của thế kỉ XIX.

2. Tư tưởng:

 • Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân

3. Kỹ năng: Biết phân tích, nhận định về quá trình phát triển của phong trào công nhân vào thế kỷ XIX.

II. Chuẩn bị

 • GV: Phóng to tranh ảnh trong sách giáo khoa.
 • HS: Xem trước bài mới, tìm hiểu về phong trào công nhân

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

? Nêu các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở thế kỷ XIX.

? Tại sao nói đến thế kỷ XIX chủ nghĩa tư bản đã được xác lập trên phạm vi thế giới.

3. Bài mới:

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa tư bản càng làm tăng sâu thêm mâu thuẫn giữa 2 giai cấp tư sản và vô sản, để giải quyết mâu thuẫn đó giai cấp vô sản đã tiến hành cuộc đấu tranh như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Hiểu được những nét chính về các hình thức đấu tranh.

GV: Sự phát triển của xã hội loài người đã chứng minh qui luật có áp bức thì có đấu tranh.

GV: Vì sao ngay khi mới ra đời giai cấp công nhân đã đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản?

HS: Bị bóc lột ngày càng nặng nề do lệ thuộc vào máy móc, nhịp độ nhanh và liên tục (công nhân phải làm việc liên tục nhiều giờ, mệt nhọc mà lương thấp, điều kiện lao động ăn ở, thấp.

GV: liên hệ công nhân trong các khu công nghiệp ngày nay, làm việc trong một môi trường thoáng đãng và sạch sẽ hơn, một ngày làm 8 tiếng, còn nếu tăng ca, làm thêm giờ thì được tiền tăng ca, tiền thưởng năng suất, tiền thưởng chuyên cần…

GV: Sử dụng hình 24/SGK nhận xét về lao động trẻ em trong hầm mỏ và miêu tả cuộc sống của công nhân Anh

HS: Năm 1883: Một công nhân nhỏ tuổi đã kể: “Tôi năm nay 12 tuổi, đã làm việc trong xưởng dệt từ năm ngoái. Bình quân mỗi ngày làm việc 12h30’. Thỉnh thoảng phải làm thêm giờ”; một người khác kể “Tôi đã làm việc ở đây, từ lúc 12 tuổi, hằng ngày phải làm việc 16 giờ. Giờ đây tôi không chịu được nữa, bị ốm nên đã đề nghị xuống 12 giờ. Ông chủ bảo Tôi: Nếu vậy thì mày ra khỏi nhà máy và đừng quay lại nữa”

? Qua hình 24/SGK em hãy phát biểu suy nghĩ của mình về quyền trẻ em hôm nay.

HS: Quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển, quyền tham gia.

*GDMT: Đời sống của công nhân vô cùng khốn khổ, họ phải lao động trong môi trường, điều kiện tồi tệ, nên ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân, vì vậy ngày nay trong các khu công nghiệp cần phải quan tâm đến môi trường làm việc của công nhân được sạch sẽ thông thoáng và tránh ô nhiễm.

?Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em.

HS: Tiền lương trả thấp, lao động nhiều giờ, chưa có ý thức đấu tranh…

GV: Đầu tiên công nhân đấu tranh bằng hình thức gì?

HS: Là đập phá máy móc và đốt công xưởng.

? Vì sao công nhân lại đấu tranh bằng cách là đập phá máy móc và đốt công xưởng mà không phải là một hình thức khác.

HS: Do nhận thức của họ còn thấp kém, họ nhầm tưởng rằng chính do máy móc là kẻ thù đã làm khổ họ nên họ đập phá máy móc.

GV: Việc đập phá máy móc có đưa đến thành công trong cuộc đấu tranh chống tư bản không?

HS: Không

GV: Muốn cuộc đấu tranh chống lại tư bản thắng lợi công nhân phải làm gì?

HS: Phải đoàn kết.

GV: Đến đầu thế kỉ XIX, công nhân đã chuyển sang đấu tranh với hình thức nào?

HS: Công nhân đã chuyển sang đấu tranh với hình thức bãi công, đòi tăng lương và giảm giờ làm, thành lập các công đoàn.

Hoạt động 2: Tìm hiểu những phong trào tiêu biểu của giai cấp công nhân.

GV: Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã làm xuất hiện nhiều trung tâm kinh tế, nhiều thành phố ra đời, xã hội có những mâu thuẫn giai cấp giữa vô sản và tư sản ngày càng gay gắt -> đấu tranh của công nhân càng quyết liệt.

GV: Em hãy nêu những phong trào đấu tranh tiêu biểu của công nhân Pháp, Đức, Anh?

HS: Năm 1831 công nhân dệt thành phố Li-ông Pháp. Năm 1884 công nhân dệt vùng Sơ-lê-din (Đức) khởi nghĩa. Năm 1836-1847 “Phong trào Hiến chương” diễn ra ở Anh.

? Khẩu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” muốn nói lên điều gì.

GV: Nhấn mạnh phong trào Hiến chương ở Anh -> khẳng định phong trào có tính quần chúng rộng lớn, có tổ chức và mục tiêu chính trị rõ nét.

GV: cho HS quan sát hình 25/SGK để thấy được Công nhân Anh đưa Hiến Chương đến Quốc hội, đây là phong trào diễn ra có quy mô, tổ chức.

GV: cho HS thảo luận nhóm (3 phút)

? Phong trào công nhân châu Âu 1830-1840 có điểm gì khác phong trào công nhân trước đó?

HS: trao đổi

***Đáp án: Có sự đoàn kết, trở thành lực lượng chính trị độc lập, đấu tranh chính trị…

GV: Tại sao phong trào công nhân thất bại?

HS: – Thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng.

– Chưa có đường lối chính trị đúng đắn.

I. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỷ XIX.

1. Phong trào đập phá máy móc và bãi công.

– Cùng với sự phát triển của công nghiệp, giai cấp công nhân sớm ra đời. Họ đã bị giai cấp tư sản bóc lột nặng nề. Vì vậy công nhân đã nổi dậy đấu tranh.

– Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân là đập phá máy móc và đốt công xưởng.

– Đến đầu thế kỉ XIX, công nhân đã chuyển sang đấu tranh với hình thức bãi công, đòi tăng lương và giảm giờ làm, thành lập các công đoàn.

2. Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840

– Năm 1831 công nhân dệt thành phố Li-ông Pháp khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm.

– Năm 1844 công nhân dệt vùng Sơ-lê-din (Đức) khởi nghĩa chống lại sự hà khắc của giới chủ.

– Năm 1836-1847 “Phong trào Hiến chương” diễn ra ở Anh, có quy mô, tổ chức và có tính chất chính trị rõ rệt.

– Các cuộc đấu tranh tuy thất bại, nhưng nó đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận cách mạng sau này.

*Kết luận: Giai cấp vô sản ra đời cùng với giai cấp tư sản, hình thành xã hội tư bản. Ngay từ đầu, hai giai cấp đối lập này đã mâu thuẫn gay gắt với nhau dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống tư sản từ hình thức thấp phát triển dần lên cao

4. Củng cố:

Kết quả phong trào công nhân từ đầu thế kỷ XIX đến 1840 đạt được những gì?

Khẩu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu đấu tranh của:

 1. Công nhân Anh.
 2. Công nhân Li-ông (Pháp).
 3. Công nhân Sơ-lơ-din (Đức).
 4. Công nhân I-ta-li-a.

5. Dặn dò:

Học bài và làm bài tập.

 • Xem trước mục II của bài, tìm hiểu nội dung sau:
 • Đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của Mác và Ăng ghen?
 • Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng ghen?
 • Nội dung của tuyên ngôn Đảng cộng sản?

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác theo CV 5512 (tiết 1) được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button